Home Werkwijze Aanbod Contact Over mij

Het Chakra Communicatie- en Informatiesysteem bestaat uit een aantal sterstructuren die onderling zijn verbonden.

Mensstructuur          Aardestructuur                Egostructuur           
Zielstructuur            Aarde Zielstructuur         Externe structuur    
Geeststructuur         Aarde Geeststructuur

Iedere sterstructuur werkt met specifieke informatie:

Informatie over de mogelijkheden van de individuele mens gerelateerd aan de mogelijkheden van anderen

MENSSTRUCTUUR

Levenspad Navigatie

De mensstructuur bevindt zich onder de voeten en is verbonden met de eigen basischakra. Deze sterstructuur bevat alle informatie over de mogelijkheden van het fysieke lichaam (zoals ook in de lichaamscellen gecodeerd is).
De informatie geeft duidelijkheid over vragen als: Wat zijn de potentiële mogelijkheden van dit lichaam? Wat is de toestand van het lichaam nu? Hoever is het ontwikkeld en in welke conditie is het? Hoe kan het zich verder ontwikkelen? Zijn er nog onbenutte mogelijkheden? Wat heeft het lichaam nodig om de mogelijkheden tot ontwikkeling te kunnen brengen?

Deze sterstructuur is verbonden met de Aardestructuur, waardoor de mogelijkheden van het lichaam in verband kunnen worden gebracht met de mogelijkheden en de huidige toestand van de Aarde. (De Aarde wisselt verder via deze structuur informatie uit met andere planeten en sterren in ons sterrenstelsel.)
Naar opzij is de mensstructuur verbonden met de mensstructuren van andere mensen. Hierdoor wordt informatie uitgewisseld over de individuele mogelijkheden en hoe de mogelijkheden op elkaar aansluiten waardoor ieder lichaam zich kan ontwikkelen, maar er wordt ook gekeken wat de mogelijkheden zijn als je mogelijkheden met elkaar combineert. Wat is er gezamelijk, met de mogelijkheden van meerdere fysieke lichamen, mogelijk en wat is er voor nodig om die samenwerking te realiseren?

ZIELSTRUCTUUR

De zielstructuur is verbonden met de eigen hartchakra (vandaar 'Leven met Hart en Ziel') en vormt het centrale systeem waarin alle informatie gecombineerd wordt tot een persoonlijk levensplan. Het plan bestaat uit alle keuzemomenten en een actieplan voor de weg die volgt als een keuze gemaakt is. Tijdens het uitvoeren van het actieplan ontstaan weer nieuwe keuzemomenten, waarna het actieplan moet worden bijgesteld.
Het persoonlijke levensplan of zieleplan is een heel dynamisch plan, dat stap voor stap wordt samengesteld.

De zielstructuur is niet verbonden met de zielstructuur van andere mensen. Het zieleplan is een persoonlijk levensplan en is om die reden afgeschermd van ongewenste invloeden van buitenaf. De afstemming met anderen gebeurt via de mens- en de geeststructuur, via resonantie en via menselijke communicatie.
De zielstructuur van ieder mens is verbonden met de zielstructuur van de Aarde, waardoor het plan voor het leven van een individueel mens en het plan voor het totale leven op Aarde met elkaar in verband kunnen worden gebracht en op elkaar kunnen worden afgestemd.
De zielstructuur is ook verbonden met de externe informatie-structuur die mensen om zich heen dragen en waarin overtuigingen, gewoontes en gebruiken en informatie over de omgeving (het sociale netwerk) zijn opgeslagen. Deze informatie wordt ook meegenomen in het persoonlijke levensplan.

GEESTSTRUCTUUR

De geeststructuur bevindt zich boven het hoofd en is verbonden met de eigen kruinchakra. Deze sterstructuur bevat alle ideeën voor het vormgeven van het individuele en gezamenlijke leven met de (zelfstandige en gecombineerde) mogelijkheden van dit unieke mens (op basis van de fysieke mogelijkheden en persoonskenmerken).
De geeststructuur verwerkt de ideeën tot concepten door de mogelijkheden uit te werken naar de toekomst toe. Het resultaat is het virtuele levensplan voor de langere termijn. Op die manier zijn alle mogelijkheden voor dit leven, vanaf het huidige moment, in concept bekend. Alle versies van het toekomstige leven die gerealiseerd kunnen worden kunnen op die manier vergeleken worden waardoor een afgewogen keuze gemaakt kan worden voor een bepaalde toekomst.
Als we een toekomstig leven hebben uitgekozen wordt dit onze visie. Een visie is dus geen vaag beeld van wat we graag zouden willen, maar een projectie naar de toekomst toe van het leven dat we willen realiseren. 

Naar opzij is de geeststructuur verbonden met de geeststructuren van andere mensen. Hiermee worden de mogelijkheden, ideeën en concepten uitgewisseld en kunnen de levensplannen met elkaar in verband worden gebracht.
De geeststructuur is verbonden met de geeststructuur van de Aarde (het collectieve bewustzijn), waardoor de mogelijkheden en ideeën, de visie en het levensplan van de unieke mens en die van het totale leven op Aarde met elkaar in verband kunnen worden gebracht en op elkaar worden afgestemd. (De Aarde wisselt op haar beurt via deze structuur informatie uit met andere planeten en sterren.)

Informatie over de mogelijkheden van de Aarde gerelateerd aan het Universum

AARDESTRUCTUUR

De Aardestructuur bevindt zich aan de binnenkant van de Aarde. De structuur vult de hele binnenkant van de planeet. Het bevat alle fysieke informatie over de planeet. Door ons te verbinden met deze structuur worden de mogelijkheden voor ons leven in verband gebracht met de mogelijkheden van al het leven op Aarde en de mogelijkheden om die levens vorm te geven.
Naar opzij is de Aardestructuur verbonden met de hemellichamen in ons zonnestelsel. Het zonnestelsel is op haar beurt weer verbonden met andere zonnestelsels binnen ons sterrenstelsel en ons sterrenstelsel is op haar beurt weer verbonden met andere sterrenstelsels.
De mogelijkheden voor de Aarde zijn hierdoor afgestemd op de mogelijkheden in het hele Universum. 

AARDE ZIELSTRUCTUUR

De Aarde Zielstructuur bevat het plan voor al het leven op Aarde. Alle individuele zielstructuren zijn verbonden met die structuur. Hierdoor passen de individuele levensplannen binnen het plan voor het hele leven en is het plan voor het hele leven afgestemd, gecoördineerd en gesynchroniseerd met alle individuele plannen.

AARDE GEESTSTRUCTUUR

De geeststructuur van de Aarde bevat alle ideeën en concepten die mogelijk zijn met de mogelijkheden van het leven op Aarde voor het totale leven op Aarde. Alle persoonlijke ideeën en concepten zijn daarmee in verband gebracht en andersom zijn de ideeën en concepten voor het hele leven in verband gebracht met de persoonlijke ideeën en concepten. De geeststructuur bevat het Levensplan voor het totale leven op Aarde. Dit levensplan is afhankelijk van alle persoonlijke levensplannen en alle persoonlijke keuzes. Hier vinden we de visie van het collectieve bewustzijn.
Het Levenspad Navigatiesysteem is een voorbeeld van een concept voor het totale leven dat is afgestemd op de individuele mogelijkheden.

Informatie over de mens gerelateerd aan zijn omgeving

EGOSTRUCTUUR

De egostructuur bevindt zich ter hoogte van de maag tussen 2e chakra (sacraalchakra) en 3e chakra (zonnevlecht) in en bevat alle informatie die te maken heeft met onze persoonlijkheid. Door deze structuur wordt onze identiteit gewaarborgd, waardoor we onze eigen unieke expressie van het leven naar buiten kunnen brengen. Veel van onze lichamelijke mogelijkheden zijn bij iedereen gelijk, maar onze persoonlijkheid bepaalt welke mogelijkheden we willen inzetten en hoe we dat willen doen en met wie we willen samenwerken en onze ervaringen willen beleven en met wie niet. Via onze persoonlijkheid kunnen we ons van anderen onderscheiden. Onze persoonlijkheid bepaalt, aan de hand van onze persoonlijke voorkeuren, welke mogelijkheid uit al onze mogelijkheden we uiteindelijk zullen kiezen. Hier vindt je de vrije wil. De egostructuur bevat daarom belangrijke informatie die in het zieleplan moet worden verwerkt.

EXTERNE STRUCTUUR

Om ieder mens heen zit een structuur met informatie die we gebruiken om ons dagelijkse leven vorm te geven temidden van anderen. Deze informatie helpt ons onszelf en de wereld om ons heen te begrijpen. Deze structuur bevat informatie die verzameld is gedurende het leven. Er zitten overtuigingen in, beelden van onszelf en van anderen, maar ook informatie over de cultuur, gewoonten, rituelen en gebruiken.
Deze structuur is erg belangrijk voor de eenheid, omdat via deze structuur informatie beschikbaar is over mensen die niet direct zijn gekoppeld aan het geheel.
Mensen die bewust en bezield leven werken via deze externe structuur als een soort koppeling, waardoor niet alleen de bewuste en bezielde mens deel is van het geheel maar ook alle mensen in zijn of haar sociale netwerk.

Reageren? Stuur een e-mail

 

 

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT