HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe de Structuren zijn Veranderd

De Samenwerkingskubus versus het Piramidemodel

De samenwerkingskubus

De samenwerkingskubus is een organisatiemodel dat multidimensionaal leven ondersteunt. Het model zet de individuele mens op de bestuurdersstoel van het eigen leven en tegelijk op de co-pilootstoel van de evolutie van het leven als geheel. In het midden, daar waar deze twee verschillende perspectieven op het leven samenkomen, werkt de individuele mens aan de gezamenlijke creatie, de samenleving.

Samenwerkingskubus

fig. Nieuw multidimensionaal organisatiemodel: De Samenwerkingskubus

Het piramidemodel

De samenwerkingskubus vervangt het oude 3-laagse piramidemodel. Dit model ondersteunt geen multidimensionaal leven. Het ondersteunt ook niet het leven van de individuele mens en het ondersteunt ook niet de evolutie van het leven als geheel.
Het piramidemodel ondersteunt alleen samen werken aan de collectieve creatie, de samenleving. 

piramidemodel
fig. Oud 3-laags organisatiemodel: Het Piramidemodel

Het piramidemodel is ontworpen om het creëren van een samenleving te ondersteunen. Het zorgt ervoor dat het werk dat gedaan moet worden in een samenleving, gedaan wordt. Dit model is een gevolg van het idee dat je als groep de meeste kansen hebt om te overleven in een wereld vol gevaren, een wereld die je niet begrijpt.
Het piramidemodel ondersteunt Overleven als groep.


Het piramidemodel, dat alleen naar het gezamenlijke leven kijkt vanuit het perspectief van de samenleving, is in feite uitgebreid met het perspectief van het individu en het perspectief van het leven als geheel. Vervolgens zijn deze drie perspectieven op het leven zodanig met elkaar in verband gebracht dat een harmonieuze en gebalanceerde samenleving kan worden gecreeërd.
De samenwerkingskubus plaatst de samenleving midden in het Leven.

De belangrijkste verschillen

SAMENWERKINGSKUBUS

PIRAMIDEMODEL

Gezamenlijke, dynamische besluitvorming Hiërarchische, statische besluitvorming
Individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid Hiërarchische verantwoordelijkheid
Gericht op het optimaal op elkaar afstemmen, ontwikkelen en toepassen van mogelijkheden om het leven vorm te geven en te ervaren
(toename van mogelijkheden, overvloed)
Gericht op economische groei en materiële welvaart van de samenleving als geheel
(toename van geld, rijkdom)
De mogelijkheden van de Aarde worden beheerd. De mogelijkheden van de Aarde worden gebruikt en verbruikt.
Combineert de belangen van het individu, de samenleving en het leven als geheel. Houdt slechts rekening met het belang van de samenleving.
Iedereen ontvangt wat hij of zij nodig heeft om de unieke mogelijkheden optimaal te kunnen benutten waardoor alle individuen binnen de samenleving optimaal ondersteund worden Wat ieder individu ontvangt is afhankelijk van het belang van het individu voor het voortbestaan en de welvaart van de samenleving
Ieder individu is waardevol voor de samenleving vanwege zijn of haar unieke mogelijkheden Ieder individu is vervangbaar, omdat alleen algemene mogelijkheden worden ontwikkeld
Het individu is onderdeel van het leven als geheel en de basis voor de gezamenlijke creatie (de samenleving).
De samenleving krijgt vorm door het benutten van de unieke mogelijkheden van alle individuen en het adresseren van behoeften die daaruit voortkomen.
De samenleving is leidend.
De evolutie is niet in beeld.
Het individu is onderschikt.
Het individu verdwijnt in de massa.
Het individu wordt gevormd naar de groep.
De groep bestaat uit identieke individuen die allemaal dezelfde groepskenmerken vertonen.
Eenheid in verscheidenheid door symbiose. Eenheid door gelijkheid en samensmelting.
Individuen Leven in vrijheid,
ondersteunend aan de samenleving en het leven als geheel.
Individuen Overleven in beperking,
gebonden aan de samenleving.

Vragen? Stuur een e-mail

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie
Beter gebruik maken van de informatie in je levensplan
Is er een aanpassing nodig in de levensplannen?
Verantwoordelijkheid afschuiven in plaats van leren van je fouten
Aanpassing in de levensplannen: collectieve gedachtenvormen neutraliseren

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT

Diversen:
Privacyverklaring

Website: Praktijk Cisca de Lint
Website: De Magische Weg

Youtubekanaal
Facebook
LinkedIn