HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger Niveau van Betsaan

 

 

De actuele route van de mensheid naar een hoger niveau van bestaan

Gelijktijdig met het ontwerpen van het Levenspad Navigatiesysteem, heb ik in mijn rol als Kosmische Navigator de mensheid als geheel (als eenheid) geleid en meegenomen via de snelste en best mogelijke route naar ons best mogelijke gezamenlijke leven, waardoor we de volgende stap konden realiseren in de evolutie van het leven op Aarde.
De volgende stap gaat over het co-creëren van ons aardse leven volgens de intrinsieke samenhang van al het Leven.

De route ging niet over gebaande paden. We hebben ons een weg gebaand, via de snelste en best mogelijke route, door oplossingen te vinden voor de blokkades op de weg.

Op deze pagina is de route te vinden die we hebben genomen.
Bij ieder traject zijn links opgenomen naar detailinformatie over dat traject.
(Het nieuwste traject staat bovenaan, het oudste onderaan.)

Opbouwen van een hoger bestaan (van juni 2015 tot en met nu)

MEI 2022:

Let’s make waves together! Een snellere route naar het best mogelijke leven voor iedereen

AUGUSTUS 2020

Aanpassing van de levensplannen: rekening houden met de traagheid van materie

APRIL 2019

Begin van een nieuw traject: oplossingen vinden voor oude problemen
aanpassing aan het systeem: ongewenste beïnvloeding tussen dimensies opheffen

FEBRUARI 2019

aanpassing aan het levensplan: onbewuste automatische reacties

Deeltraject: Leven vanuit een nieuwe werkelijkheid - juni 2015 tot juni 2017

collectieve_route_18
collectieve_route_18

MAART tot JUNI 2017

aanpassing aan het systeem - informatie-scheiding

SEPTEMBER 2016 tot MAART 2017

aanpassing aan het systeem - hoe geven we het gezamenlijke leven vorm?

JULI tot SEPTEMBER 2016

Aanpassingen aan het energetische communicatie- en informatiesysteem tbv de afronding van het 'oude' leven

MAART tot en met JUNI 2016:

Het beste van twee werelden creëren of de best mogelijke wereld voor iedereen?

DECEMBER 2015 tot MAART 2016

Her-creër jij het verleden of co-creër je de toekomst?

JULI 2015 TOT EN MET DECEMBER 2015

De voorbereidingsfase

Het transitietraject (van februari 2014 tot en met juni 2015)

collectieve_route_13
collectieve_route_13

MAART tot en met JUNI 2015

"Bestemming bereikt": leven vanuit een nieuwe werkelijkheid

JUNI 2014 tot MAART 2015

'de strijd om het best mogelijke leven'

MAART 2014 tot JUNI 2014

'afstemmen beschikbare middelen voor de korte, middellange èn lange termijn'

Hoe geven we de evolutie-overgang vorm? (van December 2004 tot maart 2014)
collectieve_route_7
collectieve_route_7

DECEMBER 2004 tot MAART 2014

Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe?

Deeltrajecten

SEPTEMBER 2014

Het leven balanceren over en door alle niveaus van het multidimensionale leven heen zorgt voor een betere balans in het leven als geheel

OKTOBER 2013

Mijlpaal bereikt: de noodzakelijke voorbereidingen op individueel en collectief  niveau zijn afgerond. Volgende fase: vernieuwing van de samenleving.

AUGUSTUS 2013

Optimaal benutten van de multidimensionale mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten door de menselijke ideeën als uitgangspunt te nemen

JULI 2013

Vanaf nu bouwt iedereen bij de volgende stap aan het beste leven dat binnen een multi-dimensionaal functionerend geheel mogelijk is

JUNI 2013

Bewust zijn van de samenhang tussen de diverse lagen (dimensies, aspecten) van je leven

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT