HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe de Structuren zijn Veranderd

Inleiding Samenwerkingskubus

De 3 lagen van het menselijk bewustzijn

Als mens ben je een klein onderdeeltje van een groter levend geheel. Samen met alle andere levensvormen vorm je het Aardse leven, maar ook het Kosmische leven.
Jij bent een klein (maar onmisbaar!) celletje in dat geheel, waarin je je eigen plaats en functie hebt.
je kunt deze plaats onbewust innemen, maar ook bewust mede co-creëren.

Zolang het leven op Aarde zich kon ontwikkelen volgens natuurlijke wetten, bleef de eenheid van het leven bewaard. De natuurlijke wetten zorgden ervoor dat alle levens op elkaar werden afgestemd.

De geboorte van bewust leven in de Aardse werkelijkheid veranderde echter alles.
Het was een belangrijke stap in de evolutie van het leven.
De natuurwetten hebben namelijk hun beperkingen in hoe het Aardse leven zich kan ontwikkelen. Er wordt bijvoorbeeld totaal geen rekening gehouden met hoe het leven wordt ervaren. Sommige natuurlijke ontwikkelingen leiden daardoor tot onbedoeld lijden.
Als het leven van binnenuit, op basis van hoe het leven wordt ervaren, invloed kan uitoefenen op de loop van de ontwikkeling van het Aardse leven, afwijkend van de natuurwetten, dan kan onbedoeld lijden worden voorkomen.

Het menselijk bewustzijn is het eerste niveau van bewustzijn dat geïncarneerd is in een lichaam in de Aardse werkelijkheid waarin bewust keuzes maken mogelijk is.
Dit bewustzijn heeft echter geen direct zicht (meer) op de innerlijke realiteit van het Aardse leven, vanwege de verdichte uiterlijke werkelijkheid waarbinnen dit bewustzijn zich bevindt.

Er zijn 3 samenwerkende niveau´s van het bewustzijn van de mens nodig om de juiste keuzes te kunnen maken, namelijk:

De samenwerkingskubus regelt de samenwerking tussen deze 3 lagen van het bewustzijn van de mens.

Hoe multidimensionaal leven is georganiseerd

De samenwerkingskubus is een organisatiemodel dat multidimensionaal leven ondersteunt.
Het organiseert het besluitvormingsproces en de samenwerking tussen de verschillende zelfstandig functionerende onderdelen binnen het multidimensionale leven waar de mens een geïntegreerd onderdeel van is.
De constructie van de samenwerkingskubus waarborgt dat iedere creatie een gezamenlijk product is. Een product dat het resultaatia van het optimaal benutten van ieders unieke mogelijkheden en expertise en waar alle betrokkenen volledig achter staan.

De samenwerkingskubus regelt de samenwerking, de

Geïntegreerd mens

afstemming en de coördinatie tussen de individuele mens en het leven als geheel en tussen individuen onderling. Zodanig, dat gezamenlijk een samenleving kan worden vorm gegeven die individuen ondersteunt bij het vorm geven van hun leven in overeenstemming met wie ze werkelijk zijn, en waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de Aarde.

De mens als mede-schepper

De samenwerkingskubus maakt het mogelijk dat de mens volwaardig kan participeren in het creatieve scheppingsproces van de evolutie van het leven. De mens is mede-schepper en heeft daarmee invloed op de vorm en richting van de verdere evolutie van het leven. Daar tegenover staat dat de individuele mens volledig wordt ondersteund door het leven als geheel bij het vorm geven van zijn eigen leven en de samenleving.

De individuele mens aan de basis van de gezamenlijke creatie

Uitgangspunt bij de samenwerking is dat het een samenwerking betreft tussen zelfstandig functionerende onderdelen, die ieder voor zich de mogelijkheid hebben om hun eigen ideeën te ontwikkelen en vorm te geven als onderdeel van de gezamenlijke creatie, in overeenstemming met wie ze zijn.
Binnen deze multidimensionale samenwerking is de individuele mens degene die de mogelijkheden bezit om een creatie daadwerkelijk te realiseren in fysieke vorm.
De individuele mens brengt daarmee een unieke expressie van het multidimensionale leven naar buiten. Een unieke expressie die het resultaat is van een gezamenlijk creatieproces waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van ieders ideeën en mogelijkheden om het leven vorm te geven en waarbij optimaal rekening wordt gehouden met ieders persoonlijke belangen, wensen en voorkeuren.
In een groep zijn het de afzonderlijke individuen die de gezamenlijke creatie bouwen. De organisatie van de samenwerkingskubus zorgt ervoor dat ieder individu zijn eigen unieke aandeel levert aan het creatieproces, vanuit zijn of haar expertise, optimaal gebruik makend van de mogelijkheden die iedereen heeft.

Vragen? Stuur een e-mail

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie
Beter gebruik maken van de informatie in je levensplan
Is er een aanpassing nodig in de levensplannen?
Verantwoordelijkheid afschuiven in plaats van leren van je fouten
Aanpassing in de levensplannen: collectieve gedachtenvormen neutraliseren

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT

Diversen:
Privacyverklaring

Website: Praktijk Cisca de Lint
Website: De Magische Weg

Youtubekanaal
Facebook
LinkedIn