HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe het Leven is Veranderd

Hoe is het Leven Veranderd?

Een nieuwe samenleving

Op collectief niveau, de mensheid als geheel, leven we al een tijdje vanuit een nieuw bewustzijn. Vanuit het bewustzijn dat alle levens op een bepaalde manier met elkaar moeten samenhangen omdat al het leven samen een functionele eenheid vormt.
We hebben de volgende stap gezet in de evolutie van het leven op Aarde.

De richting is bepaald. De lijnen waarlangs het leven wordt gevormd zijn uitgezet. Op een hoger niveau van bestaan zijn structuren en procedures geïmplementeerd die ervoor moeten zorgen dat de samenhang van het leven bewaard blijft.
Het leven is nu een eenheid, waarin alle delen (alle individuele levens en creaties) op elkaar zijn afgestemd.

Dat betekent dat ook mensen die zich afzetten tegen anderen, hun eigen natuur (lager of hoger bewustzijn) of tegen de eenheid, handelen in overeenstemming met het geheel.
Handelen om er zelf voordeel uit te halen ten koste van anderen en het geheel is niet meer mogelijk.
Dergelijke acties uitzetten kan nog wel, maar die zullen nooit leiden tot verstoring van de eenheid.

Langzaam maar zeker (en soms wat sneller) verandert het gezamenlijke leven naar een nieuwe vorm, een nieuwe samenleving.
Een samenleving waarin iedereen, niemand uitgezonderd, een belangrijk en uniek schakeltje is in het geheel. Een samenleving die alle individuen optimaal ondersteunt bij het innemen van hun plaats binnen dat geheel.
Iedereen kan moeiteloos het leven leven dat precies bij hen past. Het leven waarvoor ze geboren zijn.

Geleidelijke verandering

Misschien merk je er al wat van, maar het kan ook heel goed zijn dat je het idee hebt dat er niets veranderd is.
De veranderingen komen namelijk geleidelijk en niet met een 'big bang'. Het leven is niet van de ene op de andere dag veranderd. Het proces van verandering verloopt stapje voor stapje.

Je huidige leven is daarbij het uitgangspunt. Van daaruit groei je naar je nieuwe leven, op je eigen tempo, afhankelijk van je ontwikkelingsniveau.

Zo is ook de huidige samenleving het uitgangspunt van waaruit de nieuwe samenleving zal gaan ontstaan. Want die wordt nu eenmaal gevormd door individuen. Als jij verandert, verandert de samenleving mee.

Verandering komt van binnenuit

Het is belangrijk om te beseffen dat de veranderingen van binnenuit komen en niet van buitenaf.
De buitenwereld is niet meer bepalend voor de loop van het individuele en gezamenlijke leven.

Dat betekent dat je naar binnen moet keren om te kunnen bepalen wat in een bepaalde situatie je beste volgende stap (keuze, gedrag en handelen) moet zijn, in plaats van te reageren op dat wat er in de buitenwereld op je pad verschijnt.

Creatiedatum: juli 2018, bijgewerkt: maart 2020

Vragen? Stuur een e-mail

Leef je Best Mogelijke Leven!

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie
Beter gebruik maken van de informatie in je levensplan
Is er een aanpassing nodig in de levensplannen?
Verantwoordelijkheid afschuiven in plaats van leren van je fouten

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

 

 

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT