HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe de Structuren zijn Veranderd

Het Chakra Communicatie- en Informatiesysteem (CC&IS),
een korte inleiding

Het Chakra Communicatie- en Informatiesysteem is het centrale onderdeel van het Levenspad Navigatiesysteem. Het zorgt voor de uitwisseling en verwerking van alle informatie die nodig is om je levenspad te kunnen co-creëren.

Levenspad Navigatie

Het is een energetisch systeem:

en

Waar bestaat het systeem uit?

Het Chakra Communicatie- en Informatiesysteem bestaat uit een aantal energetische sterstructuren die specifieke informatie ophalen, opslaan, verwerken en doorgeven en die met elkaar verbonden zijn via een energetische verbinding. Deze netwerkstructuur zit aan de binnenkant van ieder mens.

Tussen mensen onderling, aan de buitenkant, is géén directe energetische verbinding. De communicatie aan de buitenkant, van mens tot mens, gaat door middel van resonantie (zenden en ontvangen van informatie) en via menselijke communicatie.

Naast de nieuwe sterstructuren spelen ook de bestaande lichaamschakra's een rol in de informatie-uitwisseling. De chakra's verwerken de informatie in het dagelijkse leven en koppelen het resultaat van de uitwerking van het plan terug, zodat het plan/de plannen op deze informatie kan/kunnen worden aangepast.

Vragen? Stuur een e-mail

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie
Beter gebruik maken van de informatie in je levensplan
Is er een aanpassing nodig in de levensplannen?
Verantwoordelijkheid afschuiven in plaats van leren van je fouten
Aanpassing in de levensplannen: collectieve gedachtenvormen neutraliseren

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

 

 

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT