Home Werkwijze Aanbod Contact Over mij
Mei 2010

Eind maart 2010 was het blijkbaar de juiste tijd voor het vrijmaken van eeuwen oude kennis en wijsheid, kennis met betrekking tot de 'natuurlijke weg'.

Deze kennis was aanwezig in het geheugen van mijn Ziel. Mijn Ziel had die kennis opgedaan gedurende een leven in China. Voor zover ik dat kan overzien komt dit leven in China niet voor in de evolutielijn van mijn voorouders.

Mijn ontwikkeling tot menselijk individu, als gevolg van het overerven van een lichamelijke structuur, vaardigheden, kennis, onbegrepen ervaringen en onbegrepen of onvolledige informatie, en de omgeving waarin ik ben geboren (gezin, land, tijd), was precies geschikt en kwam precies overeen met wat er nodig was voor de verdere zoektocht van mijn Ziel naar de ontbrekende informatie over de evolutie van het leven op Aarde.

De, via het leven in China, door mijn Ziel opgedane kennis was afgeschermd, omdat deze kennis de nieuwe zoektocht van mijn Ziel zou verstoren. Op 25 maart 2010 was mijn ontwikkeling (als geïntegreerd mens), mijn kennis en inzicht verkregen door de ervaringen van de afgelopen 5 jaar zover gevorderd dat ik toegang kreeg tot die geheugengebieden van mijn Ziel, waarna ik de oude kennis en de nieuwe ervaringen, kennis en inzichten met elkaar in verband kon brengen en integreren tot nieuwe kennis en wijsheid.

De reden dat ik (mijn Ziel) toen met mijn kennis over de menselijke evolutie en de evolutie van bewustzijn niet verder kon, was dat alle onderdelen waaruit we bestaan, en die invloed op elkaar uitoefenen, niet als individuele onderdelen herkend waren. Ze werkten niet samen op een georganiseerde manier, maar konden elkaar beïnvloeden op onverwachte en ongewenste manieren.
Bovendien was de onbewust ontstane hiërarchie ('bepalende volgorde') precies verkeerd om. Ondersteboven. (Bewustzijn heerste over en gebruikte / misbruikte de menselijke natuur.
Daardoor creëerden we een omgekeerde wereld.

Geïntegreerd Mens

Nu hebben alle onderdelen verband, wordt er rekening gehouden met de behoeften en wensen van alle onderdelen, en zijn de mogelijkheden en beperkingen van het fysieke niveau leidend. Er is individuele creatieruimte ingebouwd en controlemechanismen, waardoor de individuele onderdelen elkaar niet meer ongewenst kunnen beïnvloeden.
Het levend organisme, van bewustzijn tot fysiek lichaam, is nu geordend volgens de principes van de samenwerkingskubus waardoor een geïntegreerd individu is ontstaan.

In mijn huidige leven heb ik (als geïntegreerd individu) dus de evolutie van bewustzijn onderzocht, van boven naar beneden:
totaal bewustzijn -> individuele Ziel -> bewust Mens
en ik heb me afgevraagd hoe dat allemaal samenwerkt.
Ik kwam erachter dat het helemaal geen logisch samenwerkend geheel was, maar dat het werkte via een systeem van beïnvloeding dat zijn oorsprong heeft in het bestaan van verschillende niveaus van bewust Zijn binnen het menselijke leven.
Nu ik dit probleem had opgelost en een ordening had aangebracht waardoor er geen ongewenste beïnvloeding van de verschillende onderdelen op elkaar meer mogelijk was (met gebruik van de vaardigheden en kennis van mijn Ziel met betrekking tot deze energetische structuren), was ik aangeland bij het punt waar mijn Ziel met de oude kennis over de evolutie op onoplosbare problemen stuitte.

In dat vorige leven had ik (mijn Ziel) blijkbaar de menselijke evolutie onderzocht, van beneden naar boven: fysieke wereld -> evolutie van het fysieke lichaam -> individuele mens.

Het intelligente, bewuste, menselijke individu was in beide onderzoeken dus het eindpunt.

In de individuele mens komen beide evolutietrajecten samen:

Evolutie levend organisme
fig. Evolutie van het levende organisme

Doordat beide trajecten onafhankelijk van elkaar konden worden doorlopen ontstonden diverse problemen, waardoor de Ziel onnodige traumatische ervaringen heeft opgedaan en de mens ( en de rest van de levende wereld) onnodig heeft geleden.
Bovendien is de evolutie van beide trajecten ook nog in de war geraakt doordat het mechanisme dat de evolutie van het lichaam van het levende organisme op gang moet houden door het regelen van gedrag dat leidt tot verbetering door vernieuwing van het leven, het instinct, onbewust of bewust negatief door de Ziel kon worden beïnvloed.

Door het groeipad van de Ziel (de evolutie van bewustzijn) en het groeipad van de Mens (de natuurlijke evolutie) met elkaar in verband te brengen, ontstaat een uniek, geïntegreerd, plan om te leren en te groeien via ervaringen waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke mogelijkheden (vaardigheden, doorgegeven door voorouders via het DNA) van een levend, zichzelf vernieuwend organisme, waardoor het levende organisme zichzelf steeds verder kan verbeteren door vernieuwing waardoor de mogelijkheden voor het opdoen van ervaringen, om te komen tot toenemend inzicht en wijsheid, steeds verder worden vergroot.

De geïntegreerde mens ondersteunt, via zijn of haar unieke bijdrage, de natuurlijke evolutie van het leven op Aarde èn de evolutie van bewustzijn, door de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor het vervullen van zijn of haar unieke rol in de evolutie van het totale leven.

Reageren? Stuur een e-mail

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT