HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Blogs - Bewust Multidimensionaal Leven

"Window of Opportunity"

Augustus 2018
Voorbereid zijn om anderen te kunnen ondersteunen

Drie jaar geleden, in augustus 2015 schreef ik dat je voorbereidingen soms voor niets leken te zijn geweest omdat mensen andere keuzes maken dan samen met jou hun best mogelijke leven vormgeven.
Ik schreef dat dat geen aanleiding moest zijn om een lager pad te kiezen, maar dat je gewoon door moest gaan op de ingeslagen weg naar je best mogelijke leven. Je voorbereidingen waren niet voor niets geweest. In de toekomst zal zich een nieuwe mogelijkheid aandienen en dan sta jij klaar om die mogelijkheid te grijpen.

Wat in het verleden dus regelmatig kon gebeuren was dat je, gedreven door een actief ondersteunende energie, ijverig begon te werken aan de voorbereidingen om een ander te kunnen ondersteunen bij het inslaan van een nieuwe richting, tot je hier op een gegeven moment niet meer mee verder kon omdat de actief ondersteunende energie plotseling wegviel.
Herken je dat? Herken je die actieve ondersteunende energie, de levensstroom?
De nieuwe mogelijkheid of kans om een nieuwe richting in te slaan was dan verdwenen, omdat degene waarmee je die mogelijkheid kon en wilde vormgeven een andere keuze had gemaakt.

Window of opportunity

De periode waarin je wordt gedreven door de actief ondersteunende energie kan je 'window of opportunity' noemen. Een afgebakend tijdvak waarin een nieuwe mogelijkheid of kans zich aandient die je zou kunnen realiseren.
Dit 'window of opportunity' gaat open wanneer iemand een keuze maakt waardoor een nieuwe mogelijkheid tot groei ontstaat en gaat weer dicht op het moment dat iemand een keuze maakt waardoor die mogelijkheid vervalt.
Als je goed bent voorbereid dan sta je klaar om te handelen als een bepaalde mogelijkheid zich aandient.

Voorbereid zijn om een verandering soepel te realiseren

Soms moet je heel snel kunnen handelen om een mogelijkheid te realiseren, omdat die mogelijkheid maar heel kort bestaat. Zeker als het de laatste mogelijkheid tot groei is. Je hebt dan feitelijk geen andere keuze en dan is het belangrijk om te handelen in lijn met de loop van de levensstroom. (Anders wordt je meegesleurd in die richting.)
Deze energie die jou actief ondersteunt is op zo'n moment heel krachtig. Als je direct kunt handelen kan je een verandering heel snel en soepel laten verlopen. Zó snel zelfs, dat de mensen in je omgeving niet weten wat hen overkomt; vooral de mensen die de levensstroom niet kunnen waarnemen en die er daardoor niet bewust op meebewegen.

Misschien ben jij de enige in je omgeving die de verandering had zien aankomen.
Dat komt dan omdat jij naar de toekomst kijkt en de (actuele) bewegingen naar de toekomst toe observeert, terwijl de meeste mensen (nog) naar het verleden kijken en naar hoe ooit in een vergelijkbare situatie gehandeld is.
Iedereen kan waarnemen wat er in het heden plaats vindt, maar de conclusies over wat de beste vervolgroute is kunnen verschillen, afhankelijk van of iemand zich op de actuele toekomst baseert of op het voorbije verleden.

Omgaan met weerstand tegen de loop van de levensstroom

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Een actuele kijk op hoe de toekomst gaat verlopen wèl.
Daarom is het belangrijk dat jij de weg inslaat die jij waarneemt en dat je de anderen op die weg meeneemt, de weg die ondersteund wordt door de levensstroom,
En dat kan lastig zijn, omdat het weerstand kan oproepen.

Die weerstand roept de vraag op:
"Wat is de beste manier om anderen mee te nemen op de best mogelijke route voor iedereen, terwijl zij die 'beste route' niet kunnen waarnemen?"
Ik heb geprobeerd om een antwoord te vinden op die vraag, maar het blijft moeilijk om mensen die de toekomst niet kunnen waarnemen goed voor te bereiden op wat komen gaat.

Ik had namelijk, gedreven door de levensstroom, in no-time zo'n verandering voor iemand gerealiseerd. Een verandering die een plotselinge grote impact had op een aantal betrokkenen (inclusief mijzelf).
En hoewel iedereen het achteraf eens was met de ingeslagen weg, zonder enige twijfel was dit de beste weg, de enig juiste mogelijkheid, reageerde iedereen verschillend op hoe de verandering tot stand was gekomen en vooral op de korte tijdspanne waarin de verandering was gerealiseerd. (Op een zondag diende de noodzaak tot verandering zich aan en de daaropvolgende dinsdag was het een feit.)

Vrijwel alle betrokkenen gaven aan dat ze er eerder bij betrokken hadden willen worden zodat ze er een stem in gehad zouden hebben. Ze voelden zich gepasseerd en hadden het gevoel dat ze iets niet goed gedaan hadden of dat ze niet erkend werden in hun autoriteit of dat wat zij wilden en hoe zij het wilden hebben blijkbaar niet van belang was.
Ze waren zeer verbaasd dat het ook voor mij een verrassing was dat de verandering plotseling gerealiseerd moest worden. Ik wist ook pas die zondag dat het 'window of opportunity' open was gegaan. Er was geen tijd om met iedereen te overleggen wat nu het beste was om te doen en bovendien was dit niet nodig want het was al bekend wat er nu gedaan moest worden. Ik ben dat gewoon gaan doen en heb de betrokkenen op de hoogte gesteld.

Ik was op mijn beurt erg verbaasd over deze reacties, omdat ik dacht dat alle betrokkenen, net als ikzelf, deze stap hadden zien aankomen en dat iedereen op de hoogte was. Iedereen had zijn of haar inbreng al in een eerder stadium geleverd. Iedereen was er steeds bij betrokken geweest en alle mogelijkheden waren met hen doorgesproken.
Het was namelijk één van de mogelijkheden die zich in de toekomst konden aandienen.
Er waren meerdere mogelijkheden die met betrokkenen besproken waren zodat we voorbereid waren en wisten wat het beste was om te doen in een bepaalde situatie. We wisten echter nog niet precies welke mogelijkheid het zou worden en we wisten ook niet wanneer die mogelijkheid zich zou aandienen. Dit was namelijk afhankelijk van hoe de situatie zich zou ontwikkelen.
Ik dacht dat iedereen, net als ik, wachtte tot het duidelijk zou zijn welke mogelijkheid gerealiseerd zou moeten worden. Alle mogelijkheden en bijbehorende acties waren al bekend. Het wachten was nu op het moment dat een 'window of opportunity' van de beste mogelijkheid open ging om de bijbehorende actie te kunnen nemen.
Het blijkt echter dat mensen voor zichzelf al een mogelijke toekomst hadden vastgesteld. Vandaar dat ze overvallen werden op het moment dat een andere mogelijke toekomst gerealiseerd werd dan die zij voor ogen hadden.

Dit was zo'n verandering waarin er maar één mogelijkheid was en waarin niemand (ik dus ook niet) inspraak of een keuze had. De levensstroom was geconcentreerd in één stroom en daarom heel krachtig. Je kunt niet anders dan meegaan in die richting. En dat heb ik gedaan.
En omdat ik al voorbereid was, kon ik de de juiste acties uitzetten op het juiste moment.
Ik moest wel even zoeken naar de juiste (metaforische) 'deur' waar we doorheen moesten, maar dat was op zich geen probleem. De andere deuren bleven dicht als ik ze probeerde te openen. Alleen de deur die ik moest hebben zwaaide zonder moeite voor me open en we werden met open armen ontvangen.

Maar omdat ik degene was die de (noodzakelijke en onvermijdelijke) verandering heb gerealiseerd, leek het net alsof ik degene was die bepaalde keuzes had gemaakt en bepaalde beslissingen had genomen.
Hierdoor kregen sommige betrokkenen de behoefte om zich tegen de verandering (of eigenlijk tegen mijn keuzes) te verzetten. Ze probeerden mij in diskrediet te brengen en probeerden te bewijzen dat ik de verkeerde keuze had gemaakt.
Het kostte daardoor behoorlijk wat moeite om de verandering ook een succes te laten zijn. Ik moest steeds bijsturen en de ontstane situatie repareren.

Dit was geen goede zaak en ik vroeg mij af wat ik hierin kon veranderen. Hoe kon ik de actuele mogelijkheden voor de toekomst zichtbaar maken aan betrokkenen die de toekomst niet kunnen waarnemen en die daarom uitgaan van het verleden en een op basis daarvan zelfgekozen toekomst?
Nou, dat blijkt niet te kunnen. De resultaten blijven hetzelfde, alleen proberen deze mensen nu in een eerder stadium de toekomst te beïnvloeden. Ze gaan zich sowieso verzetten tegen de toekomst die bepaald wordt door de loop van de levensstroom. Zij willen namelijk zelf hun toekomst bepalen. Dat die toekomst niet op anderen is afgestemd en daarom ten koste gaat van die anderen, maakt hen helemaal niets uit.

Jij hebt geen invloed op hoe anderen op veranderingen reageren.
Het allerbelangrijkste is dat jij ten allen tijde de levensstroom blijft volgen en dat je de diverse mogelijkheden blijft doorspreken met betrokkenen en andere deskundigen, zodat jij precies weet wat je moet doen als een 'window of opportunity' open gaat.

< Vorige     Volgende  >

Vragen? Stuur een e-mail

Bewust Multidimensionaal Leven

Januari 2023
Je volledige ruimte innemen, waarom is dat belangrijk?
November 2022
Vanuit innerlijk leiderschap de gezamenlijke afgestemde werkelijkheid manifesteren
September 2022
De innerlijke energietransitie: van conflictenergie naar levensenergie
Mei 2022
Doorbreken van de illusie dat de vorm van materie jouw leven bepaalt
April 2020
De nieuwe samenleving is een dienende samenleving
Crisis, de noodrem van ons zelfherstellend vermogen
Januari 2020
2020, tijd voor een evaluatie
September 2019
Herken je talent om te leven in samenhang met al het leven
Januari 2019
Effectieve pijnbestrijding
Augustus 2018
"Window of opportunity"
Juli 2018
Laat jij verandering toe?
Juli 2017
Jij bent van onschatbare waarde!
Juni 2017
Hoe bewust ben jij je van je aura?
Meestromen met de creatieve energie van afgestemde keuzes
Oktober 2016
Hoe kom ik vanuit mijn huidige leven naar mijn nieuwe leven?
Augustus 2016
Wat is dat precies: mijn best mogelijke leven?
Juni 2016
Dualiteit gebruiken als 'tool' en voor je laten werken in plaats van jezelf te verliezen in onverenigbare tegenstellingen.
Hogere vaardigheden voor het bewaken van de intrinsieke samenhang van het leven.
November 2015
Duidelijkheid over je levenspad, naar jezelf en anderen, creëert harmonie met je omgeving.
Oktober 2015
Angst voor de toekomst lost op in het schijnsel van het eigen innerlijke licht
September 2015:
Manifestatie. Je ideëen en plannen leiden tot succes. De vruchten van je werk worden zichtbaar
Augustus 2015:
Hoe bepaal je jouw volgende stap in de nieuwe werkelijkheid?

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT