HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe de Structuren zijn Veranderd

Levensplan - Is er een aanpassing nodig in de levensplannen?

April 2024

Ongewenste vernietiging, of ervaringen tbv levenslessen?

Al een tijdje vraag ik me af of er nog iets aangepast moet worden aan de onderliggende structuren die de loop van de evolutie van het leven bepalen, zoals de levensplannen. Als ik kijk naar de ontwikkelingen in de wereld, dan zie ik toch wel erg veel vernietiging van toekomstige mogelijkheden om het leven op een hoger niveau van bestaan te brengen. Ik zie erg veel acties die gebaseerd zijn op overlevingsangst en angst voor herhaling van het verleden.

Ik kwam tot de conclusie dat er toch nog een aanpassing nodig was, maar toen ik die aan het uitwerken was sloeg bij mij de twijfel toe. Zie ik het wel goed? Of zijn alle in mijn ogen ongewenste ontwikkelingen noodzakelijk voor de groei in bewustzijn van alle betrokkenen?
Hoewel initiatieven voor het aanbrengen van een wijziging vanuit mijn hogere bewustzijn komen, het bewustzijn dat geworteld is in het Eenheidsbewustzijn, is het wel mijn verantwoordelijkheid als mens om de voorgestelde aanpassing te beoordelen.

Menselijk ingrijpen in het leven van anderen uit angst voor tekort

Na de grote vergeldingsaanval door Iran op Israël van vannacht (14 april 2024) dacht ik opeens “Wat we nodig hebben is ‘goddelijke interventie’!”. Dat is een wat vreemde gedachte voor mij, omdat ik niet in een god geloof die zou kunnen ingrijpen in het dagelijkse leven. Ik dacht dan ook meer aan natuurkrachten zoals een aardbeving die de strijdende partijen zouden kunnen opvatten als een straf van hun god.

Overigens zijn de vijandigheden en de vijandschap tussen alle verschillende partijen in het Midden-Oosten al vele eeuwen aan de gang. Oorlog voeren tot de vijand verslagen is en je het gebied van de ander kunt innemen.

Ik vroeg me af waarom en ging daarom in gesprek met mezelf:
Waarom bestrijden groepen elkaar om elkaars grondgebied te kunnen innemen? En hoe kan de vicieuze cirkel van actie / reactie, van aanval / vergelding worden gestopt?
Waar zit de angel?
Kan dit alleen met ‘goddelijke interventie’ worden opgelost? Hoe ver mag zo’n interventie gaan?

De strijd in het Midden-Oosten gaat tussen verschillende geloofsgroeperingen of religies. Een belangrijk verschil tussen deze groeperingen zijn de leefregels waar iedere gelovige zich aan moet houden. Zo kan je bewijzen dat je de gunst van God waard bent.
Ieder mens moet blijkbaar eerst bewijzen een goed mens te zijn volgens de normen van God, voordat-ie recht heeft op een goed leven en mag genieten van de gaven van die god.

Dit idee moet haast wel voortkomen uit schaarste. Vanuit de overtuiging dat de gaven van God niet overvloedig zijn. En omdat er niet genoeg is voor iedereen, moet iemand de beslissing nemen wie wel iets krijgt en wie helemaal niets. Geen mens wil daar de verantwoordelijkheid voor nemen en daarom wordt die verantwoordelijkheid maar bij een hogere macht, God, neergelegd.
Het gaat dus om het verdelen van alle leef-middelen, zowel voedsel als materialen om een leven op te bouwen.

Alle groeperingen in die regio lijken van Mozes af te stammen. Ik weet niet of dat zo is. Maar in ieder geval kunnen we stellen dat Mozes de eerste was die leefregels opstelde die volgens hem door God waren opgesteld. Daarna werden de leefregels steeds een beetje bijgesteld, zodat ‘jouw groep’ de gunst van God zou verdienen en je daarmee het recht hebt om mensen die zich niet aan jouw leefregels houden te doden, te martelen of op zijn minst de gaven van God te onthouden.
De mens behoudt zich het recht voor om de ‘wil van God’ uit te voeren, oftewel te interveniëren in de levens van anderen ‘uit naam van God’.
Menselijke interventie uit naam van God, zodat je als mens geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor wat je je medemens aandoet!

Een collectieve gedachtenvorm die de mensheid in een spiraal naar beneden houdt

Oké, de interventie die ik vanuit een hoger bewustzijnsniveau doe is ook gericht op de verdeling van leef-middelen, van gaven die ‘gegeven’ zijn.
Alleen ga ik uit van het gegeven dat er genoeg ‘gaven’ zijn voor iedereen om van te genieten, en dat die gaven zo op elkaar zijn afgestemd dat mensen in elkaars behoeften kunnen voorzien zodat ze die gaven kunnen ontwikkelen en tot bloei kunnen brengen.
‘God’ heeft daarmee meer dan genoeg leef-middelen ‘gegeven’ voor iedereen.

Door je medemens uit te schakelen vanuit het idee dat er niet genoeg is voor iedereen, creëer je juist schaarste omdat je daarmee toekomstige gaven vernietigt die nog ontwikkeld moesten worden.

Mozes was de eerste die uit naam van God een interventie deed toen hij zag, of dacht te zien, dat mensen leef-middelen verspilden door feest te vieren en van de schaarse middelen nutteloze beelden creëerden zoals een gouden kalf. Hij ontstak in woede over zoveel onbenul en kwam met leef-regels om deze ‘verspilling van het leven’ tegen te gaan.
Mozes zag alleen de op dat moment beschikbare middelen. Hij zag niet dat de mensen die dansten rond het gouden kalf dat deden om de natuur te bedanken voor alle huidige gaven en te vragen om toekomstige gaven omdat wat er beschikbaar was niet voldoende was om de tocht door de woestijn te kunnen overleven.
Daarmee was Mozes de eerste in zijn lijn van erfopvolging die schaarste creëerde.

De mens creëert zelf schaarste door mogelijkheden en levens van andere mensen te vernietigen. Alle ellende in de wereld wordt veroorzaakt door de mens zelf, doordat die toekomstige mogelijkheden vernietigt die door de natuur en het leven zelf zijn gecreëerd.

Wat er op de wereld gebeurt, is dus het resultaat van een heel oud mechanisme dat maar voort blijft woekeren. Een collectieve gedachtenvorm die de angst voor tekort in stand houdt door meer tekort te creëren.
Zo komt de mensheid in een spiraal naar beneden, waarbij er steeds meer mogelijkheden worden vernietigd tot er uiteindelijk geen mogelijkheden meer over zijn om een mensenleven vorm te geven.

Het is me duidelijk. Om deze neerwaartse beweging van de mensheid om te kunnen buigen in een spiraal naar boven, is het absoluut noodzakelijk om de levensplannen aan te passen.
Nu ik dit weet, kan ik weer verder met het uitwerken van die aanpassing.

Vragen? Stuur een e-mail

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie
Beter gebruik maken van de informatie in je levensplan
Is er een aanpassing nodig in de levensplannen?
Verantwoordelijkheid afschuiven in plaats van leren van je fouten
Aanpassing in de levensplannen: collectieve gedachtenvormen neutraliseren

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT

Diversen:
Privacyverklaring

Website: Praktijk Cisca de Lint
Website: De Magische Weg

Youtubekanaal
Facebook
LinkedIn