Home Werkwijze Aanbod Contact Over mij

Hogere vaardigheden voor het bewaken van de intrinsieke samenhang van het leven

Juni 2016

Om een hoger bestaansniveau te kunnen vormgeven hebben we nieuwe vaardigheden nodig.

In het vorige bestaansniveau konden we ervaren hoe het was om een van de rest van het leven afgezonderd individueel mens te zijn.
In het nieuwe, hogere, bestaansniveau kunnen we gaan ervaren hoe het zal zijn wanneer ons individuele leven een werkend onderdeel is van een leven waarin alle individuele levens op elkaar zijn afgestemd.

We hebben dezelfde materialen tot onze beschikking om de nieuwe werkelijkheid vorm te geven als die waarmee we de oude werkelijkheid hebben vormgegeven. Daarin is niets veranderd.
Wat wèl is veranderd, is ons perspectief op het leven.
Eerst zagen we geen verband tussen ons eigen leven en het leven als geheel. Nu zien we dat verband wel.
Het leven is niet veranderd. Onze kijk op dat leven is veranderd.

Omdat we geen verband zagen, hebben we een fysieke werkelijkheid gecreëerd waarin geen rekening gehouden is met het intrinsieke verband dat het leven heeft.
Hierdoor is een scheefgroei ontstaan tussen de uiterlijke werkelijkheid die we hebben gecreëerd vanuit ons beperkte menselijke perspectief en de innerlijke samenhang van het leven die er is, die er altijd geweest is en die er altijd zal zijn.

Ons lichaam gebruiken we om onze werkelijkheid vorm te geven met de materialen die tot onze beschikking staan. Hiervoor heeft ons lichaam mogelijkheden die we tot vaardigheden kunnen ontwikkelen, zoals lopen, springen, kruipen, grijpen, draaien, buigen, kijken, zien, denken, interpreteren, analyseren en ga zo maar door.

Om de werkelijkheid vanuit menselijk perspectief vorm te kunnen geven hadden we geen vaardigheden nodig waarmee we de intrinsieke samenhang van het leven in de gaten konden houden bij het creëren van ons leven en het creëren van een samenleving die onze individuele levens ondersteunt.
Om onze nieuwe, met alles samenhangende, individuele levens èn de nieuwe, met alles samenhangende, samenleving vorm te kunnen geven, hebben we die vaardigheden wèl nodig.

Gelukkig loopt de evolutie van ons lichaam vooruit op de groei van ons bewust zijn en zijn de mogelijkheden om deze vaardigheden te ontwikkelen al geruime tijd geleden aan ons lichaam toegevoegd.
We zijn deze vaardigheden ook al gaan gebruiken, maar dan vanuit ons beperkte menselijke perspectief.
Door ons perspectief van afgescheidenheid zijn we deze vaardigheden, die bedoeld zijn om de intrinsieke samenhang van het leven te bewaken zodat we die samenhang ook in de fysieke werkelijkheid kunnen vormgeven, gaan gebruiken om ons af te scheiden van anderen.

We zijn ons nu bewust van het feit dat de door ons vanuit menselijke perspectief gecreëerde fysieke werkelijkheid afwijkt van de intrinsieke samenhang van dat leven, maar we moeten eerst onze vaardigheden die we nodig hebben om de fysieke werkelijkheid weer samen te laten vallen met de intrinsieke werkelijkheid, op de juiste manier leren toepassen om die fysieke werkelijkheid ook daadwerkelijk te kunnen creëren.
Als we de vaardigheden blijven gebruiken op de manier zoals we die hebben (aan)geleerd, dan houden we een van de rest van het leven afgescheiden fysieke werkelijkheid in stand.

Ik zal de komende tijd de afzonderlijke vaardigheden bespreken, waarbij ik zal laten zien hoe ze werden toegepast om afscheiding te creëren en hoe ze op de juiste manier toegepast kunnen worden om eenheid te creëren.

De eerste hogere vaardigheid die ik zal bespreken is: Dualiteit als 'tool'.

< Vorige     Volgende  >

Reageren? Stuur een e-mail


Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT