HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Blogs - Bewust Multidimensionaal Leven

2020, tijd voor een evaluatie:
waar staan we op onze route naar een hoger bestaansniveau?

Januari 2020

Om de samenleving op een hoger bestaansniveau te kunnen brengen is het noodzakelijk je levensplan tot uitvoering te brengen door het levenspad van je keuze te manifesteren.
Dit is noodzakelijk omdat je levensplan zo is afgestemd op al het leven, dat iedereen het leven kan vormgeven dat volledig past bij wie ieder in wezen is.
Vanuit je mens-zijn kan je die afstemming niet doen, omdat je vanuit dat bewustzijn geen zicht hebt op de kwantumwerkelijkheid waarin de eenheid en de samenhang van het leven zichtbaar is. Deze afstemming vindt plaats op een hoger niveau van bewust zijn van het multidimensionale, samengestelde geheel dat jij bent.

Bij het creëren van de oude samenleving, op een lager bestaansniveau, zijn de levensplannen volledig losgelaten en werd het voor mensen onmogelijk hun levenspad te manifesteren.
(Dit had diverse oorzaken waar ik nu verder niet op in zal gaan.)
Hierdoor verloor het leven in de fysieke werkelijkheid zijn samenhang.

De oude samenleving heeft vorm gekregen via gestructureerde gedachtenvormen die de gedachten, het gedrag de keuzes en het handelen van mensen bepalen.
In het collectieve bewustzijn van de mens zijn een groot aantal complexe, gesloten gedachtenvormen ontstaan, die ervoor zorgen dat iedereen zich zó gedraagt dat de gewenste samenleving wordt gecreëerd.
Als je bepaalde gedachten denkt, dan word je in zo'n gedachtenvorm gezogen en dan werk je onbewust mee aan het manifesteren van die samenleving.
Je bent dan als het ware jezelf niet meer, maar je speelt een rol. Binnen de gedachtenvormen zijn verschillende rollen te herkennen. De rol van ondergeschikte en die van meerdere, bijvoorbeeld, die kunnen ontaarden in de rollen van slachtoffer en machthebber om nog een voorbeeld te noemen.

Vanaf december 2004 (nadat ik 'geroepen' ben) heb ik mij, naast het ontwerpen van de benodigde structuren om de samenleving op een hoger bestaansniveau te kunnen manifesteren, bezig gehouden met het veranderen van genoemde gedachtenvormen. Iedereen kan hierdoor uit die structuren stappen, door zich te verbinden met de hogere bewustzijnslagen van zichzelf om vervolgens het eigen levenspad te kunnen gaan manifesteren.
Ik heb als het ware nieuwe keuzes gecreëerd in de gedachtenvormen. De keuze om uit de structuur te stappen is geborgd, wat wil zeggen dat je er wel uit kan stappen maar er niet meer in terug gezogen kan worden.

Vijf jaar heb ik nodig gehad om het machtssysteem waarin ik zat aan te passen.
In januari 2010 konden we daardoor collectief, als mensheid als geheel, een nieuwe keuze maken. We konden onze eerste gezamenlijke koers bepalen.
Het was een forse koerswijziging die tot gevolg had dat velen van ons plotseling (en vaak op een onvriendelijke manier) een hele andere weg moesten inslaan. Het was een echte trendbreuk met hoe je leven daarvoor verliep. Misschien herken je het.

Nu het mogelijk was om ondanks de machtsstructuur je eigen levenspad vorm te geven, was een nieuwe mogelijkheid ontstaan voor onze collectieve route.
In het verleden was vernietigen van de bestaande werkelijkheid de enige mogelijkheid om ruimte te maken voor een nieuwe werkelijkheid op een hoger niveau van bestaan. Nu hadden we ook de keuze om vanuit de bestaande werkelijkheid een nieuwe werkelijkheid te gaan creëren.
Dit heeft een aantal voordelen.
Er komen geen nieuwe trauma's bij in ons collectieve onderbewuste, we hoeven niet alles vanaf de basis op te bouwen maar we kunnen bouwen op de goede fundamenten van de oude werkelijkheid, en we kunnen de waarde benutten die in de oude werkelijkheid is opgebouwd.
Het is de snelste route naar een samenleving op een hoger niveau van bestaan.

Maar er zijn ook de nodige uitdagingen.
Zo loopt onze nieuwe weg dwars door de oude samenleving heen.
Dat is een uitdaging omdat de gedachtenvormen die deze samenleving in stand houden erop zijn gericht om mensen die hun levenspad volgen uit te sluiten als ze niet bereid zijn om een bepaalde rol te spelen.
Je wordt hierdoor steeds uitgedaagd om goed bij jezelf te blijven en bewust je eigen keuzes te maken. Dat kan lastig zijn omdat de gedachtenvormen inspelen op pijnlijke ervaringen die we nog bij ons dragen en nog niet hebben verwerkt.

De oude samenleving faciliteert ook nog een heleboel mensen die leven in angst. Bij het omvormen naar een nieuwe samenleving moet rekening worden gehouden met deze mensen door ze zekerheid van bestaan te bieden.

Verder hebben mensen zich (deeltjes) materie toegeëigend (geld, middelen, spullen), die op kwantumniveau op natuurlijke wijze met anderen verbonden zijn. Er zal een her-schikking van materie moeten plaatsvinden, zodat iedereen vrij kan beschikken over de materie die nodig is om het eigen, afgestemde levenspad te kunnen manifesteren.
Omdat sommige mensen het idee hebben dat ze recht hebben op bepaalde materie die zij zich hebben toegeëigend en omdat ze bang zijn dat ze zelf niet in staat zullen zijn om voldoende middelen van bestaan te genereren, is het een hele uitdaging om de materie op de juiste manier toe te wijzen aan iedereen.
Ook hierbij geldt dat het belangrijk is de onderliggende angst te sussen door deze mensen voldoende zekerheid van bestaan te bieden.

In de afgelopen 10 jaar hebben we oplossingen gevonden voor bovengenoemde uitdagingen.

Hoe nu verder?
Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik dat er niets meer is dat mij bewust van mijn pad wil trekken. Misschien heb ik nog wat kleine gewoontes waardoor ik toegeef aan wat anderen van mij willen, maar dan waarschuwt mijn lichaam dat ik iets heb gedaan, of van plan was om te gaan doen, dat niet op mijn pad ligt. Het stelt niets meer voor in vergelijking met voorheen.
Ik kan nu onbelemmerd mijn levenspad gaan volgen.

Hoe mijn individuele en ons collectieve levenspad loopt? Daar durf ik eerlijk gezegd geen uitspraken over te doen. In het verleden is alles namelijk toch anders gelopen dan ik van tevoren dacht.
We zullen zien wat 2020 voor ons in petto heeft!

< Vorige     Volgende  >

Vragen? Stuur een e-mail


Bewust Multidimensionaal Leven

Januari 2023
Je volledige ruimte innemen, waarom is dat belangrijk?
November 2022
Vanuit innerlijk leiderschap de gezamenlijke afgestemde werkelijkheid manifesteren
September 2022
De innerlijke energietransitie: van conflictenergie naar levensenergie
Mei 2022
Doorbreken van de illusie dat de vorm van materie jouw leven bepaalt
April 2020
De nieuwe samenleving is een dienende samenleving
Crisis, de noodrem van ons zelfherstellend vermogen
Januari 2020
2020, tijd voor een evaluatie
September 2019
Herken je talent om te leven in samenhang met al het leven
Januari 2019
Effectieve pijnbestrijding
Augustus 2018
"Window of opportunity"
Juli 2018
Laat jij verandering toe?
Juli 2017
Jij bent van onschatbare waarde!
Juni 2017
Hoe bewust ben jij je van je aura?
Meestromen met de creatieve energie van afgestemde keuzes
Oktober 2016
Hoe kom ik vanuit mijn huidige leven naar mijn nieuwe leven?
Augustus 2016
Wat is dat precies: mijn best mogelijke leven?
Juni 2016
Dualiteit gebruiken als 'tool' en voor je laten werken in plaats van jezelf te verliezen in onverenigbare tegenstellingen.
Hogere vaardigheden voor het bewaken van de intrinsieke samenhang van het leven.
November 2015
Duidelijkheid over je levenspad, naar jezelf en anderen, creëert harmonie met je omgeving.
Oktober 2015
Angst voor de toekomst lost op in het schijnsel van het eigen innerlijke licht
September 2015:
Manifestatie. Je ideëen en plannen leiden tot succes. De vruchten van je werk worden zichtbaar
Augustus 2015:
Hoe bepaal je jouw volgende stap in de nieuwe werkelijkheid?

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT