Home Werkwijze Aanbod Contact Over mij

Bepaal je volgende stap in de nieuwe werkelijkheid, volledig voorbereid op alle mogelijkheden
Jouw best mogelijke route biedt anderen een uitdaging tot groei

Augustus 2015

Rond 21 juni 2015 hebben we op collectief niveau het verouderde plan met mogelijkheden voor de oude werkelijkheid vervangen door een nieuw plan met mogelijkheden voor een nieuwe werkelijkheid op een hoger bestaansniveau.

We staan nu aan het begin van een nieuwe periode in de evolutie van de Aarde en dat betekent dat we nog alle kanten op kunnen. Alle opties liggen nog open.
Wat wordt de volgende stap?

Samenspel tussen de lagere en de hogere geest van ieder mens

De collectieve richting wordt bepaald door de keuzes op individueel niveau.
Deze individuele keuzes komen tot stand vanuit een samenspel tussen ieders
lagere (buik, gevoel, emoties) en hogere (hoofd,intelligentie) geest.

Perspectieven uitwisselen en de ideeën op elkaar afstemmen

Beide beoordelen de mogelijkheden vanuit het eigen perspectief om het daarna te verdedigen tegenover het perspectief van de ander om te komen tot de beste mogelijkheid om de nieuwe gezamenlijke realiteit vorm te geven.

De lagere menselijke geest kijkt vanuit het perspectief van de fysieke werkelijkheid.
De hogere geest vanuit het perspectief buiten tijd en ruimte.
Voor beide partijen 'klopt' de uiteindelijke keuze dan.

Strijd door vasthouden aan het eigen perspectief (de eigen 'waarheid')

Het samenspel kan ook ontaarden in een serieus duel in plaats van een samenspel.
Afstemmen van de perspectieven is dan niet mogelijk omdat hier geen sprake is van verschillende perspectieven op dezelfde werkelijkheid.
De lagere geest heeft dan een eigen toekomst voor ogen, een toekomst die geen relatie heeft met de werkelijkheid zoals die te zien is vanuit het perspectief van de hogere geest.

Het is niet mogelijk om overeenstemming te bereiken als je beide een totaal andere toekomst voor ogen hebt!

Bij een serieus duel gaat het om winnen of verliezen.
Als de lagere geest echter wint zijn er alleen maar verliezers omdat de nieuwe gezamenlijke toekomst niet gerealiseerd kan worden.
Als de hogere geest wint, dan zijn er alleen maar winnaars omdat dit uiteindelijk ook voor de lagere geest een betere toekomst betekent.

Het 'duel' tussen de lagere geest en de hogere geest wordt altijd 'gewonnen' door de hogere geest.
De lagere geest krijgt de gelegenheid om inbreng te leveren vanuit het eigen perspectief, waardoor de toekomst beter aan zal sluiten op de mogelijkheden van de bestaande werkelijkheid en op zijn persoonlijke voorkeuren.
Als de lagere geest niet meewerkt, dan wordt het lastig voor de hogere geest om de toekomst precies af te stemmen op de fysieke werkelijkheid.

Zicht op alle mogelijkheden versus door tijd/ruimte beperkt zicht

De hogere geest kent alle mogelijkheden van de nieuwe gezamenlijke werkelijkheid en zal ernaar streven om de beste mogelijkheid vorm te geven.

Deze bewuste intelligentie kent geen beperkingen, maar stemt wat mogelijk is wel af op de huidige werkelijkheid.

Daarbij wordt ook rekening gehouden met de werking van de lagere geest.
De lagere geest is in zijn waarneming en in zijn functioneren begrensd door de mogelijkheden van de fysieke werkelijkheid, zoals die van het fysieke lichaam, maar kan zichzelf ook extra beperkingen opleggen vanuit niet begrepen ervaringen in het verleden.
Daarnaast kan de lagere geest droombeelden en ideeën hebben over een toekomst die niet (meer) overeenkomt met de nieuwe mogelijkheden. De lagere geest kan daardoor onrealistische dromen nastreven.

De wil van de lagere geest, een uitdaging

De lagere geest die bewust of onbewust zijn eigen weg wil gaan, vormt een uitdaging bij het realiseren van de nieuwe gezamenlijke werkelijkheid.

Een uitdaging die vraagt om een goede oplossing. Een oplossing waardoor de nieuwe gezamenlijke werkelijkheid gerealiseerd kan worden ondanks, dankzij en ongeacht de afwijkende keuzes van de lagere geest.

Dit betekent het één en ander voor de levensplannen.

De Ziel, of essentie (hart, coördinatiecentrum), die de levensplannen beheert, heeft hierin een grote rol. Die moet namelijk bij het vormgeven van de nodige ervaringen en het aanbieden van de mogelijke keuzes aan de lagere geest rekening houden met diens overtuigingen.
Soms zijn ervaringen nodig om erachter te komen wat de lagere geest drijft.
Soms zijn ervaringen nodig om de lagere geest bewust te maken van de zelfopgelegde beperkingen en de dieper liggende oorzaak en
soms zijn ervaringen nodig waarin de lagere geest geen andere keuze heeft dan de nieuwe gezamenlijke werkelijkheid vorm te geven.

Jouw best mogelijke route biedt anderen een uitdaging tot groei

De lagere geest die afwijkende keuzes maakt heeft ook gevolgen voor de mensen die bewust keuzes maken die leiden tot de realisatie van de nieuwe gezamenlijke werkelijkheid.

Een ingeslagen weg kan afhankelijk zijn van de keuzes van anderen, waardoor een weg die eerst de beste mogelijkheid leek in de praktijk toch geen mogelijkheid blijkt te zijn.
Dat betekent dat het kan gebeuren dat je voorbereidingen hebt getroffen om deze weg vorm te geven, waarna het verwachte vervolg uitblijft waardoor je die weg toch niet kan realiseren. Het lijkt dan alsof je je voor niets voorbereid hebt.
Daardoor kan je aan jezelf gaan twijfelen. Heb ik het wel goed gezien? Doe ik iets niet goed?

Ik kan je verzekeren dat je de juiste keuze had gemaakt.
Met je keuze en je activiteiten was je voorbereid om anderen te ondersteunen als die de keuze gemaakt zouden hebben voor groei.
Het was een mogelijkheid tot groei voor jezelf, anderen en het geheel.
Helaas hebben anderen die mogelijkheid niet gepakt. Dat is niet erg, want er komt weer een volgende mogelijkheid, net zolang tot die mensen geen keuze meer hebben. En dan sta jij klaar om ze te ondersteunen bij hun nieuwe (voor hen spannende) weg!

En ondertussen geef jij de nieuwe gezamenlijk realiteit vorm, via de best mogelijke route. Altijd via de voor jou best passende mogelijke route, uitdagingen biedend aan anderen om een betere keuze te maken dan ze tot dan toe gedaan hebben.

Blijf je best mogelijke leven co-creëren!

Laat je niet verleiden om een lagere route in te slaan vanuit het idee dat je beter zou moeten aansluiten bij anderen of omdat je denkt dat je meer mogelijkheden moet creëren voor jezelf. Als je dat doet, dan gaat het geheel weer bergafwaarts, want dan sta je niet klaar op het moment dat mensen jou hard nodig hebben.

Het is dus een kwestie van volhouden en geduld hebben en je eigen pad blijven volgen.

Maar laat ook geen goede kansen voorbij gaan als die op je pad komen.
Beoordeel kansen goed. Laat kansen die vooral voor anderen meerwaarde hebben links liggen, maar grijp de kansen die voor jou, de ander èn het geheel meerwaarde hebben met beide handen aan.

Welk duel ga jij aan met je hogere geest? Het samenspel om de beste mogelijkheid te bepalen voor het realiseren van de nieuwe werkelijkheid of een serieus duel om het realiseren van jouw persoonlijke werkelijkheid, een duel waarbij er maar één kan winnen?

Volgende  >

Reageren? Stuur een e-mail


Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT