HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe de Structuren zijn Veranderd

Levensplan - rekening houden met de traagheid van materie

Augustus 2020
De best mogelijke route door het leven

Jouw levensplan is onderdeel van het collectieve levensplan. Met het vormgeven van jouw leven, vorm je dus ook een stukje van het gezamenlijke leven.
In het collectieve levensplan komen alle individuele levensplannen samen en passen zo in elkaar dat iedereen zijn of haar best mogelijke leven kan vormgeven en leven.
Het is een dynamisch veranderend geheel.
Er zijn verschillende routes die we kunnen nemen door het leven, zowel collectief als individueel. Maar welke route is dan de best mogelijke? Welke route heeft onze voorkeur?
Dat blijkt een lastige vraag.

Mijn voorkeur ging altijd uit naar de snelste en meest efficiënte route. Maar deze route blijkt, achteraf, nogal wat te vragen van de mensen die betrokken zijn bij het gezamenlijk vormgeven van een stukje van ons collectieve leven. Vooral van de mensen die zich niet bewust zijn van hun bijdrage aan de uitvoering van het collectieve levensplan via hun individuele levensplannen.
En zelfs mijn eigen lichaam heeft het zwaar te verduren gehad,terwijl ik toch heel bewust mijn bijdrage lever aan het collectieve geheel. Het heeft veel tijd nodig om te herstellen.

De periode dat mijn maximale inzet nodig was in een bepaalde situatie was ook veel langer dan ik van tevoren had gedacht. Dat kwam doordat ik zelf (tijdelijk) de gaten moest opvullen die anderen open lieten, omdat wat nodig was niet binnen hun werkwijze of organisatie paste. Deze mensen moesten zich nog aanpassen aan de nieuwe situatie om het van mij over te kunnen nemen en ook dat kost tijd.
En sommige mensen gingen ook ronduit in verzet tegen de nieuwe route en alles wat ervoor nodig was om die nieuwe route vorm te geven. Zij weigerden mee te werken of gingen zelfs actief tegenwerken.
Ook dat is natuurlijk zeer belastend. Niet in de laatste plaats omdat daardoor sub-optimale situaties kunnen ontstaan die om extra oplossingen vragen om ervoor te zorgen dat we met z’n allen ‘op koers’ blijven.

Geestelijk en lichamelijk is de snelste en meest efficiënte route, zoals die nu is gedefinieerd, bijzonder uitdagend.
Mensen functioneren op de toppen van hun kunnen. Ze worden uit hun comfort zone getrokken en worden uitgedaagd om anders te gaan denken omdat nieuwe oplossingen nodig zijn. De oude manier van werken en denken voldoet niet meer. Hoe het werk is georganiseerd ook niet.
En dat is helemaal niet erg omdat het een tijdelijke situatie is. Maar daarna is dan veel tijd en rust nodig om van de bovenmatige inspanningen en het jezelf tot het uiterste uitrekken te kunnen herstellen.

Je ziet dit effect nu terug bij het ziekenhuispersoneel dat coronapatiënten intensief heeft moeten behandelen en verzorgen.

De traagheid van gevormde materie

Ook bij het ondersteunen van mijn lichaam bij het hersteltraject kies ik voor de snelste en meest efficiënte route. En iedere keer weer, blijkt dat deze route te zwaar is voor mijn lichaam. Iedere keer moet ik weer een rustperiode inbouwen zodat mijn lichaam kan herstellen van de inspanningen.

Dit heeft te maken met de traagheid van deeltjes materie die zijn gebonden aan een bepaalde ruimte en een bepaalde tijd. Structuren in onze werkelijkheid zijn samengesteld uit deeltjes materie die gebonden zijn aan de wetten van ruimtetijd. Ze kunnen zich niet vrij verplaatsen naar iedere willekeurige plaats in de tijd en kunnen daarom niet opeens een andere vorm aannemen.
Bovendien moet de materie in een bepaalde volgorde verplaatst worden.
Het heeft ook te maken met de tijd die vaste structuren nodig hebben om zich te vormen en te herstructureren. Er is tijd nodig om verandering in vaste structuren te kunnen realiseren.
Dit geldt niet alleen voor structuren van tastbare materialen, maar ook voor vaste niet-tastbare virtuele structuren, zoals organisaties van groepen mensen (gezinnen, sociale groepen, bedrijven, samenlevingen) en zelfs individuele structuren zoals denk- en gedragspatronen.

Het is duidelijk dat de snelste en meest efficiënte collectieve route, zoals die nu is gedefinieerd in ons bovenbewustzijn (hogere bewustzijn), niet de best mogelijk route is.
De route is te zwaar omdat geen rekening is gehouden met ieders vermogen om zich aan te kunnen passen aan een nieuwe situatie.
Bij het bepalen van de collectieve routes zal dit aspect voor ieder individu meegenomen moeten worden.
De best mogelijke snelste en meest efficiënte route is dan de route die rekening houdt met het vermogen van individuen om de gewenste verandering vorm te kunnen geven.

Mijn lichaam reageert alvast goed op de nieuwe aanpak. Ik hoop dat jij ook gaat merken dat leven volgens je levensplan vanaf nu makkelijker gaat.

Vragen? Stuur een e-mail

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie
Beter gebruik maken van de informatie in je levensplan
Is er een aanpassing nodig in de levensplannen?
Verantwoordelijkheid afschuiven in plaats van leren van je fouten
Aanpassing in de levensplannen: collectieve gedachtenvormen neutraliseren

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT

Diversen:
Privacyverklaring

Website: Praktijk Cisca de Lint
Website: De Magische Weg

Youtubekanaal
Facebook
LinkedIn