HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe het Leven is Veranderd

Van één-dimensionaal naar Multi-dimensionaal Leven

Het vaste karakter van je leefomgeving

De werkelijkheid waarin alle afzonderlijke en gezamenlijke levens zich afspelen is samengesteld uit materie met zo'n hoge dichtheid, dat je die materie als 'vast' ervaart.
Ook je lichaam is hiervan gemaakt. Je zintuigen zijn erop afgestemd. Hierdoor kan je het materiaal waaruit jijzelf en je leefomgeving bestaat zien, horen, voelen, ruiken en proeven.

Volledig gefocust op je leefomgeving

De vaste, tastbare vorm maakt het mogelijk om helemaal op te gaan in deze werkelijkheid.
Dat heeft tot voordeel dat je je leefomgeving goed kunt leren kennen zonder afgeleid te worden door wat zich allemaal afspeelt in de overige dimensies waaruit je leven bestaat.
Dat is nodig om alle mogelijkheden van je leefomgeving zo goed mogelijk te leren benutten bij het vormgeven van jouw eigen leven en het gezamenlijke leven waar jij deel van uitmaakt.

Illusie: je tastbare leefomgeving is alles dat er is

Het nadeel is dat je makkelijk kunt gaan geloven dat deze werkelijkheid alles is dat er is en dat alles daaruit voortkomt. Dit is een illusie. Er is meer dan het oog kan zien.
Je gaat dan denken dat je afhankelijk bent van wat de Aarde je te bieden heeft en dat je bent aangewezen op jezelf en de mensen om je heen om iets van het leven in deze werkelijkheid te kunnen maken.
Het gevolg hiervan is angst voor schaarste en angst dat je het niet zult overleven. Angst wordt de drijfveer achter je keuzes, gedrag en handelen.

Illusie: je staat er alleen voor in een onveilige omgeving

Met je menselijke zintuigen kan je het leven op Aarde niet in zijn totaliteit overzien.
Zelfs je eigen leven kan je niet helemaal overzien. Daardoor kan je ook de samenhang van jou leven met de levens van anderen niet waarnemen.
Dit heeft tot gevolg dat er mensen zijn die, onbedoeld, jouw leven verstoren en dat jij, onbedoeld, het leven van andere mensen verstoort.
En vanwege de illusie dat je in deze werkelijkheid op anderen bent aangewezen en dat je de beperkte hoeveelheid beschikbaar materiaal dat je nodig hebt om van te leven met anderen moet delen, kan je een heel onveilig gevoel krijgen wanneer anderen geen rekening met je houden. In deze werkelijkheid sta je er blijkbaar alleen voor en zal je moeten leren om anderen zodanig te beïnvloeden dat jij je leven kunt leven zoals jij dat wilt. Zo lijkt het.

De evolutie van het leven gaat door

Inmiddels hebben we, als mensheid als geheel, alle mogelijkheden van de tastbare werkelijkheid verkend en zijn we aan de volgende evolutiefase begonnen. In deze fase kan je gaan ervaren hoe het is om jouw leven af te stemmen op de levens van anderen, zodat iedereen, niemand uitgezonderd en jij dus ook, het leven kan leven waarvoor iedereen geboren is.

Het leven ervaren als een multi-dimensionale werkelijkheid

Het leven speelt zich in tastbare vorm af in de fysieke werkelijkheid.
Deze werkelijkheid is ingebed in een groter geheel dat bestaat uit meerdere dimensies.
Via deze dimensies is al het leven in de fysieke werkelijkheid met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd. Jouw leven heeft een unieke plaats en functie binnen dit geheel.
Om die plaats zo goed mogelijk te kunnen invullen zijn er mensen en middelen beschikbaar die jou kunnen ondersteunen zodat jij op jouw beurt anderen zo goed mogelijk kunt ondersteunen bij het innemen van hun unieke plaats binnen dit samengestelde geheel.

Afstemmen op een bepaalde werkelijkheid in het multidimensionale geheel

De dimensies of ervaringsgebieden waaruit jouw leven is opgebouwd, hebben ieder een eigen frequentiebereik waarop ze als afzonderlijke werkelijkheid kunnen worden waargenomen.
Je uiterlijke zintuigen zijn op een vast bereik afgestemd waardoor je de fysieke werkelijkheid om je heen kunt waarnemen zonder je zintuigen daarop te hoeven afstemmen.
Je innerlijke zintuigen hebben echter een variabel bereik waardoor je kunt kiezen welke dimensie je wilt waarnemen.

Alle dimensies hebben invloed op de manifestatie van het leven in de fysieke werkelijkheid

Alle dimensies vormen samen één geheel en hebben invloed op elkaar. Als er ergens iets verandert brengt dat ook in de andere dimensies verandering teweeg.
Jouw leven speelt zich af in de fysieke werkelijkheid. Wat zich afspeelt in alle andere dimensies heeft invloed op wat zich manifesteert of gaat manifesteren in jouw leven. Andersom hebben de keuzes, het gedrag en de acties van jou en anderen invloed op de andere dimensies.
Het maakt daarbij niet uit of je je daarvan bewust bent of niet.

Bewust of onbewust van de werking van de verschillende dimensies

Jij bent aanwezig in alle dimensies waaruit jouw leven bestaat.
In de fysieke werkelijkheid ben je bewust en actief aanwezig.
De overige dimensies functioneren zonder jouw actieve bewuste aanwezigheid.

Vanuit je onderbewuste werkt je verleden door in je heden. Als daar nog onverwerkte en onbegrepen ervaringen aanwezig zijn, dan kan je gedrag vertonen of keuzes maken of handelen op een manier die je leven een onverwachte en ongewenste wending geven.

Vanuit je bovenbewuste werkt je toekomst door in je heden. De invloed vanuit je bovenbewuste op je leven in de fysieke werkelijkheid zorgt ervoor dat de samenhang van het leven in de fysieke werkelijkheid wordt bewaard door rekening te houden met alles wat vanuit de andere dimensies die samenhang kan verstoren.

Dat geldt voor iedereen en dat betekent dat iedereen vanuit de toekomst streeft naar leven in samenhang met anderen, ongeacht wat zich in het heden manifesteert als gevolg van invloeden uit het verleden.
Of je nu leeft in angst omdat je je afgescheiden waant van anderen en het leven als geheel, of dat je je gesteund voelt door het multidimensionale leven waar je deel van uitmaakt.

Creatiedatum: maart 2020

Vragen? Stuur een e-mail

Leef je Best Mogelijke Leven!

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie
Beter gebruik maken van de informatie in je levensplan
Is er een aanpassing nodig in de levensplannen?
Verantwoordelijkheid afschuiven in plaats van leren van je fouten
Aanpassing in de levensplannen: collectieve gedachtenvormen neutraliseren

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

 

 

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT