HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger Niveau van Bestaan

Traject maart tot juni 2016: Het beste van twee werelden creëren
of de best mogelijke wereld voor iedereen?

Juni 2016

traject mrt juni 2016
traject mrt juni 2016

Het pad naar ons best mogelijke leven ligt bezaaid met oude restanten uit onze vorige levens. Levens die we hebben geleefd in een andere fase van de evolutie van het leven vanuit lagere niveaus van bewust zijn dan ons huidige actieve niveau van bewust zijn.
In de tekst van maart 2016 (de toekomst co-creëren in plaats van het verleden her-creëren) hebben we gekeken naar belemmerende overtuigingen. Overtuigingen die ontstaan zijn vanuit onbegrepen ervaringen en de bijbehorende emoties. Deze overtuigingen zorgen er op onbewust niveau voor dat de gewenste toekomst zich niet kan manifesteren, maar dat we in plaats daarvan steeds opnieuw het verleden vormgeven.

Er is een aanpassing gedaan in de tijdlijn, maar dat loste het probleem niet op. Ons best mogelijke leven kan zich nog steeds niet manifesteren.

Handelen vanuit niet-actieve niveaus van bewust zijn

We handelen namelijk nog onbewust vanuit de lagere niveaus van bewust zijn.
Of eigenlijk:
ons lichaam reageert op impulsen van buitenaf, impulsen die vragen om een reactie van ons. Hierdoor handelen we direct zonder dat we ons bewust zijn van deze impulsen die ons lichaam ontvangt. Ons lichaam creëert dan in feite nog de oude werkelijkheid, omdat iemand anders dat van ons vraagt en wij onbewust gehoor geven aan die impuls.
Hierdoor proberen we als het ware twee werelden vorm te geven.

Waarom reageert ons lichaam direct met een handeling op impulsen van buitenaf?
Dat heeft te maken met de evolutie van het lichaam.
Het lichaam heeft alle fasen in de evolutie van het bewuste leven doorlopen en heeft het bewustzijn in al die fasen op de best mogelijke manier ondersteund.

Op het moment dat we klaar zijn om naar een volgende fase van de evolutie van bewustzijn over te gaan handelen we volkomen bewust bekwaam met ons actieve bewustzijn. We weten dan precies hoe we het beste kunnen functioneren in bepaalde situaties. We weten precies hoe we ons het beste kunnen gedragen en hoe we het beste kunnen handelen in specifieke situaties, vanuit dat specifieke niveau van bewust zijn.

Bij de overgang naar de volgende fase in de evolutie van bewust zijn, verschuift ons gewaarzijn, ons actieve bewustzijn, naar het volgend hogere niveau van bewust zijn en verdwijnt het huidige niveau van bewustzijn uit beeld, naar ons onderbewuste.
Vanuit dat niveau van bewust zijn kan ons lichaam nu volledig onbewust bekwaam de handelingen uitvoeren die horen bij dat specifieke niveau van bewust zijn. We hoeven ons niet meer bewust actief met dit niveau van bewust zijn bezig te houden. Ons lichaam zal in iedere situatie op de juiste manier handelen.

Echter, bij de overgang naar de volgende fase in de evolutie wordt een extra dimensie aan het lichaam toegevoegd waardoor we het leven anders ervaren waardoor we ons in een totaal nieuwe werkelijkheid bevinden.
We komen daardoor in voor ons totaal nieuwe situaties terecht, waardoor we niet meer weten hoe we ons in die situaties het beste kunnen gedragen en hoe we het beste kunnen handelen om ons best mogelijke leven te creëren. We weten niet eens meer wat ons best mogelijke leven is!
Op het niveau van het actieve bewustzijn zijn we nu volkomen bewust ONbekwaam!

Om weer bewust bekwaam te worden is het noodzakelijk dat we ons weer bewust gaan gedragen en weer bewust gaan handelen.
Dat betekent dat ons bewuste lichaam vanuit de verschillende niveaus van bewust zijn niet meer mag reageren op impulsen als er signalen binnenkomen. Deze signalen worden namelijk geïnterpreteerd vanuit een werkelijkheid die niet overeenkomt met de werkelijkheid waarin we ons actief bewust bevinden waardoor de reactie inadequaat zal zijn.

We willen echter wèl profiteren van de kennis die we opgedaan hebben in de verschillende niveaus van bewust zijn. De signalen moeten daarom eerst naar bewust niveau gebracht worden zodat ze geïnterpreteerd kunnen worden op het actieve niveau van bewust zijn vanuit de actuele werkelijkheid, waarna het lichaam op de juiste interpretatie van de situatie gaat reageren op de best mogelijke manier vanuit de verschillende niveaus van bewust zijn maar nu als eenheid gericht op het creëren van de actieve werkelijkheid.

Aanpassing aan het Chakra Communicatie- en Informatie Systeem

Om dit te realiseren is een aanpassing nodig aan het Chakra Communicatie- en Informatie Systeem. De signalen die binnenkomen van buitenaf via de diverse chakra's mogen niet direct naar het lichaam doorgestuurd worden, maar moeten worden opgeslagen als informatie en geïnterpreteerd vanuit de werkelijkheid vanuit het actieve niveau van bewust zijn. Vervolgens moet deze informatie verwerkt worden in ons levensplan van waaruit de juiste actie wordt bepaald. Het verzoek aan actie gaat vervolgens naar alle cellen van het lichaam, waardoor het lichaam de juiste actie kan uitvoeren.

De multidimensionale mens kan nu de werkelijkheid gaan creëren en ervaren die hoort bij het niveau van bewust zijn van de multidimensionale mens.

Vragen? Stuur een e-mail

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger niveau van Bestaan

De Collectieve routekaart van de Mensheid

Opbouw van een Hoger Bestaan (van juli 2015 tot heden)

Mei 2022:
Let’s make waves together! Een snellere route naar het best mogelijke leven voor iedereen
Augustus 2020:
Aanpassing van de levensplannen: rekening houden met de traagheid van materie
April 2019:
Begin van een nieuw traject: oplossingen vinden voor oude problemen Aanpassing aan het systeem: ongewenste beïnvloeding tussen dimensies opheffen
Februari 2019:
aanpassing aan het levensplan: onbewuste automatische reacties
Maart tot juni 2017:
aanpassing aan het systeem - informatie-scheiding
September 2016 tot maart 2017:
aanpassing aan het systeem - hoe geven we het gezamenlijke leven vorm?
Juli tot september 2016:
Aanpassingen aan het energetische communicatie- en informatiesysteem tbv de afronding van het 'oude' leven
Maart tot en met juni 2016:
Het beste van twee werelden creëren of de best mogelijke wereld voor iedereen?
December 2015 tot en met maart 2016:
de toekomst co-creëren in plaats van het verleden her-creëren
Juli tot en met december 2015:
de voorbereidingsfase

Het Transitietraject (van december 2004 tot en met juni 2015):

Maart tot en met juni 2015:
"Bestemming bereikt": leven vanuit een nieuwe werkelijkheid
Juni 2014 tot maart 2015:
De strijd om het best mogelijke leven
Maart 2014 tot en met juni 2014:
Afstemmen beschikbare middelen voor de korte, middellange en lange termijn
December 2004 tot maart 2014:
Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe?

Deeltrajecten

September 2014:
Het leven balanceren over en door alle niveaus van het multidimensionale leven heen zorgt voor een betere balans in het leven als geheel
Oktober 2013:
Mijlpaal bereikt: de noodzakelijke voorbereidingen op individueel en collectief  niveau zijn afgerond. Volgende fase: vernieuwing van de samenleving.
Augustus 2013:
Optimaal benutten van de multidimensionale mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten door de menselijke ideeën als uitgangspunt te nemen
Juli 2013:
Vanaf nu bouwt iedereen bij de volgende stap aan het beste leven dat binnen een multi-dimensionaal functionerend geheel mogelijk is
Juni 2013:
Bewust zijn van de samenhang tussen de diverse lagen (dimensies, aspecten) van je leven

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT