HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger Niveau van Bestaan

Begin van een nieuw traject:
nieuwe oplossingen vinden voor oude problemen

April 2019
Inventarisatie aan het begin van een nieuw traject op onze collectieve route

Iedere morgen ga ik even met mezelf in gesprek en schrijf dan alle vragen, antwoorden en inzichten op. Vaak is er weinig om over te schrijven, maar vorige week was er opeens heel veel informatie beschikbaar over diverse onderwerpen.

Die informatiestroom had te maken met de nieuwe uiterlijke energetische structuur van 3x2 piramidevormen (zie: "Aanpassing aan het systeem: ongewenste beïnvloeding tussen dimensies opheffen")
Door het implementeren van deze aanpassing (oplossing) zijn we een nieuw pad ingeslagen op onze collectieve route naar een hoger niveau van bestaan. Deze weg is begaanbaar, maar we moeten die nog wel vormgeven in de fysieke werkelijkheid. En omdat onze route dwars door de oude wereld loopt, komen we blokkades op ons pad tegen in de vorm van oude gewoontes, gedrag, angsten, regeltjes, enzovoorts.
De nieuwe structuur biedt blijkbaar oplossingen voor problemen die al een tijd spelen. Problemen waardoor de creatie van de nieuwe werkelijkheid stagneert.
In de informatie-uitwisseling met mezelf en het uitlezen van de informatie in het kwantum-gebied, kon ik de oplossingen nog niet vinden, maar ik kon wel heel helder de oorzaak van de problemen zien en analyseren.

De problemen komen allemaal op hetzelfde neer: de oude manier van denken, doen, gewoontes, regeltjes, enz. vormt een soort ‘overlay’ over de nieuwe manier van zijn, waardoor de nieuwe werkelijkheid niet gecreëerd kan worden.
In de oude werkelijkheid konden mensen met een nieuw bewustzijn zich helemaal niet uiten en daarom het nieuwe niet creëren. Ieder gedrag dat een uiting was van dit nieuwe bewustzijn werd succesvol onderdrukt.
Toen we erachter kwamen dat het nieuwe alleen maar tegengehouden kon worden omdat mensen met een nieuw bewustzijn hun gedrag en hun uitingen vrijwillig onderdrukten, konden deze mensen het nieuwe in ieder geval uiten. Dat was al een hele belangrijke stap in de groei van mensen die waren geboren met een nieuw bewustzijn.

Maar die uiting werd vervolgens weer ‘afgevangen’ en vervormd door mensen vanuit het oude bewustzijn, waardoor het nog steeds niet mogelijk was om een nieuwe werkelijkheid te creëren. Een werkelijkheid die past bij wie we zijn.
Er was altijd wel iemand die probeerde om je de ‘mond te snoeren’ of om je uiting in een slecht daglicht te zetten of je zuivere intentie en integriteit aan te tasten door die in twijfel te trekken.
Door de nieuwe structuur zijn er nu dus oplossingen beschikbaar die ervoor moeten zorgen dat onze uitingen ook daadwerkelijk leiden tot creatie van een nieuwe werkelijkheid. We moeten die oplossingen alleen nog even vinden en vormgeven.

De onderwerpen die langs kwamen waren de volgende:

HOE LEREN WE?

Vanuit het oude, menselijke bewustzijn leren we van elkaar en aan elkaar.
Vanuit het nieuwe, Zielsbewustzijn leren we door elkaar levenservaringen te bieden.

De bomaanslagen in Sri Lanka waren een gevolg van het feit dat bepaalde mensen anderen wel even een ‘lesje zouden leren’ (en als dat niet goedschiks gaat dan moet het maar kwaadschiks).

HOE WISSELEN WE INFORMATIE UIT?

Mensen die op de oude manier informatie verwerken, horen een woord, interpreteren dat woord aan de hand van hun ‘interne woordenboek’, geven er een betekenis aan en trekken een conclusie over de intentie van het woord aan de hand van hun overtuigingensysteem.
Mensen die op de nieuwe manier informatie verwerken, ontvangen samen met het woord, ook de energie van de betekenis (boodschap) en de intentie waarmee de boodschap verstuurd is. Ze interpreteren niets, maar ontvangen de totale informatie in één pakket van de verzender.

BESCHIKBAARHEID VAN GELD

In de oude werkelijkheid komt geld alleen beschikbaar als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
In de nieuwe werkelijkheid is de beschikbaarheid van geld opgenomen in je levensplan en is het beschikbaar op het juiste moment om je levenspad vorm te geven.

Ik heb op dit moment zeer weinig geld te besteden, terwijl ik heel veel geld heb waar ik niet bij kan omdat dit pas in de toekomst beschikbaar komt. Zo had ik de mogelijkheid om mijn pensioen vervroegd in telaten gaan, maar de voorwaarde was dat ik mijn energetische praktijk zou beëindigen, maar dat is geen optie. Dus ook via geld worden de regeltjes en voorwaarden gebruikt om te voorkomen dat het nieuwe vorm kan krijgen.

OMGAAN MET MATERIE (DEELTJES)

Het laatste onderwerp is de mismatch tussen de materie die je nodig hebt om je levenspad te kunnen vormgeven en de beschikbare materie.
Je levensplan wordt gevormd door de deeltjes materie die aan jouw bewustzijn zijn gekoppeld. Ieder deeltje heeft verschillende mogelijkheden om op een bepaalde plaats en tijd vaste vorm aan te nemen in de fysieke werkelijkheid.
Je kunt één van die mogelijkheden uitkiezen om vorm te geven, dan vorm jij de materie naar je keuze. Als je niets doet, of alleen maar weet wat je niet wilt, dan blijft er uiteindelijk maar één mogelijkheid over die zich vormt en die jouw bewustzijn insluit.
Dat zijn de 2 manieren hoe je je levenspad kunt vormgeven met de voor jouw beschikbare materie.

De mens ………… tsja …….

De mens eigent zich materie toe, of het nu op kwantum-niveau aan hem of haar is gekoppeld of niet.
Als het materie is die nu of in de toekomst nodig is voor iemand anders, dan blijven de deeltjes in beweging en is de materie in feite instabiel.
Als er geen mogelijkheden meer zijn voor die deeltjes, dan worden ze vast en onbeweeglijk. Als de mens de materie dan niet meer nodig heeft of overlijdt, dan blijft de materie zijn vorm behouden, maar is nu ‘levenloos’ (rommel, ruimtepuin) en kan je er in feite moeilijk vanaf komen.

Conclusie

We staan weer aan het begin van een nieuw pad in onze collectieve route naar een hoger niveau van bestaan. De ‘blokkades’ op onze route zijn helder en we weten zeker dat een oplossing om deze blokkades op te ruimen beschikbaar is, want anders hadden we deze weg niet in kunnen slaan.

Vragen? Stuur een e-mail

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger niveau van Bestaan

De Collectieve routekaart van de Mensheid

Opbouw van een Hoger Bestaan (van juli 2015 tot heden)

Mei 2022:
Let’s make waves together! Een snellere route naar het best mogelijke leven voor iedereen
Augustus 2020:
Aanpassing van de levensplannen: rekening houden met de traagheid van materie
April 2019:
Begin van een nieuw traject: oplossingen vinden voor oude problemen
Aanpassing aan het systeem: ongewenste beïnvloeding tussen dimensies opheffen
Februari 2019:
Aanpassing aan het levensplan: onbewuste automatische reacties
Maart tot juni 2017:
Aanpassing aan het systeem - informatie-scheiding
September 2016 tot maart 2017:
Aanpassing aan het systeem - hoe geven we het gezamenlijke leven vorm?
Juli tot september 2016:
Aanpassingen aan het energetische communicatie- en informatiesysteem tbv de afronding van het 'oude' leven
Maart tot en met juni 2016:
Het beste van twee werelden creëren of de best mogelijke wereld voor iedereen?
December 2015 tot en met maart 2016:
Het verleden her-creëren in plaats van de toekomst co-creëren
Juli tot en met december 2015:
De voorbereidingsfase

Het Transitietraject (van december 2004 tot en met juni 2015):

Maart tot en met juni 2015:
"Bestemming bereikt": leven vanuit een nieuwe werkelijkheid
Juni 2014 tot maart 2015:
De strijd om het best mogelijke leven
Maart 2014 tot en met juni 2014:
Afstemmen beschikbare middelen voor de korte, middellange en lange termijn
December 2004 tot maart 2014:
Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe?

Deeltrajecten

September 2014:
Het leven balanceren over en door alle niveaus van het multidimensionale leven heen zorgt voor een betere balans in het leven als geheel
Oktober 2013:
Mijlpaal bereikt: de noodzakelijke voorbereidingen op individueel en collectief  niveau zijn afgerond. Volgende fase: vernieuwing van de samenleving.
Augustus 2013:
Optimaal benutten van de multidimensionale mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten door de menselijke ideeën als uitgangspunt te nemen
Juli 2013:
Vanaf nu bouwt iedereen bij de volgende stap aan het beste leven dat binnen een multi-dimensionaal functionerend geheel mogelijk is
Juni 2013:
Bewust zijn van de samenhang tussen de diverse lagen (dimensies, aspecten) van je leven

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT