HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Blogs - Bewust Multidimensionaal Leven

Doorbreken van de illusie dat de vorm van materie jouw leven bepaalt
en dat jij geen enkele invloed hebt op die vorm

Mei 2022

In de evolutieovergang van ‘leven alsof je bent afgescheiden van anderen’, naar ‘leven in afstemming met anderen en het leven als geheel’, zijn een aantal stappen te herkennen.

Een belangrijke stap in dit proces is het doorbreken van de illusie dat materie je leven beheerst en dat jij geen invloed hebt op de vorm die materie aanneemt. Tijdens dit proces ga je inzien dat de vorm die materie aanneemt samenhangt met wie jij bent en dat jouw keuzes invloed hebben op die vorm.

In het plaatje hieronder is deze stap in het transformatieproces symbolisch weergegeven.

kubus en cirkel
kubus en cirkel
Fig. 1: van lijden aan het leven, naar je leven leiden
of: van afhankelijkheid naar soevereiniteit

Uitleg:

De kubus staat voor gevormde materie en de cirkel staat voor bewustzijn.
Materie en bewustzijn zijn de 2 basiselementen van bewust leven.

Plaatje links:
De cirkel in de kubus staat voor je bewustzijn dat beperkt wordt door de vorm die de materie om je heen aanneemt. Gevormde materie beperkt je bewegingsruimte.

Plaatje rechts:
De kubus bevindt zich in de cirkel. Je bewegingsruimte wordt niet meer beperkt door de vorm die de materie aanneemt. De vorm van de materie hangt samen met wie jij bent en met welke rol jij vervult binnen het leven als geheel. Hierdoor beweegt de materie mee met het leven dat je leeft.
Deze materie kan meerdere vormen aannemen, in afstemming met anderen en het leven als geheel. Hiervan kan zich er echter maar één manifesteren op een bepaald moment in de tijd. Die ene mogelijkheid hangt onder ander af van jouw persoonlijke voorkeuren.

Middelste plaatje:
Een opengeklapte kubus. Deze staat voor het proces dat ervoor zorgt dat je de mechanismes gaat begrijpen die ervoor hebben gezorgd dat jij dacht dat de vorm van materie jouw leven bepaalde. Hierdoor kan je de vorm (symbolisch gezien) openen, waardoor je bewustzijn zich kan verruimen. Je krijgt een andere kijk op de materie in je leven en je kunt er op een andere manier mee omgaan.
Het kruis staat voor lijden, wat een gevolg is van de gedachte dat materie je leven bepaalt. Maar het staat ook voor het met open armen je gaven delen met de wereld en de gaven van anderen ontvangen.

De illusie dat materie jouw leven zou beheersen

De gedachte dat materie jouw leven beheerst is begrijpelijk. Want als je geboren wordt dan vormen deeltjes materie zich als vanzelf om je heen. Je lichaam wordt gevormd. En ook de gevormde materie in de omgeving waarin je geboren wordt is ontstaan zonder dat jij daar enige invloed op hebt gehad. Voor de kwaliteit van je leven en hoe je je leven wilt leven ben je aan het begin van je leven afhankelijk van de vorm die materie heeft aangenomen.
Logisch dus, dat je denkt dat je afhankelijk bent van hoe materie zich om je heen vormt.

Vernietiging is een natuurlijk onderdeel van het creatieproces

De materie waarmee je leven gevormd is verandert voortdurend van vorm. Hierdoor kun je groeien en jezelf ontwikkelen. Om deze veranderingen mogelijk te maken moeten de oude vormen worden opengebroken of zelfs afgebroken om ruimte te bieden aan nieuw te vormen materie.
Vernietiging van gevormde materie, om groei en ontwikkeling mogelijk te maken, is een natuurlijk onderdeel van het creatieproces.

Meestal gaan deze vormveranderingen geleidelijk, zonder dat je er veel van merkt. Maar soms zijn er grote veranderingen in je leven en leefomgeving die een enorme impact hebben op je beleving. Ze komen plotseling, zijn onvoorspelbaar en gaan gepaard met veel kracht en (natuur)geweld. Het gaat dan meestal om hele dichte lagen materie die over een lange tijd zijn opgebouwd. Om die te kunnen doorbreken moet eerst veel druk worden opgebouwd. Denk aan vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, tsunami’s.
Dergelijke grote veranderingen gaan vaak gepaard met verwoesting van leefomgevingen en levens. Daarom zijn ze traumatisch om mee te maken. Het is niet voor niets dat grote overstromingen waardoor hele beschavingen worden weggevaagd in ons collectieve onderbewuste zitten.
De traumatische ervaringen, die veroorzaakt worden door deze grote veranderingen, versterken de illusie dat materie de vorm en de kwaliteit van jouw leven bepaalt.

In het verleden gingen evolutieovergangen altijd met dergelijke grote veranderingen gepaard en leverden daarom vaak ook een getraumatiseerde mensheid op.
In het collectieve of individuele onderbewuste aanwezige traumatische ervaringen hebben echter een negatief effect op het vormgeven van de nieuwe evolutiefase. Het versterkt namelijk de illusie dat je voor de vorm en kwaliteit van je leven afhankelijk bent van hoe de materie zich om je heen vormt, terwijl de nieuwe fase van ons vraagt om vanuit soevereiniteit keuzes te maken waarmee we de vorm en daarmee de kwaliteit van ons individuele en gezamenlijke leven positief kunnen beïnvloeden.
Als mensheid als geheel hebben we ons inmiddels zover ontwikkeld dat we bij de huidige evolutieovergang kunnen meebeslissen over hoe we die overgang willen vormgeven. Deze keer hebben we gekozen voor een geleidelijke overgang, zodat het ontstaan van nieuwe traumatische ervaringen (zoveel mogelijk) wordt voorkomen.

Het is belangrijk dat we gaan inzien dat materie ons dient en dat we invloed hebben op hoe de materie zich om ons heen vormt. De volgende evolutiefase gaat namelijk over het bewust vormgeven van ons leven, door vanuit onze individuele en gezamenlijke op elkaar afgestemde mogelijkheden de mogelijkheid van onze voorkeur te manifesteren.

Verwoesting van je leven en leefomgeving door toedoen van anderen

Vlak na je geboorte zal je ook het idee kunnen gaan krijgen dat je van andere mensen afhankelijk bent. Deze mensen lijken wèl invloed te hebben op de vorm van de materie. Zij bepalen de vorm en daarmee de kwaliteit van bepaalde materie in je leven.

Deze afhankelijkheid van materie en van anderen voor de vorm en de kwaliteit van je leven kan heel frustrerend zijn. Vooral als de vorm en kwaliteit van je leven niet past bij wie jij bent en jij daar niets aan kunt veranderen omdat anderen je leven bepalen.

Net als bij het doorbreken van dikke lagen materie, bouwt frustratie zich op tot er een explosie komt. Hierdoor lukt het je wel om verandering in je leven aan te brengen. Of eigenlijk: door je explosieve uiting lukt het je om anderen ertoe te bewegen de door jou gewenste verandering aan te brengen in je leven.
Je leert zo dat je met geweld en verwoesting van levens, of het dreigen hiermee, anderen ertoe kan bewegen de door jou gewenste veranderingen in je leven te creëren.

Deze manier van verandering afdwingen in je leven zie je overal in onze samenleving terug.
Van baby's tot leiders van landen bedienen zich van deze effectieve methode die werkt via het activeren van het overlevingsinstinct door te dreigen met of het daadwerkelijk overgaan tot de verwoesting van andermans leven.
Als deze aanpak werkt, bevestigt dat bij hen en bij degene die ze bedreigen het idee dat ze voor de vorm en de kwaliteit van hun leven afhankelijk zijn van anderen. Zo blijven we met zijn allen hangen in de illusie van afhankelijkheid die alleen maar versterkt wordt bij iedere daad van agressie.

Doorbreken van de illusie van afhankelijkheid

De illusie van afhankelijkheid is een gesloten structuur, die zichzelf in stand houdt. Hoe kan die dan doorbroken worden?

De illusie van afhankelijkheid heeft 3 elementen die op elkaar inwerken:

De illusie houdt zichzelf in stand en versterkt zichzelf, omdat iedere nieuwe bedreiging resoneert met de weggestopte herinnering aan een vergelijkbare traumatische gebeurtenis. De pijn en bijbehorende emoties worden hierdoor opnieuw gevoeld. Het trauma blijft een open wond.
De pijn en emoties roepen angst voor herhaling op. De angst activeert vervolgens het verdedigingsmechanisme, waardoor je automatisch reageert op de manier die in het verleden het beste werkte.
Het overlevingssysteem wordt bij iedere bedreiging actiever, waardoor je aandacht voortdurend gericht is op het versterken van je verdediging tegen de bedreiging. Dit zie je nu in Europa gebeuren na de inval van Rusland in Oekraïne. De militaire slagkracht wordt vergroot en landen zoeken veiligheidsgaranties bij elkaar.
De mensen die door deze illusie worden beheerst, zijn niet meer bezig om hun best mogelijke leven vorm te geven in afstemming met anderen en het leven als geheel. Ze zijn bezig met overleven.

Deze gesloten structuur kan doorbroken worden door de onverwerkte gebeurtenissen alsnog te verwerken, de wonden te helen, je onderbewuste leeg te maken en de inzichten uit traumatische ervaring als toegepaste wijsheid op te nemen in de levensplannen in je bovenbewuste. Met andere woorden: je levenslessen van je onderbewuste (verleden) naar je bovenbewuste (toekomst) brengen.
Bij de volgende bedreiging reageer je dan niet meer automatisch met vechten, vluchten of overgave, omdat het verdedigingsmechanisme niet meer automatisch vanuit je onderbewuste wordt geactiveerd.
Vanuit een verruimd bewustzijn kan je dan de situatie beoordelen en aan de hand van de afgestemde levensplannen bepalen hoe je in dit geval het beste kunt handelen.

< Vorige     Volgende  >

Vragen? Stuur een e-mail


Bewust Multidimensionaal Leven

Februari 2024
‘Holding space’, een belangrijke activiteit voor de manifestatie van het best mogelijke afgestemde leven voor iedereen
Het verschil voelen tussen de zachte push van je eigen levensstroom en de kracht van invloeden van buitenaf
Januari 2024
In 12 stappen leren manifesteren als drie-eenheid, de integratie van Mens (buik), Ziel (hart) en Geest (hoofd)
Januari 2023
Je volledige ruimte innemen, waarom is dat belangrijk?
November 2022
Vanuit innerlijk leiderschap de gezamenlijke afgestemde werkelijkheid manifesteren
September 2022
De innerlijke energietransitie: van conflictenergie naar levensenergie
Mei 2022
Doorbreken van de illusie dat de vorm van materie jouw leven bepaalt
April 2020
De nieuwe samenleving is een dienende samenleving
Crisis, de noodrem van ons zelfherstellend vermogen
Januari 2020
2020, tijd voor een evaluatie
September 2019
Herken je talent om te leven in samenhang met al het leven
Augustus 2018
"Window of opportunity"
Juli 2018
Laat jij verandering toe?
Juli 2017
Jij bent van onschatbare waarde!
Juni 2017
Hoe bewust ben jij je van je aura?
Meestromen met de creatieve energie van afgestemde keuzes
Oktober 2016
Hoe kom ik vanuit mijn huidige leven naar mijn nieuwe leven?
Augustus 2016
Wat is dat precies: mijn best mogelijke leven?
Juni 2016
Dualiteit gebruiken als 'tool' en voor je laten werken in plaats van jezelf te verliezen in onverenigbare tegenstellingen.
Hogere vaardigheden voor het bewaken van de intrinsieke samenhang van het leven.
November 2015
Duidelijkheid over je levenspad, naar jezelf en anderen, creëert harmonie met je omgeving.
Oktober 2015
Angst voor de toekomst lost op in het schijnsel van het eigen innerlijke licht
September 2015:
Manifestatie. Je ideëen en plannen leiden tot succes. De vruchten van je werk worden zichtbaar
Augustus 2015:
Hoe bepaal je jouw volgende stap in de nieuwe werkelijkheid?

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT