HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger Niveau van Bestaan

Aanpassing van de levensplannen
rekening houden met de traagheid van materie

Augustus 2020
De best mogelijke route door het leven

Jouw levensplan is onderdeel van het collectieve levensplan. Met het vormgeven van jouw leven, vorm je dus ook een stukje van het gezamenlijke leven.
In het collectieve levensplan komen alle individuele levensplannen samen en passen zo in elkaar dat iedereen zijn of haar best mogelijke leven kan vormgeven en leven.
Het is een dynamisch veranderend geheel.
Er zijn verschillende routes die we kunnen nemen door het leven, zowel collectief als individueel. Maar welke route is dan de best mogelijke? Welke route heeft onze voorkeur?
Dat blijkt een lastige vraag.

Mijn voorkeur ging altijd uit naar de snelste en meest efficiënte route, maar deze route blijkt, achteraf, nogal wat te vragen van de mensen die betrokken zijn bij het gezamenlijk vormgeven van een stukje van ons collectieve leven. Vooral van de mensen die zich niet bewust zijn van hun bijdrage aan de uitvoering van het collectieve levensplan via hun individuele levensplannen.
Maar ook mijn eigen lichaam heeft het zwaar te verduren gehad en heeft veel tijd nodig om te herstellen, terwijl ik toch heel bewust mijn bijdrage lever aan het collectieve geheel.

De periode dat mijn maximale inzet nodig was in een bepaalde situatie was ook veel langer dan ik van tevoren had gedacht. Dat kwam doordat ik zelf (tijdelijk) de gaten moest opvullen die anderen open lieten omdat wat nodig was niet binnen hun werkwijze of organisatie paste. Deze mensen moesten zich nog aanpassen aan de nieuwe situatie om het van mij over te kunnen nemen en ook dat kost tijd.
En sommige mensen gingen ook ronduit in verzet tegen de nieuwe route en alles wat ervoor nodig was om die nieuwe route vorm te geven. Zij weigerden mee te werken of gingen zelfs actief tegenwerken.
Ook dat is natuurlijk zeer belastend. Niet in de laatste plaats omdat daardoor sub-optimale situaties kunnen ontstaan die om extra oplossingen vragen om ervoor te zorgen dat we met z’n allen ‘op koers’ blijven.

Geestelijk en lichamelijk is de snelste en meest efficiënte route, zoals die nu is gedefinieerd, bijzonder uitdagend.
Mensen functioneren op de toppen van hun kunnen, worden uit hun comfort zone getrokken en worden uitgedaagd om anders te gaan denken omdat nieuwe oplossingen nodig zijn. De oude manier van werken en denken voldoet niet meer. Hoe het werk is georganiseerd ook niet.
En dat is helemaal niet erg omdat het een tijdelijke situatie is, maar daarna is dan veel tijd en rust nodig om van de bovenmatige inspanningen en het jezelf tot het uiterste uitrekken te kunnen herstellen.

Je ziet dit effect nu terug bij het ziekenhuispersoneel dat coronapatiënten intensief heeft moeten behandelen en verzorgen.

De traagheid van gevormde materie

Ook bij het ondersteunen van mijn lichaam bij het hersteltraject kies ik voor de snelste en meest efficiënte route. En iedere keer weer, blijkt dat deze route te zwaar is voor mijn lichaam. Iedere keer moet ik weer een rustperiode inbouwen zodat mijn lichaam kan herstellen van de inspanningen.

Dit heeft te maken met de traagheid van deeltjes materie die zijn gebonden aan een bepaalde ruimte en een bepaalde tijd. Structuren in onze werkelijkheid zijn samengesteld uit deeltjes materie die gebonden zijn aan de wetten van ruimtetijd. Ze kunnen zich niet vrij verplaatsen naar iedere willekeurige plaats in de tijd en kunnen daarom niet opeens een andere vorm aannemen.
Bovendien moet de materie in een bepaalde volgorde verplaatst worden.
Het heeft ook te maken met de tijd die vaste structuren nodig hebben om zich te vormen en te herstructureren. Er is tijd nodig om verandering in vaste structuren te kunnen realiseren.
Dit geldt niet alleen voor structuren van tastbare materialen, maar ook voor vaste niet-tastbare virtuele structuren, zoals organisaties van groepen mensen (gezinnen, sociale groepen, bedrijven, samenlevingen) en zelfs individuele structuren zoals denk- en gedragspatronen.

Het is duidelijk dat de snelste en meest efficiënte collectieve route, zoals die nu is gedefinieerd in ons bovenbewustzijn (hogere bewustzijn), niet de best mogelijk route is.
De route is te zwaar omdat geen rekening is gehouden met ieders vermogen om zich aan te kunnen passen aan een nieuwe situatie.
Bij het bepalen van de collectieve routes zal dit aspect voor ieder individu meegenomen moeten worden.
De best mogelijke snelste en meest efficiënte route is dan de route die rekening houdt met het vermogen van individuen om de gewenste verandering vorm te kunnen geven.

Mijn lichaam reageert alvast goed op de nieuwe aanpak. Ik hoop dat jij ook gaat merken dat leven volgens je levensplan vanaf nu makkelijker gaat.

Vragen? Stuur een e-mail

De Collectieve Route van de Mensheid naar een Hoger niveau van Bestaan

De Collectieve routekaart van de Mensheid

Opbouw van een Hoger Bestaan (van juli 2015 tot heden)

Mei 2022:
Let’s make waves together! Een snellere route naar het best mogelijke leven voor iedereen
Augustus 2020:
Aanpassing van de levensplannen: rekening houden met de traagheid van materie
April 2019:
Begin van een nieuw traject: oplossingen vinden voor oude problemen
Aanpassing aan het systeem: ongewenste beïnvloeding tussen dimensies opheffen
Februari 2019:
aanpassing aan het levensplan: onbewuste automatische reacties
Maart tot juni 2017:
aanpassing aan het systeem - informatie-scheiding
September 2016 tot maart 2017:
aanpassing aan het systeem - hoe geven we het gezamenlijke leven vorm?
Juli tot september 2016:
Aanpassingen aan het energetische communicatie- en informatiesysteem tbv de afronding van het 'oude' leven
Maart tot en met juni 2016:
Het beste van twee werelden creëren of de best mogelijke wereld voor iedereen?
December 2015 tot en met maart 2016:
de toekomst co-creëren in plaats van het verleden her-creëren
Juli tot en met december 2015:
de voorbereidingsfase

Het Transitietraject (van december 2004 tot en met juni 2015):

Maart tot en met juni 2015:
"Bestemming bereikt": leven vanuit een nieuwe werkelijkheid
Juni 2014 tot maart 2015:
De strijd om het best mogelijke leven
Maart 2014 tot en met juni 2014:
Afstemmen beschikbare middelen voor de korte, middellange en lange termijn
December 2004 tot maart 2014:
Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe?

Deeltrajecten

September 2014:
Het leven balanceren over en door alle niveaus van het multidimensionale leven heen zorgt voor een betere balans in het leven als geheel
Oktober 2013:
Mijlpaal bereikt: de noodzakelijke voorbereidingen op individueel en collectief  niveau zijn afgerond. Volgende fase: vernieuwing van de samenleving.
Augustus 2013:
Optimaal benutten van de multidimensionale mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten door de menselijke ideeën als uitgangspunt te nemen
Juli 2013:
Vanaf nu bouwt iedereen bij de volgende stap aan het beste leven dat binnen een multi-dimensionaal functionerend geheel mogelijk is
Juni 2013:
Bewust zijn van de samenhang tussen de diverse lagen (dimensies, aspecten) van je leven

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT