HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe de Mens is Veranderd

Leef je Best Mogelijke Leven!

Juni 2016

We zitten momenteel in een tussenfase in de natuurlijke evolutie van het leven.
Als mensheid als geheel zitten we al op een heel nieuw bestaansniveau.
Het Leven is veranderd. Het heeft nu samenhang, waardoor alle levens van iedereen op elkaar zijn afgestemd. Iedereen heeft zijn of haar eigen unieke plaats binnen dat geheel.
Hierdoor ben jij in staat een leven te co-creëren en te leven dat precies past bij wie jij van nature bent.

Als je naar de wereld kijkt, dan zie je nog niet veel terug van deze intrinsieke samenhang. Dat komt omdat de meeste mensen nog denken en zich gedragen volgens de gewoontes, regels en mogelijkheden van het oude bestaansniveau.

Vroeg of laat, ieder op het eigen tempo, zal ieder mens beginnen met het veranderingsproces dat nodig is om zichzelf, het denken en gedrag, op een hoger niveau te brengen om ook daadwerkelijk te kunnen gaan leven op dat hogere bestaansniveau. Ook jij.

Als mens ben je je bewust van de wereld om je heen en heb je (binnen bepaalde grenzen) de mogelijkheden om een leven te creëren dat afwijkt van het natuurlijke verloop van het leven. Hierdoor verloopt het evolutieproces dit keer anders dan in eerdere fasen in de evolutie van het leven op Aarde.

Jij hebt de mogelijkheden om je te verzetten, verdedigen en zelfs de strijd aan te gaan met het natuurlijke evolutieproces, bijvoorbeeld omdat je de noodzakelijke veranderingen om je op een hoger niveau te brengen als ongewenst ervaart.

Door dit verzet kan je de veranderingen voor je uit schuiven, maar je proces wordt daardoor onnodig zwaar.
Je creëert dan zelf weerstand en blokkades, waar je later weer doorheen moet breken.
Je kunt de veranderingen namelijk niet ontlopen. Vroeg of laat heb je geen keuzemogelijkheden meer en dan wordt je meegesleept door het natuurgeweld naar degene die je moet zijn om te kunnen leven op het hogere bestaansniveau.

Dat laatste is mij overkomen en ik kan je als ervaringsdeskundige daarom vertellen dat het geen pretje is om op die manier door het veranderingsproces heen te moeten gaan.
Ik wens dat niemand toe en jou zeker niet!

Als één van de eersten ben ik door het natuurlijke evolutieproces gedwongen om het veranderingsproces door te maken. Het veranderingsproces dat de mensheid als geheel heel lang heeft weten uit te stellen (vele millennia).

Ik heb veel geleerd tijdens dat proces en dat geleerde heb ik meteen toegepast en gebruikt om het veranderingsproces te stroomlijnen en om de basis te leggen voor een nieuw leven op een hoger bestaansniveau.
Hierdoor kan iedereen nu zijn of haar best mogelijke leven gaan leven. Jij ook.
Alléén jijzelf kan je nog van je best mogelijke leven afhouden!

Ik kan jou perfect ondersteunen bij je veranderingsproces zodat ook jij de beste versie van jezelf wordt en je je best mogelijke leven kunt co-creëren en leven.
Niet alleen omdat ik ervaringsdeskundige ben in dit proces, maar ook
omdat ik de beste en meest efficiënte route weet door het veranderingsproces heen
en omdat ik de basis heb gelegd voor leven op een hoger bestaansniveau.
Ik kan je de kennis uit de eerste hand overdragen.

Aarzel daarom niet om mijn hulp in te roepen als je die nodig hebt.
Blijf niet wachten tot de weerstand tegen de veranderingen zo groot is dat je er alleen nog maar met geweld doorheen kunt breken.

Vragen? Stuur een e-mail


Leef je Best Mogelijke Leven!

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie
Beter gebruik maken van de informatie in je levensplan
Is er een aanpassing nodig in de levensplannen?
Verantwoordelijkheid afschuiven in plaats van leren van je fouten
Aanpassing in de levensplannen: collectieve gedachtenvormen neutraliseren

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

 

 

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT