Home Werkwijze Aanbod Contact Over mij
Hoe multidimensionaal leven is georganiseerd

De samenwerkingskubus is een organisatiemodel dat multidimensionaal leven ondersteunt. Het organiseert het besluitvormingsproces en de samenwerking tussen de verschillende zelfstandig functionerende onderdelen binnen het multidimensionale leven waar de mens een geïntegreerd onderdeel van is.
De constructie van de samenwerkingskubus waarborgt dat iedere creatie een gezamenlijk product is, dat een resultaat is van het optimaal benutten van ieders unieke mogelijkheden en expertise en waar alle betrokkenen volledig achter staan.

De samenwerkingskubus regelt de samenwerking, de

Geïntegreerd mens

afstemming en de coördinatie tussen de individuele mens en het leven als geheel en tussen individuen onderling, zodat gezamenlijk een samenleving kan worden vorm gegeven die individuen ondersteunt bij het vorm geven van hun leven in overeenstemming met wie ze werkelijk zijn, en waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de Aarde.

De mens als mede-schepper

De samenwerkingskubus maakt het mogelijk dat de mens volwaardig kan participeren in het creatieve scheppingsproces van de evolutie van het leven. De mens is mede-schepper en heeft daarmee invloed op de vorm en richting van de verdere evolutie van het leven. Daar tegenover staat dat de individuele mens volledig wordt ondersteund door het leven als geheel bij het vorm geven van zijn eigen leven en de samenleving.

De individuele mens aan de basis van de gezamenlijke creatie

Uitgangspunt bij de samenwerking is dat het een samenwerking betreft tussen zelfstandig functionerende onderdelen, die ieder voor zich de mogelijkheid hebben om hun eigen ideeën te ontwikkelen en vorm te geven als onderdeel van de gezamenlijke creatie, in overeenstemming met wie ze zijn.
Binnen deze multidimensionale samenwerking is de individuele mens degene die de mogelijkheden bezit om een creatie daadwerkelijk te realiseren in fysieke vorm.
De individuele mens brengt daarmee een unieke expressie van het multidimensionale leven naar buiten. Een unieke expressie die het resultaat is van een gezamenlijk creatieproces waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van ieders ideeën en mogelijkheden om het leven vorm te geven en waarbij optimaal rekening wordt gehouden met ieders persoonlijke belangen, wensen en voorkeuren.
In een groep zijn het de afzonderlijke individuen die de gezamenlijke creatie bouwen. De organisatie van de samenwerkingskubus zorgt ervoor dat ieder individu zijn eigen unieke aandeel levert aan het creatieproces, vanuit zijn of haar expertise, optimaal gebruik makend van de mogelijkheden die iedereen heeft.

Reageren? Stuur een e-mail

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT