HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe het Leven is Veranderd

Alle Levens in de Fysieke Werkelijkheid Zijn op Elkaar Afgestemd

Van afgescheiden leven in angst naar afgestemd leven in vertrouwen

Het oude leven is gebaseerd op het idee dat iedereen afgescheiden is van ieder ander individu en van het leven zelf. Dat heeft te maken met het beperkte perspectief dat je hebt als je leeft binnen een werkelijkheid van vaste materie die de fysieke werkelijkheid (en je lichaam) is.
Het idee van afgescheiden zijn veroorzaakt overlevingsangst, omdat iedereen zo goed mogelijk probeert te overleven desnoods ten koste van andermans leven.

Die angst heeft een bepaalde manier van leven tot gevolg die gericht is op het vergroten van de eigen overlevingskansen. Keuzes, gedrag en handelen die een gevaar voor het eigen overleven lijken te vormen, worden in zichzelf en bij anderen afgewezen, onderdrukt en/of bestreden.
De overlevingsangst veroorzaakt een soort tunnelvisie, waardoor de mogelijkheden waarmee het leven kan worden gevormd worden bekeken door een beperkende en vervormende overlevingsbril.

Deze manier van leven heeft een hele tijd onze groei en ontwikkeling naar een hoger niveau van bestaan kunnen tegenhouden. Nu kan dat niet meer.

Het leven in de fysieke werkelijkheid is namelijk inmiddels, vanuit een hoger niveau van bewust zijn, omgevormd tot een samenhangende, functionele eenheid. Alle individuele levens zijn zo op elkaar afgestemd, dat iedereen het leven kan leven dat precies bij hem of haar past. Dus ook iedereen die zich nog laat leiden door overlevingsangst.

Mensen die met overlevingsangst leven en mensen die weten dat ze het leven kunnen leven waarvoor ze geboren zijn, leven dus naast en met elkaar in dezelfde fysieke werkelijkheid.
Op dit moment leven de meeste mensen nog in angst. Er zijn er nog maar een paar die de illusie van afgescheiden zijn doorzien en die zich ondersteund weten door het leven.
Langzamerhand zullen er steeds meer mensen komen die de illusie kunnen doorzien en zal leven met angst tot ons collectieve verleden gaan behoren.

Hoe blijven alle levens afgestemd op elkaar?

Het oude en het nieuwe leven vormen nu samen een functionele eenheid, waarin alle individuele levens op elkaar zijn afgestemd, ongeacht of iemand op de oude of op de nieuwe manier leeft.
Dit betekent dat iedereen het leven kan leven dat bij zijn of haar ontwikkelingsniveau past, ook als mensen waarmee iemands leven verbonden is op een ander ontwikkelingsniveau zitten.

Deze functionele eenheid wordt niet zomaar bereikt in een wereld waarin mensen nog, meestal onbewust, keuzes maken die niet afgestemd zijn op de levens van anderen.
In ons collectieve bovenbewuste zijn hiervoor structuren aangelegd die rekening houden met het gedrag, de keuzes en het handelen van mensen. Deze structuren bevatten de antwoorden op de structuren die in ons onderbewuste zitten en die van daaruit invloed uitoefenen op ons gedrag, onze keuzes en ons handelen.

Anders dan de structuren die vanuit het collectieve of individuele onderbewuste doorwerken op de mens, zijn deze structuren niet bepalend of controlerend, maar bieden ze keuzemogelijkheden in een bepaalde situatie. Deze mogelijkheden zijn verwerkt in de levensplannen van iedereen.
Er kan zelfs van deze mogelijkheden worden afgeweken.

Als iemand er voor kiest om een afwijkende, niet-afgestemde mogelijkheid vorm te geven, dan zijn alle levens niet meer op elkaar afgestemd en vormt het leven geen eenheid meer.
Om dan toch alle levens op elkaar af te kunnen stemmen,wordt na iedere keuze de bestaande situatie als eenheid beschouwd. De mogelijkheden in de levensplannen worden opnieuw afgestemd met de nieuwe situatie als uitgangspunt.

In de levensplannen wordt op dat moment ook een plan opgenomen om erachter te komen waarom die persoon een niet-afgestemde mogelijkheid vorm gaf, om ervoor te kunnen zorgen dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren.

Je hebt dus altijd de keuze om een afgestemde keuze te maken, waardoor je je best mogelijke leven afgestemd op al het andere leven, je levenspad, kunt vormgeven, maar je kunt je leven ook een andere loop laten nemen door een niet-afgestemde keuze vorm te geven. Iedere stap opnieuw.

Creatiedatum: maart 2020

Vragen? Stuur een e-mail

Leef je Best Mogelijke Leven!

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie
Beter gebruik maken van de informatie in je levensplan
Is er een aanpassing nodig in de levensplannen?
Verantwoordelijkheid afschuiven in plaats van leren van je fouten

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

 

 

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT