HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Blogs - Bewust Multidimensionaal Leven

Vanuit innerlijk leiderschap de gezamenlijke afgestemde werkelijkheid manifesteren

November 2022
Perfectionistische, bevlogen natuurlijke leiders

De laatste paar weken wordt onze aandacht gevestigd op de perfectionistische, bevlogen natuurlijke leiders die afhankelijk zijn van uitvoerders om de perfecte gezamenlijke creatie die ze voor ogen hebben neer te zetten in de wereld.
In het publieke domein vind je ze in de Tweede kamer (Khadija Arib), in de mediawereld (Matthijs van Nieuwkerk) en op de klimaattop (Rob Jetten en Frans Timmermans). Maar ik zie ze ook langskomen in mijn newsfeed op Facebook en ik ben er zelf ook één.

Als de uitvoerders niet dezelfde bevlogenheid en hetzelfde perfectionisme hebben als de natuurlijke leider dan kan het fout gaan. De natuurlijke leider raakt gefrustreerd omdat het niet lukt om de optimaal op iedereen afgestemde gezamenlijke creatie te manifesteren en de uitvoerders voelen zich onder druk gezet omdat ze hun uiterste best hebben gedaan.

Een goede vriend verwoordde zijn frustratie mooi:
“Als je zoals ik graag vooruit wil en iets probeert te bereiken in werk waarin je gelooft en nog belangrijker wat je graag doet. Dan wil je heel graag vooruit om het nog beter te gaan doen.
Als je dan het gevoel hebt dat je tegen muren van gewapend beton oploopt dan is dat bijzonder demotiverend. Zeker als je de verwachting hebt en de hoop dat anderen je helpen om iets mogelijk te maken.”

Natuurlijke leiders vind je overal binnen een samenleving en niet alleen op leidinggevende posities. De natuurlijke leiders op leidinggevende posities zijn echter wel degenen die in het nieuws komen als het fout gaat. Dit komt omdat er dan sprake is van machtsongelijkheid waardoor grens-overschrijdend gedrag via het misbruiken van de machtspositie op de loer ligt.
In het creatie-proces spelen machtsongelijkheid en machtsmisbruik echter geen enkele rol.
Wat speelt er dan wel?

De vrouwelijke en mannelijke creatiekrachten,
innerlijk ontvangen en uiterlijk manifesteren

Het natuurlijke creatie-proces is opgedeeld in deelprocessen. De twee belangrijkste zijn ‘ontvangen en ontwikkelen in de geest’ en ‘manifesteren in vaste vorm’ . Het eerste is een naar binnen gericht proces en het tweede een naar buiten gericht proces.
Deze processen kunnen geïntegreerd zijn in één persoon die zowel ontvangt als manifesteert en functioneert als zijn eigen leider via innerlijk leiderschap.
De processen kunnen echter ook verdeeld zijn over meerdere personen. Die situatie vraagt om een natuurlijke leider om samen de best mogelijke gezamenlijke creatie te kunnen manifesteren.

Op dit moment van de evolutie zijn de mensen die òf ontvangen òf manifesteren nog in de meerderheid. Sommigen van hen werken met één van de creatieprocessen, maar er zijn ook mensen die helemaal niet in contact staan met deze natuurlijke processen. Het aantal mensen dat de twee creatieprocessen in zichzelf verenigt heeft neemt echter steeds verder toe, waardoor er steeds meer mensen komen die samenwerken vanuit innerlijk leiderschap.

Communicatie en coördinatie

De gezamenlijke creatie komt in alle gevallen tot stand via samenwerking met anderen. Hierbij is communicatie en coördinatie nodig om de afgestemde creatie te kunnen manifesteren. Iedereen kan alleen maar zijn of haar eigen stukje van de creatie vormgeven, maar deze stukjes moeten wel op elkaar afgestemd zijn.
De natuurlijke leider neemt de coördinerende rol op zich omdat deze niet alleen zicht heeft op het eigen stukje (detailniveau), maar ook op de totale gezamenlijke creatie (overzicht). De natuurlijke leider kan daardoor waarnemen hoe ieder stukje past in het geheel en welke aanpassingen er nodig zijn om de gezamenlijke creatie op de best mogelijke manier te manifesteren.
Niet alle uitvoerders hebben zicht op de totale creatie. Er zijn zelfs uitvoerders die geen zicht hebben op hun eigen deel van het geheel. En dit geldt ook voor mensen op een leidinggevende (machts)positie, die daarbij vaak een eigen idee hebben van wat gemanifesteerd dient te worden.
Dit maakt de rol van de natuurlijke leider complex, of die nu een leidinggevende of uitvoerende positie heeft in de samenleving.

Samen creëren via innerlijk leiderschap

Als alle betrokkenen vanuit innerlijk leiderschap gaan samenwerken om een gezamenlijke afgestemde creatie te manifesteren, ontstaat er een geheel nieuwe dynamiek.

De natuurlijke leider ontvangt dan een eerste idee over de gezamenlijke creatie die gemanifesteerd wil worden. Dit eerste idee wordt al gecommuniceerd nog voordat de natuurlijke leider zelf een volledig beeld heeft van wat dit idee precies inhoudt en wat er wil ontstaan.
Hierdoor wordt dit idee zuiver ontvangen door alle andere mensen die bij de gezamenlijke creatie zijn betrokken. Alle betrokkenen, inclusief de natuurlijke leider, maken vervolgens contact met het originele idee en gaan het verder uitwerken voor zichzelf. Daarbij vragen zij zich af: Wat is mijn aandeel in deze creatie? Wat wil er precies ontstaan? Waar? In welke vorm? Wat heb ik daarvoor nodig? Hèb ik wel een aandeel in deze creatie? Ben ik wel de juiste persoon? Kan ik het wel? Wat voegt mijn inbreng toe?

De natuurlijke leider communiceert het steeds duidelijker wordende overkoepelende idee. De coördinatie wordt beperkt tot wat voor iedereen geldt, zoals het vaststellen van de datum waarop de creatie wil ontstaan en het delen van ondersteunende informatie die mensen nodig zouden kunnen hebben om hun deel van de creatie te kunnen manifesteren.
De natuurlijke leider houdt het overzicht op de gezamenlijke creatie waarin alle individuele creaties zijn ingebed. Hij of zij houdt als het ware de creatieve ruimte vast waarin de gezamenlijke creatie en alle individuele creaties zich kunnen ontwikkelen en hij zorgt voor de communicatie em afstemming van alle perspectieven. Totdat de creatie klaar is om gemanifesteerd te worden op het juiste moment in een gezamenlijke, innerlijk gecoördineerde actie.

Een prachtig voorbeeld van deze manier van samenwerken is de samenkomst van ‘1000 vrouwen’ op de Mozesberg in Sinaï op 8 november 2022 tijdens de klimaattop COP27 in Sharm-el-Sheik. Deze gezamenlijke, afgestemde creatie is geïnitieerd door Ton van der Kroon en Anne Wislez.
Ton en Anne hebben het natuurlijke leiderschap in deze creatie samen op zich genomen, beide functionerend vanuit een individueel innerlijk leiderschap.
Uiteindelijk kwamen een kleine 100 vrouwen en mannen samen op of rond de Mozesberg, aangevuld met nog een paar duizend mensen over de hele wereld die zich afstemden op hen.
Als je meer wilt weten over samenwerken via innerlijk leiderschap, neem dan eens een kijkje bij de Facebookgroep ‘Sinaï 22’.

< Vorige     Volgende  >

Vragen? Stuur een e-mail


Bewust Multidimensionaal Leven

Januari 2023
Je volledige ruimte innemen, waarom is dat belangrijk?
November 2022
Vanuit innerlijk leiderschap de gezamenlijke afgestemde werkelijkheid manifesteren
September 2022
De innerlijke energietransitie: van conflictenergie naar levensenergie
Mei 2022
Doorbreken van de illusie dat de vorm van materie jouw leven bepaalt
April 2020
De nieuwe samenleving is een dienende samenleving
Crisis, de noodrem van ons zelfherstellend vermogen
Januari 2020
2020, tijd voor een evaluatie
September 2019
Herken je talent om te leven in samenhang met al het leven
Januari 2019
Effectieve pijnbestrijding
Augustus 2018
"Window of opportunity"
Juli 2018
Laat jij verandering toe?
Juli 2017
Jij bent van onschatbare waarde!
Juni 2017
Hoe bewust ben jij je van je aura?
Meestromen met de creatieve energie van afgestemde keuzes
Oktober 2016
Hoe kom ik vanuit mijn huidige leven naar mijn nieuwe leven?
Augustus 2016
Wat is dat precies: mijn best mogelijke leven?
Juni 2016
Dualiteit gebruiken als 'tool' en voor je laten werken in plaats van jezelf te verliezen in onverenigbare tegenstellingen.
Hogere vaardigheden voor het bewaken van de intrinsieke samenhang van het leven.
November 2015
Duidelijkheid over je levenspad, naar jezelf en anderen, creëert harmonie met je omgeving.
Oktober 2015
Angst voor de toekomst lost op in het schijnsel van het eigen innerlijke licht
September 2015:
Manifestatie. Je ideëen en plannen leiden tot succes. De vruchten van je werk worden zichtbaar
Augustus 2015:
Hoe bepaal je jouw volgende stap in de nieuwe werkelijkheid?

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT