HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe de Structuren zijn Veranderd

De constructie van de Samenwerkingskubus

Dimensies

De Samenwerkingskubus heeft drie dimensies: vorm, functie, scope (reikwijdte).

Form, function, scope

Basiselementen

Deze dimensies bestaan elk uit drie delen, de basiselementen van de Samenwerkingskubus:
- Vorm : Lichaam, Emoties, Persoonlijkheid
- Functie : Mens, Ziel, Geest
- Scope: Individueel, Collectief, Universeel

De basiselementen van de Samenwerkingskubus hebben de vorm van een piramide:

Basis elementen
Problemen in de samenwerking die met deze constructie worden opgelost

Mogelijkheden tot directe manipulatie en misbruik van mensen

Zes van deze piramides, via de top met elkaar verbonden, passen in één van de 27 kleinere kubussen van de Samenwerkingskubus.

Kleine kubus

fig. Eén kleine kubus van de samenwerkingskubus

Als de piramides aan de binnenkant zitten, dan zijn de kleine kubussen in de Samenwerkingskubussen niet vast met elkaar verbonden, er is geen verband. Het zijn 27 losse kubusjes en elke willekeurige kubus (ook die van iemand anders!) kan aan een andere kubus gekoppeld worden via de vierkante basis van de piramides. Dit creëert een tijdelijke maar zeer sterke verbinding. Op deze manier kan ook gekoppeld worden met de  structuur en de mogelijkheden van iemand anders, waardoor controle op die ander kan worden uitgeoefend (directe manipulatie). Delen van een ander kunnen dan worden aangewend om er persoonlijk voordeel uit te halen ten koste van die ander. (Je hebt geen zeggenschap meer over je eigen lichaam, je eigen leven.)

Geen mogelijkheid om individuele creatie te ontwikkelen

Daarnaast is er ook geen creatie- of scheppingsruimte aanwezig, ruimte om onze creaties van tevoren te ontwerpen voor we ze naar buiten brengen. We kunnen slechts reageren in het moment. Daardoor gebruiken we alleen de huidige mogelijkheden, maar die staan los van wat in de toekomst mogelijk is.
Als we de kleine kubussen echter binnenstebuiten keren zodat de piramides aan de buitenkant zitten, dan ontstaat aan de binnenkant van de kleine kubussen een door de vierkante vlakken van de piramides afgeschermde ruimte die we kunnen gebruiken als creatieruimte waarin we onze creaties kunnen ontwerpen. 
Bovendien zijn nu ook de vierkante vlakken van de piramides afgeschermd, zodat daar niets meer aan gekoppeld kan worden.
Piramides aan de buitenkant
fig. Een kleine kubus gevormd door de piramides die nu aan de buitenkant zitten

Basiseenheden

Ieder element bestaat uit twee piramides:
- de ene bevat de structuur (het verleden, de huidige manifestatie) en
- de andere bevat alle mogelijkheden voor verder groei in de toekomst.

Piramide paar
fig. piramide die huidige structuur bevat, met bijbehorende piramide die de toekomstige mogelijkheden bevat

Door deze combinatie van twee piramides met ruimte ertussen kunnen de toekomstige mogelijkheden worden ontwikkeld vanuit de huidige situatie en andersom kan de huidige situatie worden ingezet om de gewenste toekomstige mogelijkheden te gaan ontwikkelen.
Deze informatie kan ook worden uitgewisseld met anderen, waardoor we beter kunnen inspelen op wat de ander kan of nodig heeft waardoor we op een efficiënte en effectieve manier waarde kunnen toevoegen aan elkaar omdat we een bijdrage leveren aan elkaars groei- en ontwikkelingsproces.

basiseenheid
fig. basis eenheid

Alle piramides zijn gescheiden van elkaar via een kleine kubus en zijn gecombineerd tot een basiseenheid, waardoor de structuur en de toekomstige mogelijkheden van ieder individueel element duidelijk kunnen worden geïdentificeerd. In de creatieruimte kan de beste (individuele) mogelijkheid worden ontwikkeld die gerealiseerd kan worden vanuit de huidige structuur.
Als we ons niet bewust zijn van deze constructie en onze piramides zijn gewoon losse elementen, dan is een coalitie mogelijk van gelijksoortge piramides van meerdere mensen en dan is het niet duidelijk waar de ene structuur begint en de andere eindigt. The individuele creaties verdwijnen in de groep en, in plaats van je eigen keuzes te maken en je eigen pad te volgen, volgen de individuen de leider van de groep die de coalitie vormde om er persoonlijke voordeel uit te kunnen halen.

Alle negen elementen - Lichaam, Emoties, Persoonlijkheid, Mens, Ziel, Geest, Individueel, Collectief, Universeel - zijn samengesteld uit een kubus met twee piramides tegenover elkaar aan de buitenkant. Dit zijn de basiseenheden waarmee de Samenwerkingskubus wordt samengesteld.

Constructie van de samenwerkingskubus

De 54 piramides die de huidige structuur bevatten bevinden zich allemaal aan de buitenkant van de Samenwerkingskubus. De 54 bijbehorende piramides met de toekomstige mogelijkheden zitten aan de binnenkant. 
De structuur aan de buitenkant bevat alle mogelijkheden waarmee we ons in de buitenwereld kunnen manifesteren, presenteren, uiten, onze mogelijkheden tot expressie. Hoe we ons uiten is afhankelijk van onze toekomstige mogelijkheden en hoe we ons willen ontwikkelen.

Hele kubus
fig. De Samenwerkingskubus met aan de buitenkant de piramides die de huidige structuur bevatten

De Samenwerkingskubus wordt als volgt samengesteld uit de basiseenheden:

Logische eenheden

De basiseenheden worden gecombineerd tot logische eenheden:

De 8 hoeken zijn samengesteld uit drie basiseenheden met een gedeelde creatieruimte:

- het Individuele Lichaam van de Mens;
- de Individuele Persoonlijkheid van de Mens;
- het Individuele Lichaam van de Geest;
- de Individuele Persoonlijkheid van de Geest;
- de Universele Persoonlijkheid van de Mens;
- het Universele Lichaam van de Mens;
- de Universele Persoonlijkheid van de Geest;
- het Universele Lichaam van de Geest;

unit Corner

De twaalf logische eenheden in het midden van de randen van de kubus zijn koppelkubussen en zijn

samengesteld uit twee basiselementen:
- Individuele Emoties (2x);
- Universele Emoties (2x);
- Collectieve Lichaam (2x);
- Collectieve Persoonlijkheid (2x);
- Ziel Lichaam (2x);
- Ziel Persoonlijkheid (2x);

unit Connection

De zes logische eenheden in het midden zijn koppelkubussen en bestaan maar uit één basiselement:

- Collectief (2x);
- Ziel (2x);
- Emoties (2x);

unit One element

En in het midden komt alles samen in een lege kubus.
Via deze kubus staat alles (iedereen) met elkaar in verbinding.

Base element

Operationele eenheden

Deze logische eenheden kunnen worden gecombineerd tot operationele eenheden:

- de Individuele Mens;
- de Individuele Geest;
- de Universele Mens;
- de Universele Geest.

unit unit

- de Individuele Ziel;
- de Universele Ziel;
- de Collectieve Mens;
- de Collectieve Geest;

unit unit

- de Collectieve Ziel.

unit unit

Functionele eenheden

De operational eenheden kunnen weer worden gecombineerd tot functionele eenheden:

- de multidimensionale Mens;
- de multidimensional Geest;

unit unit

- de multidimensionale Ziel.

unit unit

Als je deze drie functionele eenheden met elkaar combineert dan krijg je de
Geïntegreerde Multidimensionale Mens:
Geïntegreerde mens

Een unieke expressie van Alles-Dat-Is, naar buiten gebracht via het individuele menselijke lichaam.

Vragen? Stuur een e-mail

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie
Beter gebruik maken van de informatie in je levensplan
Is er een aanpassing nodig in de levensplannen?
Verantwoordelijkheid afschuiven in plaats van leren van je fouten
Aanpassing in de levensplannen: collectieve gedachtenvormen neutraliseren

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT

Diversen:
Privacyverklaring

Website: Praktijk Cisca de Lint
Website: De Magische Weg

Youtubekanaal
Facebook
LinkedIn