HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe de Structuren zijn Veranderd

Het Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Mutatiedatum: juni 2016

In de Evolutie van de mensheid bevinden we ons momenteel in een overgangsfase naar het volgende bestaansniveau.
In die overgangsfase maken we de transitie van een mens(heid) die zich afgescheiden waant van de rest van het leven, naar een mens(heid) die zich één weet met al het leven.
Van je leven creëren zonder rekening te houden met de levens van anderen, naar je leven co-creëren waarbij je rekening houdt met de samenhang met de levens van anderen en de eenheid van het leven als geheel.

De samenhang van het leven herstellen en borgen

Onderdeel van mijn Zielenmissie in deze transitie, was het ontwerpen, testen en implementeren van een energetisch systeem waarmee het leven weer samenhang krijgt en waarmee die samenhang gewaarborgd blijft.
Dit energetische systeem, het Levenspad Navigatiesysteem, is zo ontworpen en geïmplementeerd dat ieder mens is ingebed in het Leven als geheel. Ieder mens, dus ook degenen die zich afgescheiden wanen van anderen.
Met het in gebruik nemen van het Levenspad Navigatiesysteem in het collectieve bewustzijn is het principe van 'absolute vrije wil' vervangen door het principe 'vrije keuze binnen ieders mogelijkheden'.

Dus, ondanks dat er nog steeds mensen zijn die geen rekening houden met de samenhang en eenheid van het Leven, zitten we collectief, als mensheid als geheel, al op het volgende bestaansniveau, waar we ons leven co-creëren in samenhang met de levens van anderen en het leven als geheel.

Leef je Best Mogelijke Leven! Niets houd je meer tegen! Alleen jijzelf kan je daar nog vanaf houden.

Het Levenspad Navigatiesysteem verbindt het afgescheiden gebied waarin we een menselijk bestaan leiden, met de totale realiteit die het Leven is. Oftewel, het verbindt het gebied dat we tijdruimte noemen met het kwantumgebied waar het gebied tijdruimte onderdeel van uitmaakt.
Hierdoor kan het verloop van de evolutie van het fysieke leven beter worden afgestemd op de toekomstige mogelijkheden.
Het systeem verbindt ook alle individuen onderling. Hierdoor kan de samenhang bepaald worden en ieders plaats binnen die samenhang en kunnen ieders mogelijkheden op elkaar worden afgestemd.

Het moge duidelijk zijn dat dit systeem niet is ontworpen vanuit het menselijke perspectief. Het is ontworpen vanuit een hoger perspectief, een perspectief van waaruit zicht is op zowel het menselijke leven als het totale Leven.

Co-creëer je leven op basis van afgestemde realistische mogelijkheden

Het Levenspad Navigatiesysteem schept het kader voor alle realistische mogelijkheden waarmee het menselijke leven vormgegeven kan worden. De mogelijkheden zijn realistisch omdat de mogelijkheden van iedereen op elkaar zijn afgestemd. De keuzemogelijkheden die iedereen heeft om zijn of haar leven te vormen en te leven, vallen binnen dit kader van realistische mogelijkheden.

Het Levenspad Navigatiesysteem is zo ontworpen dat het helpt bij het maken van de juiste keuze.
Het ondersteunt het besluitvormingsproces in het leven.
Het helpt vragen te beantwoorden zoals:
"Welke mogelijkheid kies ik uit al mijn mogelijkheden?",
"Hoe kan ik deze mogelijkheid het beste realiseren?",
"In welke vorm?",
"Hoe pak ik dat het beste aan?".

Het systeem bestaat uit drie onderdelen, drie afzonderlijke ontwerpen, die nauw met elkaar samenhangen:

Chakra Communicatie- en Informatiesysteem
(Levenspad Navigatiesysteem)

Levenspad Navigatie

Via dit energetische systeem, dat werkt via de chakra's, staat iedereen in verbinding met het geheel en met elkaar.
Alle (lichamelijk en geestelijke) mogelijkheden, wensen, verlangens, ideeën, persoonlijke voorkeuren, overtuigingen, intenties, gedrag, gewoontes en gebruiken van iedereen zijn erin opgenomen.
Het regelt de afstemming, coördinatie en synchronisatie tussen iedereen.
Het Persoonlijke Zieleplan of Levensplan wordt samengesteld en uitgevoerd, als onderdeel van het Collectieve Levensplan.
Het leven krijgt vorm door onze mogelijkheden en keuzes op elkaar af te stemmen.

Levensplan / Zieleplan
(Virtuele, dynamische plattegrond met alle keuzemogelijkheden)

Levensplan

Het Levensplan, of Zieleplan, is een virtuele voorstelling of projectie van alle realistische mogelijkheden waaruit je kunt kiezen, uitgewerkt naar de toekomst.
Via dit plan kan je (in grote lijnen) het door jouw gewenste pad door het leven uitstippelen. Het is een dynamisch plan dat met iedere keuze, van jezelf of van anderen, verandert.
Het Levensplan is het resultaat van de afstemming tussen iedereen die met jouw leven verbonden is, volgens de organisatie van de samenwerkingskubus.

Samenwerkingskubus
(Organisatiemodel en model van de geïntegreerde mens)

Geïntegreerd mens

De samenwerkingskubus is een organisatiemodel. Het organiseert de samenwerking tussen alle zelfstandig functionerende onderdelen binnen de multidimensionale eenheid.
De individuele mens is degene die, via deze samenwerking, een unieke expressie van het leven naar buiten brengt en aan het gezamenlijke leven toevoegt.
Als alle onderdelen perfect en bewust samenwerken, dan is er sprake van een met het geheel geïntegreerd mens. Het symbool van de kubus op zijn punt staat voor deze geïntegreerde mens.
De principes van dit samenwerkingsmodel zijn verwerkt in het chakra communicatie- en informatiesysteem.

Vragen? Stuur een e-mail

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie
Beter gebruik maken van de informatie in je levensplan

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

 

 

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT