Home Werkwijze Aanbod Contact Over mij

Manifestatie - Je ideëen en plannen leiden tot succes
De vruchten van je werk worden zichtbaar

September 2015

De tekst van augustus schetste de situatie dat je een pad naar groei zag dat je besloot vorm te geven maar dat later toch niet gerealiseerd kon worden.
Je trof de nodige voorbereidingen maar dan kwam er geen vervolg.
De energie die in dat pad zat doofde uit. Het pad werd niet meer verlicht.

De reden daarvoor was dat de mensen waarmee je dat pad vorm zou kunnen geven, in het keuzemoment toch besloten om alles bij het oude te laten en hun oude weg te vervolgen.

Voorbereid zijn op het moment dat mensen voor groei kiezen

Je had je voorbereid op de mogelijkheid dat deze mensen wèl voor groei zouden kiezen. Je stond klaar om ze daarbij te ondersteunen.
Als je je best mogelijke toekomst vorm geeft dan ben je altijd voorbereid wanneer mensen wèl het pad van groei kiezen.

Als je de vaardigheid hebt ontwikkeld om vooruit te zien in de toekomst dan heb je de mogelijkheid om de best mogelijke toekomst vorm geven, voor jezelf, het geheel en voor anderen als die daarvoor kiezen.

Het wordt zichtbaar dat jij werkelijke groei realiseert

In september wordt zichtbaar dat jij werkelijke groei mogelijk maakt. Hierdoor gaan mensen met je mee op het pad dat je aangeeft en voorbereid hebt. Werkelijke groei is bouwen op wat je hebt ervaren en geleerd en het geleerde integreren in je leven tot een nieuw geheel waarmee je weer nieuwe ervaringen kunt opdoen.

Als het pad naar werkelijke groei ook zichtbaar is voor hen, dan durven ze de uitdaging aan te gaan.

Leren omgaan met de keuzevrijheid van anderen

Wanneer het al een paar keer is gebeurd dat je je had voorbereid op iets dat uiteindelijk niet kwam, kan het zijn dat je de volgende keer een afwachtende houding aanneemt vanuit de verwachting dat de veelbelovende toekomst wel weer als een nachtkaars uit zal gaan.
Als iemand dan daadwerkelijk de keuze maakt om samen met jou het pad naar groei vorm te geven, dan zal je misschien merken dat je moet omschakelen naar een actieve houding om het pad naar groei dat je had gezien en waar je je op had voorbereid verder te kunnen vormgeven.

Voorbereidend innerlijk werk

Tot nu toe heb je vooral innerlijk werk gedaan, niet zichtbaar voor het oog van de buitenwereld.
Je bestudeerde je levensplan, het netwerk van potentiële realistische mogelijkheden (direct of indirect) en bepaalde je best mogelijke route door het leven en volgde die.
Je bepaalde de best mogelijke toekomst voor jezelf, anderen en het leven als geheel en bereidde die toekomst voor.
Je hebt jezelf voorbereid door je talenten te ontwikkelen tot een specialisme.
Je hebt gekeken in welke situaties en bij welke mensen jouw talenten de meeste waarde toevoegden.
Je hebt ruimte gemaakt voor je nieuwe leven door je oude leven en de levens van de mensen om je heen in lijn te brengen met jouw pad door ze op hun eigen pad te zetten.
Je hebt je ideeën uitgewerkt tot concrete plannen en je hebt het voorbereidende werk gedaan dat nodig was om die plannen ook daadwerkelijk op het juiste moment samen met de juiste mensen te kunnen uitvoeren.

De vruchten van dat werk worden nu zichtbaar voor anderen.
Dit voorbereidende innerlijke werk zorgt voor de vruchten die je straks kunt oogsten.

Je succes komt je niet aanwaaien; je hebt het zorgvuldig gecreëerd.

Je bènt op de goede weg. Het is slechts en kwestie van tijd.

Je kent de dynamiek van het leven. Je weet dat ieders keuzes invloed hebben op de mogelijkheden om de toekomst vorm te geven.
Je kent ook de samenhang van het leven en je weet dat als je jouw plaats in het geheel inneemt, het niet anders kan dan dat die mogelijke toekomst die daarbij hoort er ook daadwerkelijk komt. Je weet alleen niet wanneer die er komt en hoe die er precies uit zal gaan zien.

Tijd is hier echter geen factor van belang.
Er zijn meerdere momenten waarop mensen de keuze voor groei kunnen maken.

Als de tijd op is, is er nog maar één mogelijkheid:
werkelijke groei realiseren.

Blijf vertrouwen in jezelf, je talenten, je ideeën en plannen.
Dat wordt makkelijker voor je zodra je nieuwe leven zich eenmaal gaat manifesteren.

Twijfel niet aan jezelf.

Zolang de gewenste toekomst nog niet is gerealiseerd en de mensen om je heen blijven aangeven dat ze alles bij het oude willen laten of zelfs weer terug willen naar de oude situatie, is er ruimte voor twijfel.
Twijfel over jezelf, over je talenten, over je keuzes, over je visie op de toekomst, over de samenhang van het leven, over je ideeën, je concrete plannen, je aanpak, je acties, of het niet te belastend is voor anderen om hen hun pad te laten volgen zodat jij je pad kunt volgen, of er wel op tijd wordt voorzien in je werkelijke behoeften als de gewenste toekomst steeds maar weer wordt uitgesteld door de keuzes van anderen.

De mensen om je heen, die je in lijn hebt gebracht met jouw pad door ze in lijn te brengen met hun eigen pad, kunnen je ook aan het twijfelen brengen door druk op je uit te oefenen om ervoor te zorgen dat jij weer dingen gaat doen (of laten) waardoor alles weer wordt zoals het was.

Als je je laat meeslepen door deze twijfel en toegeeft aan de druk die mensen op je leggen en meegaat in de keuzes van anderen door je plannen en aanpak bij te stellen, dan raak je weer van je pad en duurt het nog langer voordat de gewenste toekomst er komt.

Het blijft belangrijk om je pad naar werkelijke groei te blijven volgen en de druk van de bestaande wereld om alles bij het oude te laten te weerstaan.
Die druk blijft komen zolang anderen de mogelijkheid hebben om de best mogelijke realistische toekomst te ontkennen en zolang er ruimte in jouw geest is voor twijfel.

Vanaf september worden die mogelijkheden en de ruimte voor twijfel steeds kleiner, omdat langzamerhand de toekomst vorm gaat krijgen waar jij zo lang en volhardend naar hebt toegewerkt.

< Vorige     Volgende  >

Reageren? Stuur een e-mail


Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT