HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Blogs - Bewust Multidimensionaal Leven

Hoe bepaal je volgende stap in de nieuwe werkelijkheid?

Augustus 2015
Volledig voorbereid op alle mogelijkheden

Rond 21 juni 2015 is een nieuw collectief levensplan actief geworden.
Het plan bevat nu alle mogelijkheden om een nieuw leven te creëren op een hoger bestaansniveau.
Ons huidige leven nemen we daarbij als uitgangspunt.

Als mensheid staan we aan het begin van een nieuwe periode in de evolutie van de Aarde.
Dat betekent dat we nog alle kanten op kunnen. Alle opties liggen nog open.
Wat wordt onze volgende stap? En wie bepaalt die?

Het samenspel tussen de lagere en de hogere geest van ieder mens

Welk leven we gezamenlijk gaan creëren wordt bepaald door de individuele keuzes van iedereen.
Deze keuzes komen tot stand vanuit een samenspel tussen de lagere menselijke geest en de hogere menselijke geest.

Perspectieven uitwisselen en de ideeën op elkaar afstemmen

Beide beoordelen de mogelijkheden vanuit het eigen perspectief om het daarna te verdedigen tegenover het perspectief van de ander, om zo te komen tot de beste mogelijkheid om de nieuwe gezamenlijke realiteit vorm te geven.

De lagere menselijke geest kijkt vanuit het perspectief van de fysieke werkelijkheid.
De hogere geest kijkt vanuit het perspectief buiten tijd en ruimte.
Op deze manier is de uiteindelijke keuze goed Voor beide partijen.

Strijd door vasthouden aan het eigen perspectief (de eigen 'waarheid')

Het samenspel kan ook ontaarden in een serieus duel.
Dit kan gebeuren als het eigen perspectief als enige en absolute waarheid wordt gezien.
Het perspectief van de ander op de gezamenlijke realiteit bestaat dan gewoonweg niet.
Het is dan óf het idee van de één óf het idee van de ander.
Het is namelijk niet mogelijk om tot overeenstemming te komen over een gezamenlijke toekomst als beide een totaal andere werkelijkheid voor ogen hebben!

Zicht op alle mogelijkheden versus door tijd/ruimte beperkt zicht

De hogere geest kent alle mogelijkheden van de nieuwe gezamenlijke werkelijkheid en zal ernaar streven om de beste mogelijkheid vorm te geven. Deze bewuste intelligentie kent geen beperkingen, maar stemt wat mogelijk is wel af op de huidige werkelijkheid.

Bij het afstemmen wordt ook rekening gehouden met de werking van de lagere geest.
De lagere geest is in zijn waarneming en in zijn functioneren begrensd door de mogelijkheden van de fysieke werkelijkheid, maar kan zichzelf ook extra beperkingen opleggen vanuit niet begrepen ervaringen in het verleden.
Daarnaast kan de lagere geest droombeelden en ideeën hebben over een toekomst die niet (meer) overeenkomt met de nieuwe mogelijkheden. De lagere geest kan daardoor onrealistische dromen nastreven.

De wil van de lagere geest, een uitdaging

De lagere geest die bewust of onbewust zijn eigen weg wil gaan, vormt een uitdaging bij het realiseren van de nieuwe gezamenlijke werkelijkheid.

Een uitdaging die vraagt om een goede oplossing. Een oplossing waardoor de nieuwe gezamenlijke werkelijkheid gerealiseerd kan worden ondanks, dankzij en ongeacht de afwijkende keuzes van de lagere geest.

Dit betekent het één en ander voor de levensplannen.

De Ziel, of essentie (hart, coördinatiecentrum), die de levensplannen beheert, heeft hierin een grote rol. Die moet namelijk bij het vormgeven van de nodige ervaringen en het aanbieden van de mogelijke keuzes aan de lagere geest rekening houden met diens overtuigingen.
Soms zijn ervaringen nodig om erachter te komen wat de lagere geest drijft.
Soms zijn ervaringen nodig om de lagere geest bewust te maken van de zelfopgelegde beperkingen en de dieper liggende oorzaak en
soms zijn ervaringen nodig waarin de lagere geest geen andere keuze heeft dan de nieuwe gezamenlijke werkelijkheid vorm te geven.

Jouw best mogelijke route biedt anderen een uitdaging tot groei

De lagere geest die afwijkende keuzes maakt heeft ook gevolgen voor de mensen die bewust keuzes maken die leiden tot de realisatie van de nieuwe gezamenlijke werkelijkheid.

Een ingeslagen weg kan afhankelijk zijn van de keuzes van anderen, waardoor een weg die eerst de beste mogelijkheid leek in de praktijk toch geen mogelijkheid blijkt te zijn.
Dat betekent dat het kan gebeuren dat je voorbereidingen hebt getroffen om deze weg vorm te geven, waarna het verwachte vervolg uitblijft waardoor je die weg toch niet kan realiseren. Het lijkt dan alsof je je voor niets voorbereid hebt.
Daardoor kan je aan jezelf gaan twijfelen. Heb ik het wel goed gezien? Doe ik iets niet goed?

Ik kan je verzekeren dat je de juiste keuze had gemaakt.
Met je keuze en je activiteiten was je voorbereid om anderen te ondersteunen als die de keuze gemaakt zouden hebben voor groei.
Het was een mogelijkheid tot groei voor jezelf, anderen en het geheel.
Helaas hebben anderen die mogelijkheid niet gepakt. Dat is niet erg, want er komt weer een volgende mogelijkheid, net zolang tot die mensen geen keuze meer hebben. En dan sta jij klaar om ze te ondersteunen bij hun nieuwe (voor hen spannende) weg!

En ondertussen geef jij de nieuwe gezamenlijk realiteit vorm, via de best mogelijke route. Altijd via de voor jou best passende mogelijke route, uitdagingen biedend aan anderen om een betere keuze te maken dan ze tot dan toe gedaan hebben.

Blijf je best mogelijke leven co-creëren!

Laat je niet verleiden om een lagere route in te slaan vanuit het idee dat je beter zou moeten aansluiten bij anderen of omdat je denkt dat je meer mogelijkheden moet creëren voor jezelf. Als je dat doet, dan gaat het geheel weer bergafwaarts, want dan sta je niet klaar op het moment dat mensen jou hard nodig hebben.

Het is dus een kwestie van volhouden en geduld hebben en je eigen pad blijven volgen.

Maar laat ook geen goede kansen voorbij gaan als die op je pad komen.
Beoordeel kansen goed. Laat kansen die vooral voor anderen meerwaarde hebben links liggen, maar grijp de kansen die voor jou, de ander èn het geheel meerwaarde hebben met beide handen aan.

Welk duel ga jij aan met je hogere geest? Het samenspel om de beste mogelijkheid te bepalen voor het realiseren van de nieuwe werkelijkheid of een serieus duel om het realiseren van jouw persoonlijke werkelijkheid, een duel waarbij er maar één kan winnen?

Volgende  >

Vragen? Stuur een e-mail


Bewust Multidimensionaal Leven

Januari 2023
Je volledige ruimte innemen, waarom is dat belangrijk?
November 2022
Vanuit innerlijk leiderschap de gezamenlijke afgestemde werkelijkheid manifesteren
September 2022
De innerlijke energietransitie: van conflictenergie naar levensenergie
Mei 2022
Doorbreken van de illusie dat de vorm van materie jouw leven bepaalt
April 2020
De nieuwe samenleving is een dienende samenleving
Crisis, de noodrem van ons zelfherstellend vermogen
Januari 2020
2020, tijd voor een evaluatie
September 2019
Herken je talent om te leven in samenhang met al het leven
Augustus 2018
"Window of opportunity"
Juli 2018
Laat jij verandering toe?
Juli 2017
Jij bent van onschatbare waarde!
Juni 2017
Hoe bewust ben jij je van je aura?
Meestromen met de creatieve energie van afgestemde keuzes
Oktober 2016
Hoe kom ik vanuit mijn huidige leven naar mijn nieuwe leven?
Augustus 2016
Wat is dat precies: mijn best mogelijke leven?
Juni 2016
Dualiteit gebruiken als 'tool' en voor je laten werken in plaats van jezelf te verliezen in onverenigbare tegenstellingen.
Hogere vaardigheden voor het bewaken van de intrinsieke samenhang van het leven.
November 2015
Duidelijkheid over je levenspad, naar jezelf en anderen, creëert harmonie met je omgeving.
Oktober 2015
Angst voor de toekomst lost op in het schijnsel van het eigen innerlijke licht
September 2015:
Manifestatie. Je ideëen en plannen leiden tot succes. De vruchten van je werk worden zichtbaar
Augustus 2015:
Hoe bepaal je jouw volgende stap in de nieuwe werkelijkheid?

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT