HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Blogs - Bewust Multidimensionaal Leven

Duidelijkheid over je levenspad, naar jezelf en anderen,
creëert harmonie met je omgeving

November 2015

Vanaf november weet je zeker dat je op de goede weg zit.
De twijfel die je in september nog kon hebben over het volgen van je weg zal in november helemaal verdwenen zijn.
Je bènt op de goede weg en vanaf november wordt dat overduidelijk door de mensen die je op je pad ontmoet.

Welke mensen kruisen mijn pad en hoe ga ik daarmee om?

Mensen die een 'match' zijn omdat die jouw expertise nodig hebben

Nu komen er mensen op je pad die de weg die ze tot dan toe gevolgd hebben helemaal zat zijn.
Ze komen bij jou omdat jij degene bent die ze kunt helpen zichzelf te hervinden en een nieuwe weg in te slaan, de weg die het beste past bij wie ze werkelijk zijn.

Deze mensen geloven niet meer in de 'illusie van groei', ze zijn het zat om steeds maar weer hetzelfde patroon te volgen en steeds maar weer dezelfde klappen te krijgen, in dezelfde kuilen te vallen, onder water te raken, zich aan dezelfde stenen te stoten, tegen dezelfde muren op te lopen, in de modder vast te lopen of in het drijfzand weg te zakken.

Dìt zijn de mensen waarop je je (al die jaren!) hebt voorbereid. Vanaf nu komen er steeds meer (bewust) op je pad. Dat geeft je een groot gevoel van voldoening. Eindelijk kan je gaan doen waar je je al jaren op aan het voorbereiden bent. Je kunt je ware pad gaan volgen door je natuurlijke talenten en vaardigheden optimaal in te zetten voor de groei van anderen, de groei van het leven als geheel en voor de groei van jezelf.

Doordat je je nieuw ontwikkelde talenten en vaardigheden nu optimaal kunt inzetten waarvoor ze bedoeld zijn, leer je ze steeds beter gebruiken en kan ook jij weer verder groeien en je verder ontwikkelen.

Wanneer er niemand op je pad komt dan staat je eigen groei stil (en daarmee de groei van anderen en van het leven als geheel) en wanneer je mensen ondersteunt die niet door jou geholpen kunnen worden en op een manier die niet bij je past, als er geen 'match' is tussen 'vraag' en 'aanbod', dan is er zelfs achteruitgang (omdat potentiële mogelijkheden niet worden ontwikkeld).

Natuurlijk zijn er veel meer mensen in je leven en kom je veel meer mensen onderweg tegen dan alleen die mensen die je verder kunt helpen op hun levenspad.

Mensen die de 'illusie van groei' in stand willen houden

Je kunt ook mensen tegenkomen die jouw hulp vragen, maar die dan verwachten (of zelfs eisen) dat jij de illusies waar ze in zijn gaan geloven voor hen in stand houdt.
Ze terugbrengen bij zichzelf en ze op het pad naar werkelijke groei zetten is niet wat deze mensen willen.
Als je dan niet aan hun verwachtingen voldoet en hun illusies doorprikt, dan worden ze boos en geven ze je duidelijk te verstaan dat ze aan jou niets hebben en dat je incapabel bent. Het probleem ligt volgens hen bij jou en niet bij het feit dat ze (tegen beter weten in) in illusies willen blijven geloven.

Een dergelijke ontmoeting zou je makkelijk aan het twijfelen kunnen brengen, maar als je stevig op je pad staat dan is zo'n ontmoeting voor jou een mooie gelegenheid om de manier waarop je jezelf naar buiten brengt onder de loep te nemen en bij te stellen.
Je kunt je afvragen waarom deze persoon naar je toe kwam en waarom je probeerde hem of haar te helpen.
Was je boodschap niet helder genoeg?
Heb je je doelgroep niet scherp voor ogen voor jezelf?

Natuurlijk is het niet altijd direct duidelijk of er een 'match' is. Daarom is vaak eerst een moment van afstemming nodig voordat je met iemand in zee gaat (of was je er misschien meteen ingesprongen omdat die persoon 'moord! en brand!' riep en zich aan je vastklampte?).
Van tevoren duidelijk maken wat iemand wel en niet van je mag verwachten voorkomt dat je met de verkeerde persoon op de verkeerde manier gaat werken en het voorkomt vervelende ervaringen (aanvaringen) en reacties achteraf.
Als op tijd de wegen weer scheiden, dan komt iedereen ongeschonden uit de ontmoeting en blijft iedereen in zijn of haar waarde.

'Opvullers': mensen die tijdelijk nodig zijn om in je levensonderhoud te kunnen voorzien

Er zijn ook mensen die weliswaar geen beroep doen op het optimaal inzetten van je nieuwe kwaliteiten en vaardigheden, maar die je toch enigszins op weg kunt helpen terwijl je jezelf trouw blijft.
Deze mensen (cliënten, opdrachtgevers, werkgevers) heb je dan nodig om in je dagelijkse levensonderhoud te kunnen voorzien.
Niet vanuit het idee dat je anders niet kunt overleven, maar omdat er op dit moment nog niet voldoende mensen kiezen voor groei om in je levensonderhoud te kunnen voorzien.
Die mensen komen op je pad om tijdelijk de ruimte op te vullen maar leggen geen claim op jou en op je ruimte (tijd). Je kunt ze makkelijk loslaten als je nodig bent om mensen op het pad van groei te zetten. Er zijn dan genoeg anderen bij wie die mensen net zo goed terecht kunnen.

Afbakenen van je pad om te voorkomen dat mensen ongewenst op je pad komen

Dan zijn er nog mensen in je omgeving met wie je leven verweven is, maar die zich er niet van bewust zijn dat er een pad door het leven is dat ze kunnen volgen; een pad dat afgestemd is op de levenspaden van anderen.
Als deze mensen hun leven leiden zoals ze gewend zijn, dan lopen ze dwars over de grenzen van jouw levenspad heen en belemmeren op die manier jouw voortgang op je pad naar groei. (Nu of in de toekomst.)

Om jouw levenspad te kunnen blijven volgen heb je het moeten afbakenen en daarmee heb je de levens van deze mensen veranderd. Ze kunnen tenslotte niet meer vrij gaan en staan waar ze zouden willen.
Ze kunnen het leven niet meer leven zoals ze gewend zijn.
Maar omdat deze verandering van buitenaf is opgelegd en niet van binnenuit komt (via een bewustwordingsproces), zullen deze mensen steeds weer opnieuw in hun oude gedrag vervallen. Ze komen dan steeds weer opnieuw in botsing met jou, daar waar je je grenzen hebt afgebakend.
Hier is het zaak om op het juiste moment de ander weer bij te sturen zodat het niet tot een harde confrontatie komt.
Maar wat is het juiste moment om in te grijpen?

Bij het afbakenen van je pad, daar waar anderen over je grenzen heen gingen, heb je niet zomaar een afrastering neergezet om die ander tegen te houden. Nee, je hebt rekening gehouden met anderen bij het aanbrengen van veranderingen.
Je hebt gekeken naar het levenspad van de ander en je hebt onderzocht waarom die ander van zijn of haar pad geraakt is.
Met de veranderingen die je hebt aangebracht heb je niet alleen je eigen pad afgebakend maar ook de ander op zijn of haar levenspad gezet.
Doordat de ander op zijn of haar levenspad is gezet, is het menselijke bewustzijn in lijn gebracht met de hogere niveaus van bewust zijn van deze persoon. Hierdoor is het leven van die ander onder controle gekomen van die hogere niveaus van bewust zijn.
Het menselijke bewustzijn is dan niet meer degene die bepaalt hoe het leven geleefd wordt. De hogere niveaus van bewust zijn zorgen er vanaf dat moment voor dat de mens zijn levenspad volgt.
Dit mens volgt dus niet bewust zijn levenspad maar wel onbewust.
In dat levenspad is nu een bewustwordingstraject ingebouwd om ervoor te zorgen dat de mens bewust zijn pad gaat volgen en niet steeds daarvan wil afwijken.
De hogere niveaus van bewust zijn hebben het 'leerprogramma' opgesteld, wat wil zeggen dat de mens (het menselijke bewustzijn) de juiste ervaringen in het leven krijgt waarmee die tot het inzicht kan komen welke gevolgen zijn of haar keuzes, acties en gedrag veroorzaken. Hij of zij zal daardoor steeds bewuster door het leven kunnen gaan.

Je hebt de verantwoordelijkheid voor het volgen van het levenspad door de ander overgedragen aan de hogere niveaus van bewust zijn van die persoon.
Jij bent niet meer verantwoordelijk voor de ander.
De ander kan geen schade meer toebrengen aan het eigen leven, dat van anderen en het leven als geheel, omdat dat wordt voorkomen door de hogere niveaus van bewust zijn. Als die persoon dan weer van het eigen pad afwijkt, dan past dat binnen het levenspad van die ander als onderdeel van het bewustwordingsproces.

Voor jou betekent dat dat je niet moet gaan bijsturen zodra je ziet dat deze persoon weer van zijn pad gaat afwijken, maar eventueel pas als die persoon door zijn of haar eigen gedrag ontspoord is en niet meer zelfstandig op zijn of haar pad terug kan komen.
Eventueel, omdat je alleen kunt ingrijpen als dat op jouw weg ligt.
Ingrijpen ligt op jouw weg, als jij degene bent die de ander kan ondersteunen bij het bewustwordingsproces en/of wanneer het duidelijk en onvermijdelijk is dat de ander ergens in de toekomst op je grenzen zal stuiten.

Als het op je weg ligt, dan kan je de ander natuurlijk altijd ondersteunen door hem of haar er op tijd op te wijzen dat keuzes, acties en gedrag hem of haar weer op het 'verkeerde pad' heeft gebracht en tips geven hoe volledige ontsporing kan worden voorkomen.
Door echter op dat moment al in te grijpen waardoor de ander op het 'juiste pad' wordt gezet, ontneem je de ander een kans op bewustwording. Je lost dan het probleem voor de ander op voordat de ander de gevolgen van zijn of haar keuzes, acties en gedrag heeft kunnen doorleven en doorvoelen.
Doorleven en doorvoelen zijn belangrijk om tot het juiste inzicht te kunnen komen.

Leven in harmonie met je omgeving

Door je inspanningen in het verleden is je leven nu optimaal afgestemd op je omgeving. Je hebt nu alleen nog maar de verantwoordelijkheid om je eigen leven zo goed mogelijk vorm te geven en te leven, door je kwaliteiten en vaardigheden optimaal in te zetten in elke situatie en in iedere ontmoeting.
Je leven is in harmonie met je omgeving en je kunt er volop van genieten!

< Vorige     Volgende  >

Vragen? Stuur een e-mail


Bewust Multidimensionaal Leven

Januari 2023
Je volledige ruimte innemen, waarom is dat belangrijk?
November 2022
Vanuit innerlijk leiderschap de gezamenlijke afgestemde werkelijkheid manifesteren
September 2022
De innerlijke energietransitie: van conflictenergie naar levensenergie
Mei 2022
Doorbreken van de illusie dat de vorm van materie jouw leven bepaalt
April 2020
De nieuwe samenleving is een dienende samenleving
Crisis, de noodrem van ons zelfherstellend vermogen
Januari 2020
2020, tijd voor een evaluatie
September 2019
Herken je talent om te leven in samenhang met al het leven
Januari 2019
Effectieve pijnbestrijding
Augustus 2018
"Window of opportunity"
Juli 2018
Laat jij verandering toe?
Juli 2017
Jij bent van onschatbare waarde!
Juni 2017
Hoe bewust ben jij je van je aura?
Meestromen met de creatieve energie van afgestemde keuzes
Oktober 2016
Hoe kom ik vanuit mijn huidige leven naar mijn nieuwe leven?
Augustus 2016
Wat is dat precies: mijn best mogelijke leven?
Juni 2016
Dualiteit gebruiken als 'tool' en voor je laten werken in plaats van jezelf te verliezen in onverenigbare tegenstellingen.
Hogere vaardigheden voor het bewaken van de intrinsieke samenhang van het leven.
November 2015
Duidelijkheid over je levenspad, naar jezelf en anderen, creëert harmonie met je omgeving.
Oktober 2015
Angst voor de toekomst lost op in het schijnsel van het eigen innerlijke licht
September 2015:
Manifestatie. Je ideëen en plannen leiden tot succes. De vruchten van je werk worden zichtbaar
Augustus 2015:
Hoe bepaal je jouw volgende stap in de nieuwe werkelijkheid?

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT