HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Een Hoger Niveau van Bestaan, Leven in Samenhang met Al het Leven
Hoe de Mens is Veranderd

Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens

Mei 2010

Eind maart 2010 was het blijkbaar de juiste tijd voor het vrijmaken van eeuwen oude kennis en wijsheid, kennis met betrekking tot de 'natuurlijke weg'.

Deze kennis was aanwezig in het geheugen van mijn Ziel. Mijn Ziel had die kennis opgedaan gedurende een leven in China. Voor zover ik dat kan overzien komt dit leven in China niet voor in de evolutielijn van mijn voorouders.

Wie ik was als menselijk individu, paste precies bij wat nodig was voor de verdere zoektocht van mijn Ziel naar de ontbrekende informatie over de evolutie van het leven op Aarde.
Wie ik was, als gevolg van het overerven van een lichamelijke structuur, vaardigheden, kennis. Maar ook onbegrepen ervaringen en onbegrepen of onvolledige informatie. En zelfs de omgeving waarin ik ben geboren (gezin, land, tijd),

De, via het leven in China, door mijn Ziel opgedane kennis was afgeschermd, omdat deze kennis de nieuwe zoektocht van mijn Ziel zou verstoren. Op 25 maart 2010 was mijn ontwikkeling (als geïntegreerd mens), mijn kennis en inzicht verkregen door de ervaringen van de afgelopen 5 jaar zover gevorderd dat ik toegang kreeg tot die geheugengebieden van mijn Ziel. Nu kon ik de oude kennis en de nieuwe ervaringen, kennis en inzichten met elkaar in verband kon brengen en integreren tot nieuwe kennis en wijsheid.

De reden dat ik (mijn Ziel) toen met mijn kennis over de menselijke evolutie en de evolutie van bewustzijn niet verder kon, was dat alle onderdelen waaruit we bestaan, en die invloed op elkaar uitoefenen, niet als individuele onderdelen herkend waren. Ze werkten niet samen op een georganiseerde manier, maar konden elkaar beïnvloeden op onverwachte en ongewenste manieren.
Bovendien was de onbewust ontstane hiërarchie ('bepalende volgorde') precies verkeerd om. Ondersteboven. (Bewustzijn heerste over en gebruikte / misbruikte de menselijke natuur.
Daardoor creëerden we een omgekeerde wereld.

Geïntegreerd Mens

Nu hebben alle onderdelen verband. Er rekening gehouden met de behoeften en wensen van alle iedereen. En de mogelijkheden en beperkingen van het fysieke niveau zijn leidend. Individuele creatieruimte en controlemechanismen zijn ingebouwd. Hierdoor kunnen de individuele onderdelen elkaar niet meer ongewenst beïnvloeden.
Het levend organisme, van bewustzijn tot fysiek lichaam, is nu geordend volgens de principes van de samenwerkingskubus waardoor een geïntegreerd multidimensionaal individu is ontstaan.

In mijn huidige leven heb ik (als geïntegreerd individu) dus de evolutie van bewustzijn onderzocht, van boven naar beneden:
totaal bewustzijn -> individuele Ziel -> bewust Mens
en ik heb me afgevraagd hoe dat allemaal samenwerkt.
Ik kwam erachter dat het helemaal geen logisch samenwerkend geheel was. Maar dat het werkte via een systeem van beïnvloeding dat zijn oorsprong heeft in het bestaan van verschillende niveaus van bewust Zijn binnen het menselijke leven.
Nu ik dit probleem had opgelost, was ik aangeland bij het punt waar mijn Ziel met de oude kennis over de evolutie op onoplosbare problemen stuitte.

In dat vorige leven had ik (mijn Ziel) blijkbaar de menselijke evolutie onderzocht, van beneden naar boven: fysieke wereld -> evolutie van het fysieke lichaam -> individuele mens.

Het intelligente, bewuste, menselijke individu was in beide onderzoeken dus het eindpunt.

In de individuele mens komen beide evolutietrajecten samen:

Evolutie levend organisme
Evolutie levend organisme
fig. Evolutie van het levende organisme

Doordat beide trajecten onafhankelijk van elkaar konden worden doorlopen ontstonden diverse problemen, waardoor de Ziel onnodige traumatische ervaringen heeft opgedaan en de mens ( en de rest van de levende wereld) onnodig heeft geleden.

Door het groeipad van de Ziel (de evolutie van bewustzijn) en het groeipad van de Mens (de natuurlijke evolutie) met elkaar in verband te brengen, ontstaat een uniek, geïntegreerd plan om te leren en te groeien via ervaringen. Een plan waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke mogelijkheden van een levend, zichzelf vernieuwend organisme.
Hierdoor kan het levende organisme zichzelf steeds verder verbeteren. En het geeft steeds meer mogelijkheden mogelijkheden om het leven te kunnen ervaring. Zo komen we tot toenemend inzicht en wijsheid.

De geïntegreerde mens ondersteunt, via zijn of haar unieke bijdrage, de natuurlijke evolutie van het leven op Aarde èn de evolutie van bewustzijn, door de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor het vervullen van zijn of haar unieke rol in de evolutie van het totale leven.

Vragen? Stuur een e-mail

Een Hoger Niveau van Bestaan,
Leven in Samenhang met Al het Leven

Hoe het Leven is Veranderd
Hoe is het leven veranderd?
Alle levens in de fysieke werkelijkheid zijn op elkaar afgestemd
Van een-dimensionaal naar multi-dimensionaal leven

Hoe de Mens is Veranderd
De evolutie van de mens, een transformatieproces
Leef je best mogelijke leven!
Integratie van de ontwikkelingspaden van de Ziel en de Mens
Ontwikkelingspad van de ge-evolueerde mens en veranderingen in de samenleving

Hoe de Structuren Zijn Veranderd
Levenspad Navigatiesysteem, een globaal overzicht

Chakra Communicatie & Informatiesysteem
Uitleg sterstructuren
Uitleg chakrasysteem
Evolutie chakrasysteem
Aanpassing: koppelen van de externe structuren

Levensplan
Dynamisch combineren van de levensplannen
De volgende stap:het proces van vraag en aanbod werkend krijgen
Aanpassing: rekening houden met de traagheid van materie

Samenwerkingskubus
Kubusmodel versus Piramidemodel
Constructie

 

 

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT