Home Werkwijze Aanbod Contact Over mij

Dimensies

De Samenwerkingskubus heeft drie dimensies: vorm, functie, scope (reikwijdte).

Form, function, scope

Basiselementen

Deze dimensies bestaan elk uit drie delen, de basiselementen van de Samenwerkingskubus:
- Vorm : Lichaam, Emoties, Ego (persoonlijkheid)
- Functie : Mens, Ziel, Geest
- Scope: Individueel, Collectief, Universeel

De basiselementen van de Samenwerkingskubus hebben de vorm van een piramide:

piramide   piramide   piramide

   Lichaam       Emoties         Ego

piramide   piramide   piramide

      Mens          Ziel             Geest
piramide   piramide   piramide

Individueel     Collectief     Universeel

Problemen in de samenwerking die met deze constructie worden opgelost

Mogelijkheden tot directe manipulatie en misbruik van mensen

Zes van deze piramides, via de top met elkaar verbonden, passen in één van de 27 kleinere kubussen van de Samenwerkingskubus.
Kleine kubus
fig. Eén kleine kubus van de samenwerkingskubus

Als de piramides aan de binnenkant zitten, dan zijn de kleine kubussen in de Samenwerkingskubussen niet vast met elkaar verbonden, er is geen verband. Het zijn 27 losse kubusjes en elke willekeurige kubus (ook die van iemand anders!) kan aan een andere kubus gekoppeld worden via de vierkante basis van de piramides. Dit creëert een tijdelijke maar zeer sterke verbinding. Op deze manier kan ook gekoppeld worden met de  structuur en de mogelijkheden van iemand anders, waardoor controle op die ander kan worden uitgeoefend (directe manipulatie). Delen van een ander kunnen dan worden aangewend om er persoonlijk voordeel uit te halen ten koste van die ander. (Je hebt geen zeggenschap meer over je eigen lichaam, je eigen leven.)

Geen mogelijkheid om individuele creatie te ontwikkelen

Daarnaast is er ook geen creatie- of scheppingsruimte aanwezig, ruimte om onze creaties van tevoren te ontwerpen voor we ze naar buiten brengen. We kunnen slechts reageren in het moment. Daardoor gebruiken we alleen de huidige mogelijkheden, maar die staan los van wat in de toekomst mogelijk is.
Als we de kleine kubussen echter binnenstebuiten keren zodat de piramides aan de buitenkant zitten, dan ontstaat aan de binnenkant van de kleine kubussen een door de vierkante vlakken van de piramides afgeschermde ruimte die we kunnen gebruiken als creatieruimte waarin we onze creaties kunnen ontwerpen. 
Bovendien zijn nu ook de vierkante vlakken van de piramides afgeschermd, zodat daar niets meer aan gekoppeld kan worden.
Piramides aan de buitenkant


fig. Een kleine kubus gevormd door de piramides die nu aan de buitenkant zitten

Basiseenheden

Ieder element bestaat uit twee piramides:
- de ene bevat de structuur (het verleden, de huidige manifestatie) en
- de andere bevat alle mogelijkheden voor verder groei in de toekomst.

Piramide paar

fig. piramide die huidige structuur bevat, met bijbehorende piramide die de toekomstige mogelijkheden bevat

Door deze combinatie van twee piramides met ruimte ertussen kunnen de toekomstige mogelijkheden worden ontwikkeld vanuit de huidige situatie en andersom kan de huidige situatie worden ingezet om de gewenste toekomstige mogelijkheden te gaan ontwikkelen.
Deze informatie kan ook worden uitgewisseld met anderen, waardoor we beter kunnen inspelen op wat de ander kan of nodig heeft waardoor we op een efficiënte en effectieve manier waarde kunnen toevoegen aan elkaar omdat we een bijdrage leveren aan elkaars groei- en ontwikkelingsproces.

basiseenheidfig. basis eenheid


Alle piramides zijn gescheiden van elkaar via een kleine kubus en zijn gecombineerd tot een basiseenheid, waardoor de structuur en de toekomstige mogelijkheden van ieder individueel element duidelijk kunnen worden geïdentificeerd. In de creatieruimte kan de beste (individuele) mogelijkheid worden ontwikkeld die gerealiseerd kan worden vanuit de huidige structuur.
Als we ons niet bewust zijn van deze constructie en onze piramides zijn gewoon losse elementen, dan is een coalitie mogelijk van gelijksoortge piramides van meerdere mensen en dan is het niet duidelijk waar de ene structuur begint en de andere eindigt. The individuele creaties verdwijnen in de groep en, in plaats van je eigen keuzes te maken en je eigen pad te volgen, volgen de individuen de leider van de groep die de coalitie vormde om er persoonlijke voordeel uit te kunnen halen.

Alle negen elementen - Lichaam, Emoties, Ego, Mens, Ziel, Geest, Individueel, Collectief, Universeel - zijn samengesteld uit een kubus met twee piramides tegenover elkaar aan de buitenkant. Dit zijn de basiseenheden waarmee de Samenwerkingskubus wordt samengesteld.

Constructie van de samenwerkingskubus

De 54 piramides die de huidige structuur bevatten bevinden zich allemaal aan de buitenkant van de Samenwerkingskubus. De 54 bijbehorende piramides met de toekomstige mogelijkheden zitten aan de binnenkant. 
De structuur aan de buitenkant bevat alle mogelijkheden waarmee we ons in de buitenwereld kunnen manifesteren, presenteren, uiten, onze mogelijkheden tot expressie. Hoe we ons uiten is afhankelijk van onze toekomstige mogelijkheden en hoe we ons willen ontwikkelen.

Hele kubus


fig. De Samenwerkingskubus met aan de buitenkant de piramides die de huidige structuur bevatten

De Samenwerkingskubus wordt als volgt samengesteld uit de basiseenheden:

Logische eenheden

De basiseenheden worden gecombineerd tot logische eenheden:

De 8 hoeken zijn samengesteld uit drie basiseenheden met een gedeelde creatieruimte:

Hoeken Hoekeenheid

- het Universele Ego van de Geest;
- het Universele Ego van de Mens;
- het Individuele Ego van de Geest;
- het Individuele Ego van de Mens;
- het Individuele Ego van de Mens;
- het Universele Lichaam van de Geest;
- het Universele Lichaam van de Mens;
- het Individuele Lichaam van de Geest;
- het Individuele Lichaam van de Mens;

De twaalf logische eenheden in het midden van de randen van de kubus zijn koppelkubussen en zijn

Midden eenheden Midden eenheid

samengesteld uit twee basiselementen:
- de Collectieve Geest (2x);
- het Ego of de Ziel (2x);
- de Universele Emoties (2x);
- de Individuele Emoties (2x);
- het Lichaam van de Ziel (2x);
- de Collective Mens (2x);

De zes logische eenheden in het midden zijn koppelkubussen en bestaan maar uit één basiselement:

Middelste basiseenheden Basiseenheid


- het Collectief (2x);
- de Ziel (2x);
- de Emoties (2x);

 


En in het midden komt alles samen in een lege kubus.
Via deze kubus staat alles (iedereen) met

Koppelkubus

elkaar in verbinding.                                  

 

 

Operationele eenheden

Deze logische eenheden kunnen worden gecombineerd tot operationele eenheden:

Operationeel

- de Individuele Mens;

Operationeel


- de Individuele Geest;
- de Universele Mens;
- de Universele Geest.

Operationeel

- de Individuele Ziel;

Operationeel


- de Universele Ziel;
- de Collectieve Mens;
- de Collectieve Geest;

Operationeel- Operationeel

de Collectieve Ziel.

 


Functionele eenheden

De operational eenheden kunnen weer worden gecombineerd tot functionele eenheden:

Functioneel Functioneel

- de Mens;
- de Geest.                                

 

 

Functioneel Functioneel

- de Ziel.
                

 


Als je deze drie functionele eenheden met elkaar combineert dan krijg je de
Geïntegreerde Mens:
Geïntegreerde mens
Een unieke expressie van Alles-Dat-Is, naar buiten gebracht via het individuele menselijke lichaam.

Reageren? Stuur een e-mail

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT