Home Werkwijze Aanbod Contact Over mij

Hoe kom ik vanuit mijn huidige leven naar mijn nieuwe leven?

Oktober 2016

Je huidige leven is niet meer wat het geweest is. Het past niet meer bij je.
Je ziet het leven dat wèl bij je past al voor je en hebt misschien zelfs al stappen genomen om die toekomst vorm te geven.
Jouw leven is echter nog verweven met de levens van anderen, waardoor je niet zomaar van de ene dag op de andere van je oude leven in je nieuwe leven kunt stappen zonder dat dat negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van je eigen leven of voor de kwaliteit van de levens van anderen.
Hoe pak je dat het beste aan?

Veranderen Richting Gewenste Toekomst

Natuurlijke Evolutie van het Leven

Natuurlijke evolutie is een proces dat zich geleidelijk in het leven op Aarde voltrekt.
Het is een continue veranderingsproces.
Het Aardse leven, dat de basis is voor jouw persoonlijke leven, verandert in ieder moment steeds een heel klein beetje en is daardoor voortdurend in beweging.

Of je in staat bent deze veranderingen op te merken en tijdig de juiste veranderingen in je persoonlijke leven aan te brengen zodat je met het leven kunt meebewegen, is afhankelijk van hoe je de werkelijkheid waarneemt, vanuit welk deel van jezelf, en in hoeverre alle delen van jou zijn geïntegreerd tot één geheel.

Van waaruit beleef jij het Leven?

Leef je binnen de grenzen van je eigen veilige werkelijkheid, of misschien zelfs wel in de werkelijkheid van een ander? Ben je volledig aanwezig in de fysieke werkelijkheid? Of in het onbegrensde gebied buiten die fysieke werkelijkheid? Of in het grensgebied zowel binnen als buiten de fysieke werkelijkheid?

Wanneer je 'gevangen' zit in je eigen wereldje (overtuigingen- of geloofssysteem) of in die van een ander, dan kan je de kleine veranderingen niet waarnemen en kan je persoonlijke leven zomaar opeens totaal veranderen zonder dat je daarop was voorbereid.
Wanneer echter alle delen functioneren als één geheel, en je dus volledig aanwezig bent in het geheel dat jij bent, dan ben je zelfs in staat om via je persoonlijke leven de natuurlijke evolutie van het leven te sturen in de richting van het best mogelijke leven voor iedereen.

Veranderen Richting Gewenste Toekomst

Al die kleine veranderingen in het leven gebeuren niet zomaar. Het zijn de stapjes die nodig zijn om een werkelijkheid te creëren die meer en andere mogelijkheden heeft om het leven te vormen en te beleven dan de huidige werkelijkheid, met als doel het Leven te ontplooien en ontwikkelen zodat het in al zijn schitterende aspecten kan worden ervaren.
De veranderingen worden als het ware aangetrokken door een toekomstige mogelijke werkelijkheid. Er is een onzichtbare (kracht)lijn tussen het verleden, het heden en de toekomst, waarlangs de veranderingen plaatsvinden. Het is een mogelijke toekomst, geen zekere. Er zijn veel mogelijke toekomsten.

Van dit gegeven kan je gebruik maken om via je persoonlijke leven bewust de best mogelijke toekomst vorm te geven, in lijn met de natuurlijke evolutie van het leven.

Rekening Houden met de (Afwijkende) Keuzes van Anderen

Het eigen persoonlijk leven kan vormgegeven worden onafhankelijk van de natuurlijke loop van het Aardse leven en het natuurlijke veranderingsproces van dat leven.
Het is mogelijk om je een toekomst voorstellen en die voor jezelf en voor anderen te creëren. Deze toekomst heeft dan helemaal niets te maken met de mogelijke toekomsten die in het verschiet liggen en kunnen daarmee conflicteren.
Het is een verzonnen toekomst, op basis van het verleden (voorstellingsvermogen van de menselijke geest), of op basis van mogelijkheden die geen enkele relatie (hoeven te) hebben met de werkelijke mogelijkheden van de fysieke werkelijkheid (voorstellingsvermogen van de hogere Geest).
Als je dan helemaal opgaat in je eigen wereldje of het wereldje van anderen en je merkt de minieme veranderingen in het natuurlijke leven niet op, dan kan het gebeuren dat je overvallen wordt door een enorme verandering van buitenaf waardoor jouw persoonlijke leven totaal instort.
Dit leidt er dan weer toe, dat je je leven gaat (ver)zekeren, waardoor je jezelf nog steviger in je persoonlijke werkelijkheid terugtrekt, wachtend op de volgende grote ramp die je persoonlijke leven overhoop gooit.

Bij het vormgeven van je best mogelijk toekomst kan je dan ook het beste rekening houden met deze 'angst voor instorting van het leven', zowel voor jezelf als voor anderen. Zorg bij het vormgeven van de best mogelijke toekomst voor een geleidelijk overgang. Niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen. Ondersteun anderen om hun leven geleidelijk in lijn te brengen met het natuurlijke leven.

< Vorige     Volgende  >

Reageren? Stuur een e-mail


Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT