HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe de Structuren zijn Veranderd

CC&IS - Uitleg Sterstructuren

Het Chakra Communicatie- en Informatiesysteem bestaat uit een aantal sterstructuren die onderling zijn verbonden.

Mens sterstructuur          Aarde sterstructuur                Externe sterstructuur    
Ziel sterstructuur            Aarde Ziel sterstructuur        
Geest sterstructuur         Aarde Geest sterstructuur

Iedere sterstructuur werkt met specifieke informatie:

Informatie over de mogelijkheden van de individuele mens gerelateerd aan de mogelijkheden van anderen

Levenspad Navigatie Levenspad Navigatie Levenspad Navigatie
ccis_fasen

DE MENS STERSTRUCTUUR

De mens sterstructuur bevindt zich onder de voeten of ter hoogte van de sacraal chakra, afhankelijk van iemands niveau van spirituele ontwikkeling.
Deze sterstructuur bevat alle informatie over de mogelijkheden van het fysieke lichaam (zoals ook in de lichaamscellen gecodeerd is).
Deze informatie geeft duidelijkheid over vragen als:
Wat zijn de potentiële mogelijkheden van dit lichaam?
Wat is de toestand van het lichaam nu?
Hoe ver is het ontwikkeld en in welke conditie is het?
Hoe kan het zich verder ontwikkelen?
Zijn er nog onbenutte mogelijkheden?
Wat heeft het lichaam nodig om de mogelijkheden tot ontwikkeling te kunnen brengen?

Deze sterstructuur is verbonden met de Aarde sterstructuur. Hierdoor kunnen de mogelijkheden van het lichaam in verband worden gebracht met de mogelijkheden en de huidige toestand van de Aarde.
Naar opzij is de mens sterstructuur verbonden met de mens sterstructuren van andere mensen. Hierdoor wordt informatie uitgewisseld over de individuele mogelijkheden en hoe de mogelijkheden op elkaar aansluiten waardoor ieder lichaam zijn volledige potentieel kan ontwikkelen. Er wordt ook gekeken welke mogelijkheden er ontstaan als je mogelijkheden met elkaar combineert. Wat is er gezamelijk, met de mogelijkheden van meerdere fysieke lichamen, mogelijk en wat is er voor nodig om die samenwerking te realiseren?

DE ZIEL STERSTRUCTUUR

De ziel sterstructuur bevindt zich boven het hoofd of ter hoogte van de hart chakra, afhankelijk van iemands niveau van spirituele ontwikkeling.
Deze sterstructuur is verbonden met de eigen hartchakra (vandaar de uitdrukking 'leven met hart en ziel'). Het vormt het centrale systeem waarin alle informatie gecombineerd wordt tot een persoonlijk levensplan. Het plan bestaat uit alle keuzemomenten en een actieplan voor de weg die volgt als een keuze gemaakt is. Tijdens het uitvoeren van het actieplan ontstaan weer nieuwe keuzemomenten, waarna het levensplan moet worden bijgesteld.
Het persoonlijke levensplan of zieleplan is een heel dynamisch plan, dat stap voor stap wordt samengesteld.

Naar opzij is de ziel sterstructuur niet verbonden met andere sterstructuren. Het zieleplan is een persoonlijk levensplan en is om die reden afgeschermd van ongewenste invloeden van buitenaf. De afstemming met anderen gebeurt via de mens- en de geest sterstructuur, via resonantie en via menselijke communicatie.
De ziel sterstructuur van ieder mens is verbonden met de ziel ster structuur van de Aarde. waardoor het plan voor het leven van een individueel mens en het plan voor het totale leven op Aarde met elkaar in verband kunnen worden gebracht en op elkaar kunnen worden afgestemd.
De ziel sterstructuur is ook verbonden met de externe informatie-sterstructuur die mensen om zich heen dragen en waarin overtuigingen, gewoontes en gebruiken en informatie over de omgeving (het sociale netwerk) zijn opgeslagen. Deze informatie wordt ook meegenomen in het persoonlijke levensplan.

DE GEEST STERSTRUCTUUR

De geest sterstructuur bevindt zich boven het hoofd, boven de ziel sterstructuur, of ter hoogte van de voorhoofdschakra, afhankelijk van het niveau van spirituele ontwikkeling.
Deze sterstructuur bevat alle ideeën voor het vormgeven van het individuele en gezamenlijke leven met de (zelfstandige en gecombineerde) mogelijkheden van dit unieke mens (op basis van de fysieke mogelijkheden en persoonskenmerken).
De geest sterstructuur verwerkt de ideeën tot concepten door de mogelijkheden uit te werken naar de toekomst toe. Het resultaat is het virtuele levensplan voor de langere termijn. Op die manier zijn alle mogelijkheden voor dit leven, vanaf het huidige moment, in concept bekend. Alle versies van het toekomstige leven die gerealiseerd kunnen worden kunnen op die manier vergeleken worden waardoor een afgewogen keuze gemaakt kan worden voor een bepaalde toekomst.
Als we een toekomstig leven hebben uitgekozen wordt dit onze visie. Een visie is dus geen vaag beeld van wat we graag zouden willen, maar een projectie naar de toekomst toe van het leven dat we willen realiseren. 

Naar opzij is de geest sterstructuur verbonden met de geest sterstructuren van andere mensen. Hiermee worden de mogelijkheden, ideeën en concepten uitgewisseld en kunnen de levensplannen met elkaar in verband worden gebracht.
De geest sterstructuur is verbonden met de geest sterstructuur van de Aarde (het collectieve bewustzijn), waardoor de mogelijkheden en ideeën, de visie en het levensplan van de unieke mens en die van het totale leven op Aarde met elkaar in verband kunnen worden gebracht en op elkaar worden afgestemd.

Informatie over de mogelijkheden van de Aarde gerelateerd aan het Universum

DE AARDE STERSTRUCTUUR

De Aarde sterstructuur bevindt zich aan de binnenkant van de Aarde. De structuur vult de hele binnenkant van de planeet. Het bevat alle fysieke informatie over de planeet. Door ons te verbinden met deze structuur worden de mogelijkheden voor ons leven in verband gebracht met de mogelijkheden van al het leven op Aarde en de mogelijkheden om die levens vorm te geven.
Naar opzij is de Aarde sterstructuur verbonden met de hemellichamen in ons zonnestelsel. Het zonnestelsel is op haar beurt weer verbonden met andere zonnestelsels binnen ons sterrenstelsel en ons sterrenstelsel is op haar beurt weer verbonden met andere sterrenstelsels.
De mogelijkheden voor de Aarde zijn hierdoor afgestemd op de mogelijkheden in het hele Universum. 

DE AARDE ZIEL STERSTRUCTUUR

De ziel sterstructuur van de Aarde bevat het plan voor al het leven op Aarde. Alle individuele ziel sterstructuren zijn verbonden met die structuur. Hierdoor passen de individuele levensplannen binnen het plan voor het hele leven en is het plan voor het hele leven afgestemd, gecoördineerd en gesynchroniseerd met alle individuele plannen.

DE AARDE GEEST STERSTRUCTUUR

De geest sterstructuur van de Aarde bevat alle ideeën en concepten die mogelijk zijn met de mogelijkheden van het leven op Aarde voor het totale leven op Aarde. Alle persoonlijke ideeën en concepten zijn daarmee in verband gebracht en andersom zijn de ideeën en concepten voor het hele leven in verband gebracht met de persoonlijke ideeën en concepten. De Aarde geest sterstructuur bevat het Levensplan voor het totale leven op Aarde. Dit levensplan is afhankelijk van alle persoonlijke levensplannen en alle persoonlijke keuzes. Hier vinden we de visie van het collectieve bewustzijn.
Het Levenspad Navigatiesysteem is een voorbeeld van een concept voor het totale leven dat is afgestemd op de individuele mogelijkheden.

Informatie over de mens gerelateerd aan zijn omgeving

DE EXTERNE STERSTRUCTUUR

Om ieder mens heen zit een structuur met informatie die we gebruiken om ons dagelijkse leven vorm te geven temidden van anderen. Deze informatie helpt ons onszelf en de wereld om ons heen te begrijpen. Deze structuur bevat informatie die verzameld is gedurende het leven. Er zitten overtuigingen in, beelden van onszelf en van anderen, maar ook informatie over de cultuur, gewoonten, rituelen en gebruiken.
Deze structuur is erg belangrijk voor de eenheid, omdat via deze structuur informatie beschikbaar is over mensen die niet direct zijn gekoppeld aan het geheel.
Mensen die bewust en bezield leven werken via deze externe sterstructuur als een soort koppeling, waardoor niet alleen de bewuste en bezielde mens deel is van het geheel maar ook alle mensen in zijn of haar sociale netwerk.

Vragen? Stuur een e-mail

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie
Beter gebruik maken van de informatie in je levensplan
Is er een aanpassing nodig in de levensplannen?
Verantwoordelijkheid afschuiven in plaats van leren van je fouten
Aanpassing in de levensplannen: collectieve gedachtenvormen neutraliseren

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

 

 

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT