HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe de Structuren zijn Veranderd

Uitleg Chakrasysteem

Juli 2011
Wat is het en wat doet het?

Het chakrasysteem is een belangrijk onderdeel van het creatieproces.
Het regelt het transport van de creatieve levensenergie van en naar alle cellen in het lichaam, waar de levensenergie informatie ophaalt met betrekking tot het lichaam.
Dit gaat door middel van trilling. De creatieve levensenergie heeft de eigenschap om de trilling van materie over te nemen. Ieder onderdeel van het lichaam heeft een eigen trilling. Als de levensenergie deze trilling overneemt is hiermee informatie beschikbaar over zo'n onderdeel van het lichaam.
Deze informatie wordt gebruikt in het creatieproces voor het afstemmen, coördineren en synchroniseren van behoeften en mogelijkheden, binnen het lichaam maar ook met de wereld daarbuiten.
Dit gaat door middel van resonantie, dat wil zeggen dat de trillingen op elkaar inwerken.
Behoefte en mogelijkheid 'vinden' elkaar doordat de trillingen op een bepaalde manier met elkaar resoneren. De nieuwe trilling die ontstaat door resonantie bevat nieuwe informatie voor het creatieproces.

Binnen het lichaam wordt de informatie die de creatieve levensenergie oppikt gebruikt om de werking van de cellen en organen op elkaar af te stemmen, zodat het lichaam als één geheel, als een zelfstandige eenheid, kan functioneren.
Als een cel bijvoorbeeld een tekort heeft aan een bepaalde stof, dan wordt die stof door een ander deel van het lichaam aangemaakt en naar die cel getransporteerd.

Het lichaam is echter niet helemaal zelf-voorzienend maar het heeft bouwstoffen en energie (voor beweging) van buiten nodig, afhankelijk van het verbruik binnen het lichaam. Dit verbruik is weer afhankelijk van de activiteit die van het lichaam gevraagd wordt bij het vormgeven en beleven van het leven (het creatieproces).
Stel bijvoorbeeld dat het lichaam een bouwstof tekort komt die in een appel zit. De chakra's ontvangen de informatie uit de appel en het lichaam constateert dat die bouwstof daarin zit. Vervolgens neemt het lichaam de juiste actie om die bouwstof uit de appel te kunnen halen.
Het lichaam en zijn omgeving kunnen zo ook op elkaar worden afgestemd en als één geheel functioneren.

Hoe ziet het chakrasysteem eruit?
Chakrasysteem originele versie

Door het hele lichaam heen lopen energiekanaaltjes voor transport van de creatieve levensenergie. Daar waar veel van deze kanaaltjes samenkomen (uitmonden) ontstaan energiekolken waarmee de energie wordt binnen gehaald en naar buiten gebracht. De bekendste chakra's zijn de grote lichaamschakra's die precies op de lengte-as (van kruin tot stuitje) van het lichaam te vinden zijn.
De chakra's 'zenden' de informatie in de levensenergie in de vorm van trillingen uit, maar 'ontvangen' deze informatie ook van anderen, waardoor in de chakra's resonantie ontstaat.
Hoe zuiverder de chakra's draaien, hoe zuiverder de informatie wordt uitgewisseld. Ieder 'vuiltje' in deze 'rotors' geeft een vervorming van de informatie in de levensenergie waardoor behoefte en mogelijkheden niet meer goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Als chakra's verstopt raken kan de energievoorziening naar de cellen van bepaalde organen en andere delen van het lichaam zelfs stagneren, waardoor geen informatie wordt uitgewisseld waardoor die delen van het lichaam niet meer goed kunnen functioneren.
Dat heeft invloed op hoe het leven geleefd kan worden.
Voedsel kan bijvoorbeeld niet meer op de juiste manier verteerd worden waardoor het lichaam niet meer de juiste bouwstoffen binnenkrijgt en onvoldoende energie die nodig is om te bewegen. Hierdoor verzwakt het lichaam. Het wordt ziek. Het lichaam is dan niet meer geschikt om het leven te ondersteunen, omdat bepaalde mogelijkheden niet meer benut kunnen worden.

Om je beste leven te kunnen leven moet je lichaam in top-conditie zijn en moeten de chakra's onbelemmerd de creatieve levensenergie kunnen binnenhalen, distribueren en uitzenden.

Vragen? Stuur een e-mail

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie
Beter gebruik maken van de informatie in je levensplan
Is er een aanpassing nodig in de levensplannen?
Verantwoordelijkheid afschuiven in plaats van leren van je fouten
Aanpassing in de levensplannen: collectieve gedachtenvormen neutraliseren

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

 

 

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT