Home Werkwijze Aanbod Contact Over mij

Het Chakra Communicatie- en Informatiesysteem is het centrale onderdeel van het Levenspad Navigatiesysteem, dat zorgt voor de uitwisseling en verwerking van alle informatie.

Het is een energetisch systeem:

 • dat werkt via het bestaande chakra-systeem van het menselijke lichaam;
 • dat de verschillende dimensies waar het leven uit bestaat met elkaar verbindt, waardoor multi-dimensionaal leven als eenheid mogelijk wordt;
 • dat de mens verankert in de Aarde en verbindt met het Bewustzijn;
 • dat alle mensen op de Aarde met elkaar en met de Aarde verbindt, waardoor een op elkaar en de mogelijkheden voor leven op de Aarde afgestemde samenleving mogelijk wordt;
 • dat de Aarde verbindt met alle andere planeten en sterren in het Universum, waardoor de mogelijkheden van het leven op de Aarde ook zijn afgestemd op het leven als geheel;

en

 • waarmee informatie wordt uitgewisseld over mogelijkheden, ideeën en
  Levenspad Navigatie
  concepten, wensen en verlangens, persoonlijke voorkeuren, gedrag, gewoontes en gebruiken (op basis van de huidige situatie);
 • waarmee de afstemming wordt gedaan om tot realistische keuzemogelijkheden te komen (lange termijn), waardoor iedereen het door hem of haar gekozen pad door het leven kan verwezenlijken;
 • waarmee het persoonlijke zieleplan (detailplan) wordt samengesteld met ervaringen (gebeurtenissen, situaties) en acties die nodig zijn om het gekozen leven ook daadwerkelijk te kunnen leven (korte termijn);
 • waarmee het dagelijkse leven wordt mogelijk gemaakt door het creëren van synchroniciteit via resonantie (zenden en ontvangen van de informatie uit het zieleplan);
 • en tenslotte, waarmee de daadwerkelijke keuzes worden gecommuniceerd (actuele situatie) waarop de plannen kunnen worden aangepast.

Waar bestaat het systeem uit?

Het Chakra Communicatie- en Informatiesysteem bestaat uit een aantal energetische sterstructuren die specifieke informatie ophalen, opslaan, verwerken en doorgeven en die met elkaar verbonden zijn via een energetische verbinding. Deze netwerkstructuur zit aan de binnenkant van ieder mens.

Tussen mensen onderling, aan de buitenkant, is géén directe energetische verbinding. De communicatie aan de buitenkant, van mens tot mens, gaat door middel van resonantie (zenden en ontvangen van informatie) en via menselijke communicatie.

Naast de nieuwe sterstructuren spelen ook de bestaande lichaamschakra's een rol in de informatie-uitwisseling. De chakra's verwerken de informatie in het dagelijkse leven en koppelen het resultaat van de uitwerking van het plan terug, zodat het plan/de plannen op deze informatie kan/kunnen worden aangepast.

Reageren? Stuur een e-mail

 

 

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT