HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger Niveau van Bestaan

Mijlpaal bereikt: de noodzakelijke voorbereidingen
op individueel en collectief niveau zijn afgerond

Oktober 2013

Op 21 oktober 2013 hebben we weer een belangrijke mijlpaal bereikt in onze evolutie. We zijn nu op het punt aanbeland dat nieuwe ideeën over hoe het leven geleefd kan worden en hoe we het leven willen beleven in volledige vrijheid kunnen worden gemanifesteerd in deze fysieke wereld.

De richting die de evolutie in het verleden was ingeslagen leek te leiden tot een doodlopende weg. De ontwikkeling van de menselijke samenleving was namelijk op een bepaald moment op een bepaald niveau blijven steken, terwijl de natuurlijke evolutie van het fysieke leven gewoon is doorgegaan.
Dat had tot gevolg dat mensen wel nieuwe ideeën kregen om de samenleving vorm te geven, maar dat die ideeën niet naar buiten konden worden gebracht omdat de samenleving veranderingen niet toestond.

De behoefte aan vernieuwing werd groter en groter, de maatregelen om die vernieuwing tegen te houden werden daardoor ook groter en groter. De situatie werd onhoudbaar. De Aarde werd een snelkookpan waarin de druk zo hoog opliep dat er ontploffingsgevaar dreigde.

Op een ander (frequentie)niveau van het multidimensionale leven waarvan de fysieke wereld een klein maar belangrijk onderdeel uitmaakt werd naarstig gezocht naar een oplossing voor deze situatie. De ontwikkeling van de Aarde had namelijk consequenties voor de ontwikkeling van het hele Universum. Op een nieuwe 'Big Bang', terwijl de ontwikkeling van dit Universum nog maar net begonnen was, zat niemand te wachten.

Er waren twee mogelijkheden:
- de makkelijke maar lange weg:
vernietiging van de oude samenleving inclusief de mensen die die samenleving in stand hielden.
- de moeilijke maar snelle weg:
doorbreken van de cirkels die de samenleving op een middelmatig niveau hielden en de groei op gang brengen.

We kozen voor de snelle weg. Het moeilijke stuk hebben we gehad.

We hebben nu een multidimensionale samenleving die de natuurlijke evolutie van het leven in de fysieke wereld optimaal ondersteunt.
Vanaf nu kunnen we zonder belemmeringen onze vernieuwende ideeën gaan manifesteren, waardoor de menselijke samenlevingen weer op gelijk niveau gebracht kunnen worden met de natuurlijke evolutie van het leven waarna beide weer gelijk op kunnen gaan en elkaar kunnen ondersteunen en versterken.

De levens van de mensen die zich door de oude samenlevingen ondersteund voelden zijn veilig gesteld. Deze levens gaan gewoon door, zonder al teveel verdere verstoringen.
Tegelijkertijd is de zorg voor deze mensen uit handen gehaald van de 'Vernieuwers'. Deze mensen zijn 'vrijgespeeld' en kunnen zich volledig gaan richten op zichzelf en het ontwikkelen, vormgeven en manifesteren van hun ideeën, daarbij rekening houdend met de levensbehoeften van iedereen (nu en in de toekomst). Ze worden daarbij volledig ondersteund vanuit het multidimensionale geheel.

Vragen? Stuur een e-mail

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger niveau van Bestaan

De Collectieve routekaart van de Mensheid

Opbouw van een Hoger Bestaan (van juli 2015 tot heden)

Mei 2022:
Let’s make waves together! Een snellere route naar het best mogelijke leven voor iedereen
Augustus 2020:
Aanpassing van de levensplannen: rekening houden met de traagheid van materie
April 2019:
Begin van een nieuw traject: oplossingen vinden voor oude problemen Aanpassing aan het systeem: ongewenste beïnvloeding tussen dimensies opheffen
Februari 2019:
aanpassing aan het levensplan: onbewuste automatische reacties
Maart tot juni 2017:
aanpassing aan het systeem - informatie-scheiding
September 2016 tot maart 2017:
aanpassing aan het systeem - hoe geven we het gezamenlijke leven vorm?
Juli tot september 2016:
Aanpassingen aan het energetische communicatie- en informatiesysteem tbv de afronding van het 'oude' leven
Maart tot en met juni 2016:
Het beste van twee werelden creëren of de best mogelijke wereld voor iedereen?
December 2015 tot en met maart 2016:
de toekomst co-creëren in plaats van het verleden her-creëren
Juli tot en met december 2015:
de voorbereidingsfase

Het Transitietraject (van december 2004 tot en met juni 2015):

Maart tot en met juni 2015:
"Bestemming bereikt": leven vanuit een nieuwe werkelijkheid
Juni 2014 tot maart 2015:
De strijd om het best mogelijke leven
Maart 2014 tot en met juni 2014:
Afstemmen beschikbare middelen voor de korte, middellange en lange termijn
December 2004 tot maart 2014:
Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe?

Deeltrajecten

September 2014:
Het leven balanceren over en door alle niveaus van het multidimensionale leven heen zorgt voor een betere balans in het leven als geheel
Oktober 2013:
Mijlpaal bereikt: de noodzakelijke voorbereidingen op individueel en collectief  niveau zijn afgerond. Volgende fase: vernieuwing van de samenleving.
Augustus 2013:
Optimaal benutten van de multidimensionale mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten door de menselijke ideeën als uitgangspunt te nemen
Juli 2013:
Vanaf nu bouwt iedereen bij de volgende stap aan het beste leven dat binnen een multi-dimensionaal functionerend geheel mogelijk is
Juni 2013:
Bewust zijn van de samenhang tussen de diverse lagen (dimensies, aspecten) van je leven

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT