HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe de Structuren zijn Veranderd

Inleiding Levensplan (Zieleplan)

Plattegrond van mogelijke ervaringen in het leven

Het Levensplan of Zieleplan is een virtuele voorstelling of projectie van alle realistische mogelijkheden waaruit je kunt kiezen om je leven vorm te geven en te beleven, uitgewerkt naar de toekomst. Via dit plan kan je (in grote lijnen) het door jouw gewenste pad door het leven uitstippelen. Het is een dynamisch plan dat met iedere keuze, van jezelf of van anderen, verandert.
Je keuzes bepalen uiteindelijk de weg die je werkelijk gaat, het leven dat je vorm geeft. Je keuzes worden beïnvloed door de ervaringen die je onderweg beleeft en de conclusies die je uit die ervaringen trekt.

Levensplan

Het levensplan is de routekaart of plattegrond van het 'levensloop wegennet', die je kunt bestuderen waardoor je goed voorbereid op reis gaat en die je onderweg kunt raadplegen om bij kruispunten te kunnen bepalen welke volgende mogelijkheid je moet benutten om de weg die bij je past te kunnen vervolgen.

Hoe de kruispunten eruit zien en welke keuzemogelijkheden je hebt is onder meer afhankelijk van de mogelijkheden en de keuzes van anderen. Het leven vormgeven door het creëren en mogelijk maken van de benodigde en/of gewenste ervaringen is een gezamenlijke activiteit, terwijl de beleving daarvan een individuele ervaring is. Om het mogelijk te maken dat iemand de benodigde of gewenste individuele ervaring krijgt, moeten de levensplannen en de individuele keuzes op elkaar worden afgestemd.

Harmonieus en gebalanceerd het leven verbeteren

Met het levensplan heb je een instrument in handen, waarmee je je eigen leven in verband kunt brengen met de levens van anderen en het leven als geheel. Hierdoor wordt het mogelijk om bij iedere verandering die je aan wilt brengen, in je eigen leven of in het leven van anderen, van tevoren in te schatten wat het effect van die verandering zal zijn voor jezelf, maar ook voor anderen en voor het leven als geheel.
Hierdoor ben je in staat om goed onderbouwde keuzes te maken, beslissingen te nemen en acties uit te zetten die niet alleen zullen leiden tot verbeteringen in je eigen leven, maar ook in het leven van anderen en het leven als geheel.

Het levensplan geeft je als mens maximale vrijheid om je eigen unieke ideeën om het leven vorm te geven en te ervaren zodanig uit te voeren, dat het past bij de levens van anderen en binnen het leven als geheel.

De rol van het levensplan in de evolutie - de mens als mede-schepper

Het Levensplan maakt het mogelijk dat je als mens, als individu wordt opgenomen in het scheppings- of creatieproces. Je wordt medeverantwoordelijk voor het vormgeven van de evolutie van het leven, waardoor je mede kan bepalen in welke richting het leven als geheel zich gaat ontwikkelen. Met het Levensplan heb je een stuurinstrument in handen, waarmee je het leven de gewenste richting op kunt sturen; jouw eigen leven, het leven van anderen en het leven als geheel.

De evolutie van het leven is gericht op het toevoegen van mogelijkheden om het leven vorm te geven en te ervaren. Mogelijkheden die op elkaar zijn afgestemd, waardoor het leven een harmonieus geheel vormt.
Het ene levende organisme gebruikt een mogelijkheid, wat een resultaat oplevert dat een ander levend organisme weer kan gebruiken om een andere mogelijkheid te gaan ontwikkelen en gebruiken. Het materiaal, de grondstoffen om het leven vorm te geven worden op die manier efficiënt gebruikt en hergebruikt.

Een mooi voorbeeld is de uitwisseling van zuurstof(O2) en kooldioxide(CO2) tussen planten en mensen (dieren) ten behoeve van de ademhaling.

Een minder mooi voorbeeld is 'eten en gegeten worden' of, in de variant die mensen later gecreërd hebben, 'de één zijn dood is de ander zijn brood'. Ook dit zijn mogelijkheden die op elkaar zijn afgestemd waardoor het leven een gebalanceerd geheel is. Maar hier gaat iets wringen, want deze mogelijkheid levert voor het individu dat deze mogelijkheden moet vormgeven en beleven, onprettige, pijnlijke of angstige ervaringen op. Het leven is weliswaar gebalanceerd, maar niet harmonieus.
Je kunt je dan afvragen: "Is het leven een mooie creatie als het voor de bewoners (diegene die het leven van binnenuit beleven) geen mooie ervaring oplevert?"
De enigen die deze vraag kunnen beantwoorden zijn natuurlijk de bewoners zelf.

Deze frictie in het leven, deze twijfel over de kwaliteit van het leven en vooral over de kwaliteit van de ervaring, leidde tot het ontstaan van de complexe zelf-denkende en zelf-creërende mens. Een bewoner en belever van het leven die in staat is zelf het leven te vormen naar zijn idee, waardoor hij invloed heeft op de ervaring, op de kwaliteit van de ervaring.
De mens is in staat de evolutie van het leven van binnenuit bij te sturen, omdat hij zelf het resultaat kan ervaren van het ontwikkelen en toepassen van een bepaalde mogelijkheid en bovendien de mogelijkheden heeft om dit resultaat te evalueren. (Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling en toepassing van de atoombom.)

De mogelijkheden die worden toegevoegd via de evolutie van het leven, zijn oplossingen die bedoeld zijn om het leven te verbeteren en de balans te herstellen als het leven uit balans is geraakt.

De mogelijkheid van bijsturen van binnenuit gaf echter weer nieuwe problemen.
Die problemen werden veroorzaakt door het feit dat de mens een beperkt zicht heeft op het leven.
Als je er, bijvoorbeeld, voor zorgt dat je zelf een plezierige ervaring hebt kan dat weleens betekenen dat je een ander een onprettige, pijnlijke of angstige ervaring bezorgt.
Bij het aanbrengen van wijzigingen in het leven terwijl je midden in het leven staat, zal je dus ook rekening moeten houden met anderen; met de gevolgen van de veranderingen voor de kwaliteit van de beleving van het leven van anderen.

Een tweede oorzaak was dat de onervaren mens nog niet weet dat het leven een harmonieus, gebalanceerd geheel is en dat je daar bij het creëren rekening mee moet houden.
De mens is in staat om keuzes te maken en dingen te doen die de harmonieuze balans van het leven kunnen verstoren en die het leven en de evolutie van het leven (het voortbestaan van het fysieke leven) zelfs in gevaar kunnen brengen.

Het levensplan is de oplossing voor het herstellen en bewaren van de harmonieuze balans van het leven.
De ervaren mens krijgt hiermee het stuur van de evolutie in handen waardoor hij het leven een gewenste richting op kan sturen.
Tegelijkertijd beschermt het levensplan het leven tegen onoordeelkundig gebruik, waardoor het een veilige speel- en/of leeromgeving biedt aan onervaren mensen of mensen die niet verder kunnen of willen kijken dan hun eigen leven.

Vragen? Stuur een e-mail

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie
Beter gebruik maken van de informatie in je levensplan
Is er een aanpassing nodig in de levensplannen?
Verantwoordelijkheid afschuiven in plaats van leren van je fouten
Aanpassing in de levensplannen: collectieve gedachtenvormen neutraliseren

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

 

 

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT