HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Blogs - Bewust Multidimensionaal Leven

Hoe bewust ben jij je van je aura?

Juni 2017

Ik denk dat iedereen weleens van het fenomeen aura heeft gehoord.
Maar wist je dat je aura een grote rol speelt in je relaties met andere mensen?

In dit artikel leg ik uit wat je aura precies doet en wat het betekent voor de ervaringen in je leven als je de werking van je aura onbewust of bewust beïnvloedt. En hoe je ervoor kunt zorgen dat je aura optimaal functioneert waardoor je je best mogelijke leven kunt leven.

Bron van Informatie

Je aura speelt een belangrijke rol bij de interactie met andere mensen.
Via je aura wissel je informatie uit.
Door deze informatie weet je wie de ander is. Je weet dan of de ander een rol speelt bij het vormgeven van je best mogelijke leven of dat het gewoon een voorbijganger is. Je weet dan wat de beste manier is om te interacteren met die ander. En omgekeerd weet de ander precies wat hij of zij aan jou heeft.

Interferentie

Deze informatie ontstaat doordat de aura's in elkaar overlopen waardoor interferentie ontstaat, net als bij kringen in het water.
Sommige informatie versterkt elkaar, sommige informatie dooft elkaar uit en andere informatie verandert niets. Dit geeft je nieuwe informatie die je kunt gebruiken om te kunnen beoordelen wat de ander voor jouw leven kan betekenen en kan je daar je actie op afstemmen.
Meestal gebeurt dit op onbewust niveau.

Je aura zendt uit wie jij bent

Je aura is het (elektrische) veld dat ontstaat door de trilling van de deeltjes waaruit je bent samengesteld.
Ieder deeltje trilt op een bepaalde manier waardoor een bepaalde golf om het deeltje heen ontstaat. Deze golf geeft dus informatie over dat specifieke deeltje.
Alle deeltjes samen vormen een bepaald golvenpatroon, je aura.

Resonantie

Van zichzelf is je aura niet zo sterk. Het is een zwak elektrisch veld.
Via je chakra's wordt je aura echter versterkt waardoor de informatie zich tot ver buiten je lichaam kan uitstrekken.
Je chakra's zorgen ervoor dat jouw golvenpatroon, en daarmee de informatie over wie jij bent, de wereld in wordt gestuurd, waardoor mensen met jou kunnen interacteren op basis van wie jij bent.

Als je aura in Contact komt met aura's van anderen, ontstaat niet alleen interferentie, maar ook resonantie in je chakra's waardoor je het interferentiepatroon kunt waarnemen. Het nieuwe golvenpatroon, dat is ontstaan door de interferentie, komt namelijk als een echo weer bij je terug.
Je chakra's worden hierdoor op een nieuwe manier in trilling gebracht. Hierdoor kan je de gecombineerde informatie 'uitlezen', interpreteren en meenemen in je keuzeproces waarna je op de juiste manier kunt handelen om je best mogelijke leven vorm te geven.

Verstoring in de informatieverwerking

Blokkades in de chakra's

De ontvangen informatie blijft in de chakra's aanwezig totdat die is verwerkt.
Onverwerkte informatie die in de chakra's is opgeslagen, omdat de informatie op dat moment niet begrepen kon worden, vormt een vervormend filter waardoor de nieuwe informatie niet zuiver ontvangen en geïnterpreteerd kan worden.
Je kunt dan niet op de juiste manier op de ander reageren omdat je de ander 'ziet' door de gekleurde bril van eerdere onbegrepen ervaringen. Deze blokkades vormen een belemmering voor het vormgeven van je best mogelijke leven.

Het is van groot belang dat deze informatie verwerkt wordt zodat deze blokkades worden opgeheven. Pas als alle informatie is verwerkt en de bijbehorende energie is afgevoerd, kunnen de chakra's namelijk weer zuiver en op de hoogste snelheid draaien.
Hierdoor is er geen vervorming meer. Niet bij de boodschap die je uitzendt en ook niet bij de boodschap die je ontvangt.
Pas dan kan je samen met anderen het leven creëren dat precies past bij jou en jouw plaats binnen het leven als geheel; je best mogelijke leven.

Onbewust of bewust beïnvloeden van je aura

Het uitstralen van je aura is normaal gesproken een onbewust proces. De deeltjes waaruit jij bent opgebouwd bewegen op een bepaalde manier waardoor er een golf omheen ontstaat die zich naar buiten toe steeds verder uitbreidt totdat alle energie eruit is waardoor de golf uitdooft.
De golven komen elkaar tegen en vormen samen een golvenpatroon.
De chakra's versterken dit golvenpatroon om je heen naar buiten toe. Daar ontmoet je aura de aura's van anderen waarmee het interfereert waardoor het nieuwe patroon weer terug komt in je chakra's en daar resoneert op een bepaalde manier.
Maar net als bij je ademhaling en je hartslag kan je met je geest (je actieve bewustzijn) je uitstraling beïnvloeden. Dit gebeurt vanuit bepaalde overtuigingen.

Zo kan je bijvoorbeeld de uitstraling van je aura beperken (binnen houden).
Bijvoorbeeld omdat je denkt dat de ruimte die jouw aura inneemt niet meer door anderen kan worden ingenomen en omdat je hen de ruimte wilt geven.
Of omdat je denkt dat anderen jouw aanwezigheid in de ruimte niet op prijs stellen, jou niet waarderen om wie je werkelijk bent.
Of omdat mensen dingen van je willen omdat je aura zo fijn aanvoelt. Dingen die jij niet wilt.
Of omdat je de resonantie in je chakra's niet kunt verdragen. Bijvoorbeeld omdat je het ervaart als een dissonant of als een ongewenste inmenging van de buitenwereld in jouw binnenwereld (jouw persoonlijke werkelijkheid).

Het kan ook zijn dat je denkt dat het nieuwe golvenpatroon jou kan veranderen. Dat jouw deeltjes zich gaan vormen naar het nieuwe trillingspatroon. Dit is echter onmogelijk, omdat de aura de echo is van hoe je deeltjes trillen en niet de oorzaak.
Alles wat je niet bent, alle onbegrepen ervaringen, alles wat je jezelf hebt aangetrokken en bovenop jezelf hebt gebouwd als een soort schild of vermomming (imago) naar de buitenwereld als overlevingsmechanisme, ja, die deeltjes kunnen inderdaad in beweging worden gebracht door de aura van de ander. Hierdoor wordt je erop attent gemaakt en kan je het gaan verwerken en opruimen, waardoor je verandert (lees: dichter bij je ware zelf komt).
Dit is een noodzakelijk onderdeel van het proces van het opruimen van de onbegrepen informatie in je chakrasysteem. Zo helpen we elkaar om je zuivere zelf te worden en uit te stralen.

Je aura binnen houden lijkt heel veilig, maar is het niet. Je mist daardoor informatie en moet het doen met wat anderen jou aan de buitenkant laten zien. Wat je te zien krijgt kan echter heel misleidend zijn, omdat deze mensen allerlei zaken over zichzelf proberen te verbergen en/of zich anders voor willen doen dan ze zijn. (Ook weer vanuit allerlei overtuigingen.)
Door het binnenhouden van je aura open je de mogelijkheid om gemanipuleerd en misbruikt te worden.
Bovendien kunnen mensen direct bij je komen (ze zitten op je huid) en ervaar je een trekken en duwen zonder dat je dat aan zag komen en zonder dat je begrijpt wat die ander van je wil of waarom die dat wil. Je hebt geen tijd om de informatie te verwerken en daarna te handelen. Je reageert direct en meestal niet op de best mogelijke manier.

In plaats van je aura binnen te houden kan je die ook door de hele wereld laten vloeien, of zelfs door het hele Universum.
Hier zit meestal een overtuiging achter dat we allen één zijn of dat de ander een deel van jou is en dat jij als uitzonderlijk individu eigenlijk niet bestaat.
Jij bent dan geen unieke eressie van dat geheel, maar brengt het geheel ongenuanceerd naar buiten.
Wat er dan gebeurt is dat jij niet alleen het patroon van jouw trillende deeltjes naar buiten brengt, maar dat van de hele wereld of dat van de mensen waarmee je je via je aura verbonden hebt.
De ander is dan als het ware een verlengstuk van jou en dat geeft de nodige problemen.

Voel jij je niet gezien?
Dan houd je je aura binnen of spreid je die juist te ver uit.
Om gezien te kunnen worden moet de grens
tussen jou en de anderen duidelijk zijn
en moet er informatie-uitwisseling kunnen plaatsvinden.

Je brengt dan ook alle afgewezen stukken van die ander naar buiten. Dat kan veroorzaken dat die ander jou beschuldigt van karaktereigenschappen die je niet bezit of van gedrag dat niet bij je hoort en je zal daarop worden afgewezen (net als die ander eerder al die stukken in zichzelf had afgewezen). Jij wordt dan een 'slecht' mens in de ogen van die ander.
En omdat je het trillingspatroon van die ander van binnen naar buiten brengt, ontstaat er gaan interferentie aan de buitenkant. Je weet dan niet meer weet wat van jou is en wat van de ander is. En de ander kan dat ook niet waarnemen. Hierdoor lukt het niet om samen met anderen je best mogelijke leven vorm te geven.

Wees je bewust van je aura!

< Vorige     Volgende  >

Vragen? Stuur een e-mail


Bewust Multidimensionaal Leven

Januari 2023
Je volledige ruimte innemen, waarom is dat belangrijk?
November 2022
Vanuit innerlijk leiderschap de gezamenlijke afgestemde werkelijkheid manifesteren
September 2022
De innerlijke energietransitie: van conflictenergie naar levensenergie
Mei 2022
Doorbreken van de illusie dat de vorm van materie jouw leven bepaalt
April 2020
De nieuwe samenleving is een dienende samenleving
Crisis, de noodrem van ons zelfherstellend vermogen
Januari 2020
2020, tijd voor een evaluatie
September 2019
Herken je talent om te leven in samenhang met al het leven
Januari 2019
Effectieve pijnbestrijding
Augustus 2018
"Window of opportunity"
Juli 2018
Laat jij verandering toe?
Juli 2017
Jij bent van onschatbare waarde!
Juni 2017
Hoe bewust ben jij je van je aura?
Meestromen met de creatieve energie van afgestemde keuzes
Oktober 2016
Hoe kom ik vanuit mijn huidige leven naar mijn nieuwe leven?
Augustus 2016
Wat is dat precies: mijn best mogelijke leven?
Juni 2016
Dualiteit gebruiken als 'tool' en voor je laten werken in plaats van jezelf te verliezen in onverenigbare tegenstellingen.
Hogere vaardigheden voor het bewaken van de intrinsieke samenhang van het leven.
November 2015
Duidelijkheid over je levenspad, naar jezelf en anderen, creëert harmonie met je omgeving.
Oktober 2015
Angst voor de toekomst lost op in het schijnsel van het eigen innerlijke licht
September 2015:
Manifestatie. Je ideëen en plannen leiden tot succes. De vruchten van je werk worden zichtbaar
Augustus 2015:
Hoe bepaal je jouw volgende stap in de nieuwe werkelijkheid?

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT