HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Wat is energetische therapie?

 

 

Wat is energetische therapie?

Energetische therapie is een holistische geneeswijze die kijkt naar het functioneren van de hele mens.
Lichamelijke, geestelijke en sociale (relationele) klachten worden in verband gebracht met een onderbreking in de levensenergiestroom (blokkade). Eén of meer van de vele lagen van het menselijk lichaam worden dan onvoldoende of helemaal niet meer van energie voorzien, waardoor delen van het lichaam niet of niet goed meer kunnen functioneren. Dit leidt tot lichamelijk of geestelijk lijden en/of ziekte.
Een onderbreking in de levensenergiestroom heeft invloed op het functioneren en het welbevinden van de hele mens.

Als Energetisch therapeut onderzoek ik, samen met jou, de onderliggende oorzaak van de onderbrekingen in jouw energievoorziening zodat ik de blokkades kan oplossen. Hierdoor komt de levensenergiestroom weer op gang en worden de aangedane gebieden weer van energie voorzien. Je lichaam kan deze gebieden nu gaan herstellen (zelfgenezend vermogen) waardoor de klachten zullen verdwijnen, direct of na verloop van tijd.

Waardoor ontstaat een blokkade in de levensenergiestroom?

De levensenergiestroom voorziet jou en je lichaam niet alleen van energie maar ook van informatie.
Levensenergie bevat alle informatie die je lichaam nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren, maar ook alle informatie die jij nodig hebt om, samen met anderen, je leven te kunnen vormgeven en (be)leven.

Soms overkomt je iets in je leven dat je niet begrijpt. Je kunt niet bevatten wat er is gebeurd. Aan de ene kant omdat je te jong en onervaren was toen het je overkwam en aan de andere kant omdat je alleen vanuit je eigen perspectief de gebeurtenis kan overzien. Je ziet dus niet het hele ´plaatje´ en daarom is wat er gebeurd is onbegrijpelijk voor je. Je kunt die gebeurtenis dan niet verwerken omdat cruciale informatie ontbreekt. De informatie hoopt zich op en vormt zo een blokkade in de levensenergiestroom.

Je kunt hier op 2 verschillende manieren op reageren:

1. net doen alsof het niet is gebeurd

Een ervaring kan zo pijnlijk en traumatisch voor je zijn, dat je het veilig in het verleden wilt opbergen. Je negeert dan dat er iets in je leven is gebeurd dat je niet begrijpt, zodat je weer verder kunt met je leven. Dit is een onbewuste reactie.
Neem het voorbeeld van een baby die tijdens een aardbeving geboren is en als enige overlevende uit de puinhopen wordt gered. Dit kind zal zich daar later niets meer van kunnen herinneren. Het wordt een trauma dat op onbewust niveau vanuit het verleden invloed blijft uitoefenen op deze persoon als deze opgroeit. De gebeurtenis blijft een open wond, een open vraag, die beantwoord wil worden.

2. toch een poging doen om het te duiden

Je kunt ook gaan proberen om te begrijpen wat er precies gebeurd is. Je probeert dan verbanden te leggen en conclusies te trekken, terwijl je niet alle informatie hebt.
Je kunt daardoor de schuldvraag bij jezelf leggen en je gaan afvragen wat je verkeerd hebt gedaan waardoor die ander zo heeft gereageerd. Daar komen dan conclusies uit als: ´ik verdien geen liefde´, ´ik ben anderen alleen maar tot last´, ´ik moet iedereen te vriend houden´, en ga zo maar door. Maar je kunt de schuldvraag ook bij de ander leggen en bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat alle mannen slecht zijn, of dat mensen onbetrouwbaar zijn en onvoorspelbaar kunnen reageren. Deze conclusies worden een vaste overtuiging waarnaar je gaat leven. Om te voorkomen dat de traumatische gebeurtenis je nog een keer overkomt ga je je aanpassen en ga je je op een bepaalde manier gedragen.
Deze overtuigingen blokkeren de levensenergiestroom op een manier die ervoor zorgt dat je automatisch gaat leven in overeenstemming met deze overtuiging. Het wordt als het ware een vervormde bril waarmee je naar de wereld om je heen kijkt.

Blijvend oplossen van een blokkade

In de therapiesessies maken we de onbegrepen gebeurtenis, en de gevolgen daarvan voor de loop van je leven, bespreekbaar en bekijken de gebeurtenis van alle kanten. We kijken niet alleen naar je eigen aandeel in wat er gebeurd is, maar ook naar het aandeel en de beweegredenen of aanleiding van het gedrag van de andere betrokkenen. Hierdoor wordt je je bewust van wat er werkelijk gebeurd is, kan je er op een andere manier naar kijken en kan je er in toekomstige vergelijkbare situaties op een andere manier mee omgaan. De informatie is dan volledig verwerkt en de levensenergie kan weer doorstromen. Het herstel is hierdoor blijvend.

DISCLAIMER
Energetische therapie is geen vervanging van, maar een aanvulling op de reguliere geneeskunst. De medische wetenschap is deskundig in het genezen van het fysieke lichaam. Het herstellen van de energie in het lichaam heeft tijd nodig. Soms is sneller ingrijpen nodig.
Consulteer bij klachten dus altijd eerst je huisarts.

Boek een gratis kennismakingsgesprek

Direct plannen


Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT